پروژه ویلا طرقبه

معرفی پروژه

  • زمان شروع : مهر ۱۴۰۰
  • موقعیت پروژه : طرقبه – امام خمینی
  • زیربنا کل : حدود ۵۰۰ مترمربع
  • تعداد سقف : ۲ سقف
  • سیستم سازه ای :‌ قاب خمشی بتن آرمه متوسط
  • نوع سقف : دال بتنی
  • مدیر پروژه و مجری طرح : مهندس علی زارع
طراحی ویلا طرقبه
طراح 3D ویلا طرقبه

مراحل اجرایی پروژه

برای کمک به کارفرمایان عزیز جهت مدیریت بهتر هزینه ها تصمیم گرفتیم از روز اول تا آخر ساخت ویلا طرقبه را به صورت مستند تهیه کرده و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دهیم.

قسمت ۱ : نکات خرید بیمه مسئولیت

هزینه خرید بیمه : ۷۱۷۵۴۰۰ تومان

قسمت ۲ : خاکبرداری و پی کنی

کل هزینه ها از روز اول تا پایان این مرحله : ۲۱۹۵۶۴۰۰ تومان

پی کنی با بیل مکانیکی
پی کنی با بیل مکانیکی پروژه طرقبه

قسمت 3 : تجهیز کارگاه و بتن مگر

کل هزینه ها از روز اول تا پایان این مرحله : ۱۱۳۰۵۰۰۰۰ تومان

بتن مگر پروژه طرقبه
بتن مگر پروژه طرقبه

قسمت ۴ : آرماتوربندی فونداسیون

کل هزینه ها از روز اول تا پایان آرماتوربندی فونداسیون : ۳۲۹۷۴۷۰۰۰ تومان

آرماتوربندی فونداسیون
آرماتوربندی فونداسیون پروژه طرقبه

قسمت ۵ : قالب بندی فونداسیون

قسمت ۶ : بتن ریزی فونداسیون

کل هزینه ها از روز اول تا پایان بتن ریزی فونداسیون : 452497000 تومان

بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون

قسمت ۷ : اجرای ستون های سقف اول

کل هزینه ها از روز اول تا پایان ستون های سقف اول : 521539000 تومان

قسمت ۸ : اجرای سقف اول

کل هزینه ها از روز اول تا پایان سقف اول : 821725000 تومان

قسمت ۹ : اجرای سقف دوم

کل هزینه ها از روز اول تا پایان سقف دوم : 1186669000 تومان

اجرای اسکلت بتنی در طرقبه
پایان اجرای اسکلت بتنی در طرقبه
سقف دال بتنی
سقف دال بتنی

قسمت ۱۰ : اجرای والپست و دیوارچینی

کل هزینه ها از روز اول تا پایان اجرای والپست و دیوارچینی : 1369180000 تومان

تیغه چینی و والپست
تیغه چینی و والپست
پایان سفت کاری پروژه طرقبه
پایان سفت کاری پروژه طرقبه
نازک کاری پروژه طرقبه
نازک کاری پروژه طرقبه
مهندس علی زارع
مهندس علی زارع

پروژه های مشابه

اجرای اسکلت بتنی در بلوار مصلی مشهد
اجرای اسکلت بتنی در بلوار مصلی مشهد
پروژه چاهشک
پروژه چاهشک
ساخت ویلا در مشهد - شاهنامه ۷۶
ساخت ویلا در مشهد – شاهنامه ۷۶