بایگانی برچسب برای: اسکلت فلزی

هزینه ساخت اسکلت فلزی

هزینه ساخت اسکلت فلزی جوشی در سال ۱۴۰۲

/
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"قیمت اجر…

بایگانی برچسب برای: اسکلت فلزی

طراحی و محاسبات سازه پروژه امامت

طراحی سازه پروژه امامت

مشخصات پروژه۷ سقف - ۱۳۵۰ مترمربع زیربنا تیپ خاک ۲ س…
پروژه ویلا چاهشک

پروژه ویلا چاهشک

معرفی پروژه 2 سقف - 360 مترمربع زیربنا زیرزمین مجموعه آبی - همکف مسکونی ابتد…
اجرای اسکلت فلزی در بلوار نماز مشهد

پروژه ساختمان مسکونی در بلوار نماز

معرفی پروژه 5 سقف - 900 مترمربع زیربنا سازه فلزی با سقف کامپ…
طراحی سازه فلزی پروژه لنگرود

طراحی سازه فلزی پروژه لنگرود

معرفی پروژه ۸ سقف - ۱۵۴۰ مترمربع زیربنا سیستم سازه ای …