پروژه ویلا چاهشک

معرفی پروژه

  • 2 سقف – 360 مترمربع زیربنا
  • زیرزمین مجموعه آبی – همکف مسکونی
  • ابتدا سازه فلزی سپس تغییر به سازه بتنی
طراحی سازه پروژه چاهشک
طراحی سازه پروژه چاهشک

نتایج طراحی فونداسیون

  • وزن میلگرد فونداسیون : 10 کیلوگرم در هر مترمربع زیربنا
پلان فونداسیون پروژه استخر
پلان فونداسیون پروژه استخر

نتایج طراحی سازه

  • وزن تیرآهن : ۲۵ کیلوگرم در هرمترمربع زیربنا
  • وزن ورق : ۱۵ کیلوگرم در هرمترمربع زیربنا
  • وزن میلگرد دیواربرشی و سقف : ۸ کیلوگرم در هرمترمربع زیربنا

پلان تیرریزی سقف اول

سقف اول این پروژه در واقع سقف زیرزمین است. کاربری زیرزمین این پروژه مجموعه آبی است.

بزرگترین دهانه این پروژه حدود ۱۱ متر است که از تیرورق ۴۰ سانتیمتری استفاده شد. هرچند این موضوع را به کارفرما گوشزد کرده بودیم که بهتر است با توجه به دهانه های بلند این پروژه بهتر است از سازه بتنی استفاده شود.

پلان تیرریزی سقف اول
پلان تیرریزی سقف اول
پلان تیرریزی سقف دوم
پلان تیرریزی سقف دوم

تغییر به سازه بتنی

با اینکه قبل از طراحی سازه به کارفرما گفته بودیم که با توجه به دهانه های بلند برای این پروژه بهتر است از سازه بتنی استفاده شود ولی کارفرما تاکید به سازه فلزی داشتند. بعد از مشاهده نتایج طراحی و برآورد هزینه اسکلت این پروژه به سازه بتنی تغییر پیدا کرد.

پروژه چاهشک قبل از شروع عملیات اجرایی
پروژه چاهشک قبل از شروع عملیات اجرایی
خاکبرداری پروژه چاهشک
خاکبرداری پروژه چاهشک
پی کنی فونداسیون پروژه چاهشک
پی کنی فونداسیون پروژه چاهشک
بتن ریزی فونداسیون پروژه چاهشک
بتن ریزی فونداسیون پروژه چاهشک
بعد از بتن ریزی فونداسیون
بعد از بتن ریزی فونداسیون

این پروژه هم‌اکنون در حال اجرا می باشد و تصاویر آن به مرور به همین صفحه اضافه خواهد شد.

پروژه های مشابه

طراحی سازه پروژه جلال آل احمد
طراحی سازه پروژه جلال آل احمد
طراحی سازه فلزی پروژه لنگرود
طراحی سازه فلزی پروژه لنگرود
طراحی سازه پروژه الندشت
اسکلت فلزی پروژه الندشت مشهد
مهندس علی زارع
مهندس علی زارع