پروژه چاهشک

معرفی پروژه

 • 2 سقف – 360 مترمربع زیربنا
 • زیرزمین مجموعه آبی – همکف مسکونی
 • ابتدا طراحی نقشه ها بر اساس سازه فلزی با سقف کامپوزیت سپس تغییر به سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک

نتایج طراحی فونداسیون

 • وزن میلگرد فونداسیون : 10 کیلوگرم در هر مترمربع زیربنا
پلان فونداسیون پروژه استخر
پلان فونداسیون پروژه استخر

نتایج طراحی سازه فلزی

 • وزن تیرآهن : ۲۵ کیلوگرم در هرمترمربع زیربنا
 • وزن ورق : ۱۵ کیلوگرم در هرمترمربع زیربنا
 • وزن میلگرد دیواربرشی و سقف : ۸ کیلوگرم در هرمترمربع زیربنا

پلان تیرریزی سقف اول

سقف اول این پروژه در واقع سقف زیرزمین است. کاربری زیرزمین این پروژه مجموعه آبی است.

بزرگترین دهانه این پروژه حدود ۱۱ متر است که از تیرورق ۴۰ سانتیمتری استفاده شد. هرچند این موضوع را به کارفرما گوشزد کرده بودیم که بهتر است با توجه به دهانه های بلند این پروژه بهتر است از سازه بتنی استفاده شود.

پلان تیرریزی سقف اول
پلان تیرریزی سقف اول
پلان تیرریزی سقف دوم
پلان تیرریزی سقف دوم

تغییر نقشه ها از سازه فلزی به سازه بتنی

با اینکه قبل از طراحی سازه به کارفرما گفته بودیم که با توجه به دهانه های بلند برای این پروژه بهتر است از سازه بتنی استفاده شود ولی کارفرما تاکید به سازه فلزی داشتند. بعد از مشاهده نتایج طراحی و برآورد هزینه اسکلت این پروژه به سازه بتنی تغییر پیدا کرد.

پروژه چاهشک قبل از شروع عملیات اجرایی
پروژه چاهشک قبل از شروع عملیات اجرایی

گودبرداری

خاکبرداری با بیل یا لودر؟

بیل مکانیکی تمیز تر کار میکند چون از بالای گود خاکبرداری میکند. ولی لودر برای گودبرداری باید رمپ بزند و داخل گود بیاید به همین دلیل خاک اضافه برمیدارد. اما ما چرا از لودر استفاده کردیم؟

چون اولا ارزان تر بود. دوما تمیزی کار و برداشتن خاک اضافه برایمان اهمیتی نداشت چون بعدا قرار بود داخل محوطه استخر اجرا کنیم. سوما وقتی رمپ باشد برای رفت و آمد خودمان هم راحتتر است در صورتیکه اگر رمپ نباشد باید به وسیله نردبان به داخل گود برویم.

خاکبرداری پروژه چاهشک
خاکبرداری پروژه چاهشک

گودبرداری تا چه ترازی ؟

اگر گودبرداری تا تراز زیر فونداسیون انجام شود :

 • حجم خاکبرداری با ماشین افزایش پیدا می کند.
 • خاکهای اضافه برداشته را باید به بین نوارهای فونداسیون برگردانیم.
 • نیاز به قالب بندی خواهیم داشت.

اگر گودبرداری تا تراز بالای فونداسیون انجام شود :

 • حجم خاکبرداری با ماشین کاهش می یابد.
 • نوارهای فونداسیون باید دستی توسط کارگر کنده شود.
 • نیاز به قالب بندی نخواهیم داشت.
 • خاکهای اضافه برداشته موقع بتن ریزی ممکن است به بتن وارد شده و کیفیت کار را کاهش دهد.
پی کنی فونداسیون پروژه چاهشک
پی کنی فونداسیون پروژه چاهشک
بتن ریزی فونداسیون پروژه چاهشک
بتن ریزی فونداسیون پروژه چاهشک
بعد از بتن ریزی فونداسیون
بعد از بتن ریزی فونداسیون

اجرای ستون‌ها

شاقول کردن و ویبره زدن بتن ستون ها امری مهم است. برای ویبره زدن ستون های بلند باید از شلنگ های به همان نسبت بلند استفاده کرد یا اینکه وسط ستون دریچه تعبیه کرد.

بتن ریزی ستون
بتن ریزی ستونهای سقف اول
ستونهای زیرزمین پروژه چاهشک
ستونهای زیرزمین پروژه چاهشک

اجرای سقف

 • قبل از اینکه زیرسازی سقف را شروع کنیم بایستی زمین را تسطیح کرده و خاک را به وسیله کمپکتور متراکم کنیم.
 • جکها و لوله ها نباید مستقیما بر روی خاک قرار بگیرند چون فشار بتن ممکن است باعث فرو رفتن لوله و جک ها در خاک شده و سقف خیز بردارد.
قالب بندی سقف اول پروژه چاهشک
قالب بندی سقف اول پروژه چاهشک
زیرسازی سقف اول پروژه چاهشک
زیرسازی سقف اول پروژه چاهشک
سقف تیرچه بلوک
چیدن بلوکها بین تیرچه های بتنی
بتن ریزی سقف پروژه چاهشک
بتن ریزی سقف اول
بتن ریزی ستونهای طبقه دوم
بتن ریزی ستونهای طبقه دوم پروژه چاهشک

برای زیرسازی سقف های بلند باید از داربست یا اسکافولد استفاده کرد. که در این پروژه ما از داربست استفاده کردیم.

زیرسازی سقف دوم پروژه چاهشک
زیرسازی سقف دوم پروژه چاهشک
آرماتوربندی و قالب بندی سقف دوم پروژه چاهشک
آرماتوربندی و قالب بندی سقف دوم پروژه چاهشک
بتن ریزی سقف دوم پروژه چاهشک
بتن ریزی سقف دوم پروژه چاهشک
پایان اجرای اسکلت بتنی
پایان اجرای اسکلت بتنی پروژه ویلا چاهشک
پایان اجرای سازه بتنی پروژه چاهشک
پایان اجرای سازه بتنی پروژه چاهشک
بعد از باز کردن زیر سقف پروژه چاهشک
بعد از باز کردن زیر سقف پروژه چاهشک
کروم بندی و شیب بندی پشت بام
کروم بندی و شیب بندی پشت بام
شیب بندی پشت بام پروژه چاهشک
شیب بندی پشت بام پروژه چاهشک
گودبرداری استخر زیرزمین پروژه چاهشک
گودبرداری استخر زیرزمین پروژه چاهشک
لوله کشی استخر محوطه پروژه چاهشک
لوله کشی استخر محوطه پروژه چاهشک
بتن ریزی استخر داخل پروژه چاهشک
بتن ریزی استخر داخل پروژه چاهشک
بتن ریزی استخر محوطه پروژه چاهشک
بتن ریزی استخر محوطه پروژه چاهشک
قالب بندی و آرماتوربندی استخر
قالب بندی و آرماتوربندی استخر
موزاییک کاری بام
موزاییک کاری بام پروژه چاهشک
بتن ریزی استخر پروژه چاهشک
بتن ریزی استخر پروژه چاهشک
عایق کاری استخر پروژه محوطه
عایق کاری استخر پروژه محوطه
عایقکاری استخر و جکوزی پروژه چاهشک
گرمایش از کف استخر
گرمایش از کف استخر
تست آببندی استخر و جکوزی
تست آب‌بندی استخر و جکوزی
زیرسازی کناف سقف
زیرسازی کناف سقف
کناف سقف
پایان اجرای کناف سقف
پایان سفت کاری پروژه چاهشک
پایان سفت کاری پروژه چاهشک
شروع اجرای نما پروژه چاهشک
شروع اجرای نما پروژه چاهشک

این پروژه هم‌اکنون در حال اجرا می باشد و تصاویر آن به مرور به همین صفحه اضافه خواهد شد.

مهندس علی زارع
مهندس علی زارع

پروژه های مشابه

اجرای اسکلت بتنی در بلوار مصلی مشهد
اجرای اسکلت بتنی در بلوار مصلی مشهد
پروژه ویلا طرقبه
ساخت ویلا در مشهد طرقبه
ساخت ویلا در مشهد - شاهنامه ۷۶
ساخت ویلا در مشهد – شاهنامه ۷۶