طراحی سازه پروژه الندشت

مشخصات پروژه

  • زمین : ۲۵۰ مترمربع (۱۰*۲۵) جنوبی
  • ۱۵۰۰ مترمربع زیربنا در ۷ سقف
  • نوع اسکلت : فولادی
  • سیستم سازه ای : قاب ساده + دیوار برشی ویژه
  • موقعیت پروژه :‌ مشهد – میدان الندشت

پلان معماری پروژه

پلان معماری پروژه الندشت
پلان معماری پروژه الندشت

اغلب معماران دیوار‌برشی‌ها را اطراف راهپله قرار میدهند. دیواری که پشت راهپله قرار گرفته از آنجایی که به سقف متصل نیست کارایی لازم را ندارد. همچنین بر اساس آیین نامه زلزله ایران در صورتیکه دیوارهای برشی به یک دیگر متصل باشند باید برای زلزله ۱۰۰-۳۰ طراحی شوند. زلزله ۱۰۰-۳۰ چیست؟

یعنی وقتی دیواری را برای ۱۰۰٪ نیروی‌ زلزله جهت Y طراحی میکنیم باید همزمان ۳۰٪ نیروی زلزله جهت X‌ را نیز در طراحی این دیوار در نظر بگیریم که این مورد باعث سنگین تر شدن آرماتورهای دیوار برشی خواهد شد. بنابراین برای فرار از این موضوع تغییرایی در جانمایی دیوارهای برشی لحاظ کردیم تا در جهت سبک سازی سازه پیش برویم.

جانمایی دیواربرشی
جانمایی دیواربرشی

نتایج طراحی سازه

مترمکعب بتن در هر مترمربع زیربناحجم بتن (مترمکعب)بتن
۰.۰۱۱۱بتن شمع
۰.۰۷۱۱۰بتن فونداسیون
۰.۱۱۵۲بتن دیواربرشی
۰.۰۹۱۴۰بتن سقف
۰.۲۷۴۱۳مجموع
وزن میلگرد در هر مترمربع زیربناوزن میلگرد (کیلوگرم)میلگرد
۰.۳۴۵۱۰میلگرد شمع
۸.۸۴۱۳۲۶۲میلگرد فونداسیون
۶.۳۹۴۵۴میلگرد دیوار‌برشی
۳.۶۹۵۵۳۰میلگرد سقف
۱۹.۱۷۲۸۷۵۶مجموع
وزن آهن در هر مترمربع زیربناوزن آهن (کیلوگرم)آهن و ورق
۲۵.۰۱۳۷۵۲۰آهن تیر و ستون
۲.۷۹۴۱۸۰ورق تیر و ستون
۲۷.۸۴۱۷۰۰مجموع

هزینه خرید مصالح (خرداد ۱۴۰۱)

مبلغ بر اساس یک مترمربع زیربنا (تومان)قیمت واحد (تومان)مقدار بر اساس یک مترمربع زیربنا
۱۵۶۶۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰.۲۷ مترمکعببتن
۳۲۵۸۹۰۱۷۰۰۰۱۹.۱۷ کیلوگرممیلگرد
۴۵۰۱۸۰۱۸۰۰۰۲۵.۰۱ کیلوگرمآهن
۶۹۷۵۰۲۵۰۰۰۲.۷۹ کیلوگرمورق
۱۰۰۲۴۲۰ تومان (حدود ۱ میلیون تومان)مجموع
اسکلت فلزی پروژه الندشت
اسکلت فلزی پروژه الندشت
اسکلت فلزی پروژه الندشت
اسکلت فلزی پروژه الندشت

پروژه های مشابه

بر روی تصویر کلیک کنید.

طراحی سازه پروژه جلال آل احمد
طراحی سازه پروژه جلال آل احمد
طراحی سازه پروژه نامجو
طراحی سازه فلزی پروژه لنگرود
طراحی سازه فلزی پروژه لنگرود
مهندس علی زارع
مهندس علی زارع