مهندس علی زارع

مهندس علی زارع

سوابق شغلی

  • مجری و ناظر سازه نظام مهندسی خراسان رضوی
  • پیمانکار اجرای سازه بتنی
  • موسس گروه ساختمانی کارکشته
  • شریک موسس گروه سبزسازه
  • مدرس طراحی سازه های بتنی در دانشگاه
  • مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی

پروژه‌های اجرایی

پروژه‌های طراحی سازه