پروژه ناظریه

مشخصات پروژه

  • شروع : آذر 1401
  • ابعاد استخر : 4*7
  • کارفرما : آقای رضوی
  • موقعیت : روستای ناظریه در اطراف مشهد

مراحل اجرایی

کندن گود استخر

کندن گود استخر باید توسط بیل مکانیکی انجام شود. استفاده از لودر برای کندن گود استخر اشتباه است زیرا لودر رمپ میزند. این مرحله توسط شخص کارفرما انجام شده و تصویری موجود نمی باشد.

اجرا بتن مگر

حدود 3-5 سانتیمتر بتن مگر ریخته شد.

اجرای بتن مگر پروژه ناظریه
اجرای بتن مگر پروژه ناظریه

آرماتوربندی کف استخر

در این پروژه از میلگرد 10 به فاصله 20 سانتیمتر در کف استفاده شد.

اجرای استخر در ناظریه
اجرای استخر در ناظریه

اجرای لوله های پر کن و تخلیه استخر

قبل از بتن ریزی کف باید لوله های پرکن و تخلیه استخر اجرا شود. آرماتوربندی میلگردهای عمودی نیز باید در این مرحله اجرا شود ولی میلگردهای افقی را میتوان بعد از بتن ریزی کف انجام داد.

آرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخر

اجرای واتراستاپ

از آنجایی که بتن ریزی کف و دیوارها در دو مرحله انجام میشود بین دو لایه بتن درزی به وجود آمده که مستعد نفوذ آب است. بنابراین قبل از بتن ریزی کف یک لایه واتراستاپ کار کرده تا جلوی نفوذ آب گرفته شود.

اجرای واتراستاپ استخر
اجرای واتراستاپ استخر

بتن ریزی کف استخر

در این پروژه از بتن آب بند با عیار 450 استفاده شد. افزودن ژل میکروسیلیس به طرح اختلاط بتن باعث آب بند شدن آن می شود.

بتن ریزی کف استخر
بتن ریزی کف استخر

اجرای دیوارها و سقف موتورخانه

  • بعد از اینکه آرماتوربندی دیواره ها تکمیل شد نوبت به قالب بندی می رسد.
  • آرماتوربندی دیوارها در یک شبکه میلگرد 10 به فاصله 20 کار کردیم.
  • ضخامت بتن دیوارها 15 سانتیمتر کافی است.
  • قبل از کار کردن قالب ها آنها را را چرب می کنیم تا بتن به آن نچسبد.
قالب بندی دیواره های استخر
قالب بندی دیواره های استخر
  • مهارکردن قالب ها به وسیله قوطی – لوله – بست – گیره و جک انجام می شود.
  • چنانچه مهارکردن قالب ها ضعیف باشد هنگام بتن ریزی ممکن است قالب ها از جای خود در رفته و بتن هدر رود. در بهترین حالت قالب ها و لوله ها تاب برداشته و سطح بتن شکم برمی دارد.
تکمیل قالب بندی استخر ناظریه
تکمیل قالب بندی دیواره های استخر ناظریه

در این پروژه سقف موتورخانه همزمان با دیوارها بتن ریزی شد.

روز بعد از بتن ریزی میتوانیم قالب های دیوارها را باز کنیم. ولی قالب های سقف را متناسب با دمای هوا باید چند روزی نگه داریم. در مورد زمان باز کردن قالب های بتن در مستند ساخت ویلا طرقبه مفصل توضیح داده ام.

بتن ریزی دیوارهای استخر و سقف موتورخانه
بتن ریزی دیوارهای استخر و سقف موتورخانه

بعد از باز کردن قالب ها قسمت هایی از بتن کرمو شده است را باید با مخلوط گروت و چسب بتن ترمیم کنیم تا جلو نفوذ آب گرفته شود.

سپس نوبت به شیب بندی کف استخر می رسد. به ازای هر یک متر حداقل 1 سانتیمتر شیب لازم است.

شیب بندی کف استخر
شیب بندی کف استخر
مهندس علی زارع
مهندس علی زارع

پروژه‌های مشابه

ساخت ویلا در مشهد - شاهنامه ۷۶
ساخت ویلا در مشهد – شاهنامه ۷۶
اجرای استخر در شاهنامه ۴
اجرای استخر در شاهنامه ۴
پروژه چاهشک
پروژه چاهشک