بایگانی برچسب برای: محاسبات سازه

آهن مصرفی در ساختمان

محاسبه تیرآهن و وزن آهن مصرفی در ساختمان

مدت زمان تخمینی مطالعه: 0 دقیقه همه ما میدانیم یکی از عوامل موثر در هزینه ساخت ساختمان وزن آهن آلاتی است که در کل پروژه مصرف می‌شود. برای اینکه بتوانیم تخمین درستی از مقدار آهن مصرفی در ساختمان داشته باشیم باید اطلاعات بیشتری در مورد هر…

بایگانی برچسب برای: محاسبات سازه

طراحی و محاسبات سازه پروژه امامت

طراحی سازه پروژه امامت

مشخصات پروژه۷ سقف - ۱۳۵۰ مترمربع زیربنا تیپ خاک ۲ سیستم سازه ای :‌ قاب ساده فولادی + دیواربرشی بتنی ویژه موقعیت پروژه : مشهد - امامت نتایج طراحی سازهوزن آهن و ورق : مترمربعی ۳۷ کیلوگرم وزن میلگرد فونداسیون و دیواربرشی : مترمربعی ۲۵ کیلوگ…

طراحی سازه فلزی پروژه نامجو

مشخصات پروژه6 سقف - 890 مترمربع زیربنا سیستم سازه ای :‌ قاب ساده فولادی + دیواربرشی بتن آرمه ویژه نوع سقف :‌ کامپوزیت تیپ خاک : 2 موقعیت پروژه : مشهد - بلوار نامجونتایج طراحی سازهوزن آهن آلات تیر و ستون : مترمربعی 30 کیلوگرم…

طراحی سازه بتنی پروژه رسالت2

مشخصات پروژه۴ سقف سیستم سازه ای :‌ قاب خمشی بتن آرمه متوسط نوع سقف :‌ وافل دو طرفه زیربنا کل : ۷۸۰ مترمربع تیپ خاک : ۳ موقعیت پروژه : طرقبه - خیابان رسالتنتایج طراحی فونداسیونوزن میلگرد فونداسیون : ۸ کیلوگرم در …

طراحی سازه بتنی پروژه رسالت

مشخصات پروژه۳ سقف سیستم سازه ای :‌ قاب خمشی بتن آرمه متوسط نوع سقف :‌ تیرچه بلوک زیربنا کل : ۶۰۰ مترمربع تیپ خاک : ۳ موقعیت پروژه : طرقبه - خیابان رسالتنتایج طراحی فونداسیونوزن میلگرد فونداسیون : ۷.۵ کیلوگرم …