بایگانی برچسب برای: ارزش معاملاتی ساختمان

هزینه پروانه ساختمان در مشهد

محاسبه هزینه پروانه ساختمانی در مشهد سال 1402

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"هزینه جواز ساخت در مشهد تقریبا چقدر تمام می‌شود؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"هزینه صدور جواز یا پروانه ساختمانی در مشهد کاملا وابسته به م…

نحوه محاسبه جریمه ماده صد شهرداری در سال 1401

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"محاسبه جریمه اضافه بنا مسکونی","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"مبلغ جریمه اضافه بنا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ حداقل یک دوم و حداکثر ۳ برابر …
ارزش معاملاتی ساختمان

نحوه محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان یا قیمت منطقه ای

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"دفترچه ارزش معاملاتی املاک چیست؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"دفترچه ای است که هرسال توسط اداره امور مالیاتی منتشر می‌شود. این دفترچه هرسال…