دریافت کد نوسازی شهرداری مشهد

/
شهرداری مشهد از هر ملک یا آپارتمان را از طریق کد نوسازی شناسای…
هزینه پروانه ساختمان در مشهد

محاسبه هزینه پروانه ساختمانی در مشهد سال 1402

/
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"هزینه جواز…
استعلام ضوابط ساخت و ساز شهرداری مشهد

استعلام ضوابط ساخت و ساز شهرداری مشهد

/
برای اینکه بتوانید ضوابط ساخت و ساز ملک یا زمین خود را از شهردار…

نحوه محاسبه جریمه ماده صد شهرداری در سال 1401

/
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"محاسبه جریمه…
راهنمای جامع اخذ پروانه ساختمان در مشهد

راهنمای جامع اخذ پروانه ساختمان در مشهد

/
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"مراحل اخذ …