بایگانی برچسب برای: سقف تیرچه بلوک

صفر تا 100 مراحل اجرای سازه بتنی

مراحل اجرای اسکلت بتنی از صفر تا صد

در این مطلب در مورد مراحل اجرای اسکلت بتنی به طور کامل توضیح می دهیم. در مطلب دیگری در مورد هزینه سازه بتنی توضیح داده ایم.

آرماتوربندی ستون

میلگرد‌های انتظار ستونها در فونداسیون

بعد از اینکه آرماتوربندی فونداسیون به اتمام رسید نوبت به اجرای ریشه میلگردهای ستونها میرسد. حداقل طول میلگرد انتظار ستون بعد از بتن ریزی فونداسیون باید به اندازه ۵۰ برابر طول میلگرد باشد. مثلا اگر سایز میلگرد ستون ۲۵ باشد طول انتظار آن حداقل ۱۲۵ سانتیمتر می‌باشد. تصویر زیر نقشه های طراحی سازه پروژه مصلی ۲۶ را نشان میدهد. همانطور که میبینید طول میلگرد انتظار میلگرد ۲۵ را ۱۳۰ سانت در نظر گرفته ایم.

همچنین توجه داشته باشید که خاموت ستونها باید در داخل فونداسیون نیز ادامه پیدا کند. اغلب آرماتوربندها از اجرای خاموتهای داخل فونداسیون به دلیل سختی کار فرار می‌کنند. بنابراین قبل از عقد قرارداد آرماتوربندی حتما این مورد را به آنها یادآوری کنید.

میلگرد انتظار میلگردهای ستون
میلگرد انتظار میلگردهای ستون

نکته دیگری که از تصویر بالا برداشت میکنیم این است که خم میلگردهای ستون در داخل فونداسیون باید به سمت داخل هسته ستون باشد.

فورجینگ، کوپلینگ یا اورلپ؟

تصویر بالا یک ستون ۵۰*۵۰ با ۱۶ عدد میلگرد (۱۲ عدد سایز ۲۰ و ۴ عدد سایز ۲۵) را نشان میدهد. اگر فاصله بین میلگردها را با درنظر گرفتن میلگردهایی که به آنها اورلپ میشوند محاسبه کنیم حدودا ۵ سانتیمتر می‌شود. چون بتن به راحتی از بین میلگردها عبور کرده و بتن کرمو نخواهد شد. از نظر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان فاصله بین میلگردها نباید از ۴ سانتیمتر کمتر باشد چون در این شرایط تراکم میلگردها بالا بوده و ممکن است بتن از بین میلگردها عبور نکرده و باعث کرمو شدن بتن شود. بنابراین در این شرایط برای حل این مشکل چند راه پیش روی ماست.

 1. استفاده از جوش فورجینگ یا کوپلینگ برای وصله میلگردها به جای اورلپ. توجه کنید که جوش فورجینگ معمولا برای میلگردهای سایز ۱۸ به بالا به صرفه تر از اورلپ است. (کافی است قیمت جوش فورجینگ را استعلام گرفته و با ۵۰ برابر قطر میلگرد (یعنی طول اورلپ میلگرد) مقایسه کنید.)
 2. راه حل دیگر این است که طول میلگردهای انتظار را به اندازه ای درنظر گرفت که به طبقه بعدی برسد (مثلا ۶ متری). در این حالت به دلیل حذف اورلپ مصرف میلگرد نیز کاهش پیدا میکند. البته توجه داشته باشید در صورتیکه در طبقه بعدی اگر تراکم میلگردها نسبت به طبقه پایین کاهش پیدا کند این روش موثر خواهد بود. در غیر این صورت در طبقه بعدی نیز مجبوریم از جوش فورجینگ یا کوپلینگ استفاده کنیم.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که میلگردهای سایز بالا را نمیتوان به راحتی و بدون مهار به صورت مثلا ۶ متری بلند کرد چون سنگینی میلگردها لنگر ایجاد کرده و باعث خم شدن آنها می‌شود.

فورجینگ میلگرد
فورجینگ میلگرد پروژه طرقبه

اجرای میلگرد طولی ستون‌ها

مهم ترین نکته ای که در اجرای میلگردهای طولی ستونها در سازه بتنی باید توجه داشت این است که در ناحیه اتصال تیر به ستون مجاز به وصله میلگرد نیستیم.

آرماتوربندی ستون
آرماتوربندی ستون پروژه طرقبه

وصله میلگرد دو ستون بتنی هم اندازه

در صورتیکه میلگردهای طولی دو ستون با ابعاد یکسان را بخواهیم وصله کنیم میلگردهای طبقه پایین را باید در چشمه اتصال خم حداکثر ۱ به ۶ (ادکا) زده تا بتوانیم آرماتورهای طبقه بالا را در امتداد طبقه پایین اجرا کنیم. بسیاری از آرماتوربندها حاضر به انجام این کار نمیشوند. عدم توجه به این موضوع باعث میشود که کاور بتن در طبقات تغییر کند. مثلا اگر کاور بتن ستون طبقه پایین ۴ سانت باشد و بخواهیم بدون خم میلگرد انتظار را ادامه دهیم کاور بتن ستون بالایی ۶ سانت (با فرض میلگرد۲۰) خواهد شد.

وصله میلگرد دو ستون بتنی غیر هم اندازه

اگر ابعاد ستون در طبقه تغییر کند حالتهای مختلفی داریم که در ادامه بررسی میکنیم:

 • اگر ابعاد ستون در هر وجه حداکثر ۷.۵ سانت تغییر کند میتوان با خم حداکثر ۱ به ۶ میلگردهای دو ستون را به یکدیگر وصله کرد. یعنی مثلا فرض کنید یک ستون میانی با ابعاد ۶۰*۶۰ داریم و از هر وجه ۷.۵ سانت در ستون بعدی کاهش بعد داشته باشیم. (یعنی ستون طبقه بالا ۴۵*۴۵)
 • در مواردی که ابعاد ستون در هر وجه بیش از ۷.۵ سانت تغییر میکند از آنجایی که نمیتوان میلگرد را بیش از ۷.۵ سانت خم کرد در صورت نیاز باید از میلگرد انتظار مجزا استفاده کرد.
 • در مواردی که تعداد میلگردها در طبقه بعدی کاهش پیدا می‌کند آندسته از میلگردهایی که در طبقه بعد به آنها نیازی نیست را باید به داخل ستون خم کرد.
نقشه جزییات آرماتوربندی ستون بتنی
نقشه جزییات آرماتوربندی ستون بتنی

خاموت (تنگ) در ستون‌ها

خاموتها را قبل از اینکه میلگردهای طولی ستون برپا شوند باید به صورت متراکم در قسمت میلگردهای انتظار قرار داد و بعد از اجرای میلگردهای طولی فواصل آنها را تنظیم کرد.

خاموت میلگرد بسته ای است که دور تا دور میلگردهای طولی ستون را فرا گرفته و انتهای آن به خم ۱۳۵ درجه ختم می‌شود. خاموت لزومی ندارد که حتما یک تکه ساخته شود، بلکه میتوان آنرا با یک میلگرد U به همراه سنجاقی هم ساخت. در این حالت حتی میتوان بعد از اجرای میلگردهای طولی ستون نیز خاموتها را اجرا کرد.

سنجاقی

سنجاقی میلگردی است که مثل خاموت برای مهار میلگردهای طولی به کار میرود. یک انتهای سنجاقی به خم ۱۳۵ و انتهای دیگر به خم ۹۰ درجه ختم می‌شود. در موارد زیر علاوه بر خاموت برای مهار آرماتورهای طولی ستون بتنی نیاز به سنجاقی نیز داریم.

 1. فاصله بین میلگردهای مهارشده توسط گوشه خاموت بیش از ۱۵ سانت باشد.
 2. اگر میلگردهای ستون به صورت یکی در میان در گوشه خاموت قرار نمیگیرند. در این حالت اگر تعداد میلگردهای ستون در هر وجه از ۳ عدد بیشتر باشد نیاز به حداقل یک سنجاقی داریم.

قالب‌بندی ستون‌های بتنی

قالب بندی مرحله ای مهم از مراحل اجرای اسکلت بتنی می باشد. قالب مورد استفاده در سازه های بتنی باید صاف و عاری از پیچیدگی و تابیدگی بوده و همچنین مقاومت کافی را داشته باشد. قالبها در ابعاد مختلف تولید می‌شوند. عرض قالب های تولیدی معمولا ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰ سانتیمتر و ارتفاع آنها ۵۰-۱۰۰-۱۵۰ سانتیمتر می‌باشد.

انتخاب سایز قالب ها را میتوان به چند صورت انجام داد. مثلا فرض کنید یک ستون 50*50 به ارتفاع 3 متر داریم. میتوانیم 12 عدد قالب 50*100 برداشته و در گوشه آنها از نبشی پانچ استفاده کنیم. روش متداول دیگر استفاده از 12 عدد قالب 40*100 به همراه قالب کنج 5 است. میتوان از سایزهای مختلفی برای قالب بندی یک ستون استفاده کرد فقط نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که درز قالب کنج یا نبشی پانچ نباید در یک ارتفاع باشد.

به عنوان مثال تصویر زیر قالب بندی یکی از ستونهای با سایز 50*50 در پروژه چاهشک را نشان میدهد. همانطور که میبینید برای مقاومت بهتر در برابر فشار بتن تراز قالب کنج 5 و قالب 40 را در یک تراز قرار نداده ایم.

نحوه قالب بندی ستون بتنی
نحوه قالب بندی ستون بتنی

برای اینکه بتن به قالب نچسبد باید قالب ها را چرب کرد.

بعد از اینکه قالب بندی تمام شد باید قالب ها را به وسیله جک صلیبی یا لوله و سرجک مهار کرده و شاقول کرد. استفاده از لوله و سرجک برای مهارستون ها نسبت به جک صلیبی به این دلیل که شاقول کردن ستونها بعد از بتن ریزی راحت تر است توصیه می‌شود.

نحوه شاقول کردن ستون بتنی

یکی از مهمترین مراحل اجرای اسکلت بتنی شاقول کردن ستون ها است. بعد از پایان بتن ریزی ستونها و قبل از اینکه بتن سفت شود باید آنها را ساقول کرد. نحوه شاقول کردن ستون در اسکلت بتنی به این صورت است که یک جسم تکه میلگرد را خم کرده و داخل سوراخ های قالب رد میکنیم. سپس به این میلگرد ریسمانی آویزان کرده و دور این ریسمان را جسم سختی مثل آجر یا هر چیز دیگری بسته و در کنار ستون آویزان می کنیم. سپس با متر کردن بالا و پایین ستون از شاقول بودن ستون اطمینان حاصل میکنیم.

شاقول کردن ستون
شاقول کردن ستون

بتن ریزی ستون ها

ارتفاع بتن ریزی هر ستون

ارتفاعی که ستونهای یک طبقه بتن ریزی میشوند یکسان نبوده و به ارتفاع بلندترین تیری که به آن متصل می شود بستگی دارد. در واقع ارتفاع بتن ریزی هر ستون باید تا تراز زیر بلندترین تیری که به آن متصل میشود باشد. مثلا فرض کنید ارتفاع کف تا کف طبقه 3.6 متر است. برای یک ستون میانی که 4 تیر به آن برخورد میکند ارتفاع دو تیر 40 سانت و ارتفاع دو تیر دیگر 70 سانت است. بنابراین ستون بایستی تا تراز زیر دو تیر 70 سانتی بتن ریزی شود. یعنی ارتفاع بتن ریزی ستون برابر است با 2.9 متر (70-360)

بتن ریزی ستونهای طبقه دوم
بتن ریزی ستونهای طبقه دوم پروژه چاهشک

حداکثر ارتفاع مجاز بتن ریزی

در ویرایش قبلی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان حداکثر ارتفاع مجاز بتن ریزی 120 سانتیمتر ذکر شده بود. در این حالت بایستی در ارتفاع ستون دریچه تعبیه کنیم تا بتوانیم ارتفاع سقوط بتن را کاهش دهیم. این مورد از آیین نامه جدید حذف شده است.

ویبره زدن بتن

بتن ریزی ستونها باید در چند مرحله انجام شده و در هر مرحله بتن را ویبره زده و متراکم کرد. شاید راننده پمپ بتن عجله داشته باشد که یک ستون را تا انتها پر کند و بعد به سراغ ستون بعدی برود ولی شما نباید این اجازه را بدهید.

برای ویبره زدن ستونها به ارتفاع شلنگ ویبراتور توجه کنید. طول اغلب شلنگهای ویبراتور حدود 3 متر است در صورتیکه قصد دارید یک ستون با ارتفاع بلندتر را بتن ریزی کنید حتما از شلنگ بلندتر نیز استفاده کنید تا تمام ارتفاع ویبره بخورد. البته اگر در ارتفاع ستون دریچه قرارداده اید مشکلی از این بابت نخواهید داشت.

بعد از پایان بتن ریزی هر ستون بلافاصله باید شاغول بودن آنرا مجدد کنترل کرد زیرا فشار بتن به احتمال زیاد آنها را از حالت شاقولی خارج کرده است.

یک روز بعد از بتن ریزی بایستی قالب ها را باز کرده و عمل آوری بتن را شروع کرد.

زیرسازی سقف

آماده سازی زمین (متراکم کردن خاک و تخته گذاری)

قبل از زیرسازی سقف را کنیم باید زمین را آماده سازی کنیم. مخصوصا در طبقه همکف که قرار است بر روی خاک این کار را انجام دهیم. در قسمت هایی که جک ها بر روی بتن فونداسیون قرار میگیرد ما مشکلی نداریم اما در بخشهایی که لوله ها بر روی خاک دستی یا غیرمتراکم قرار میگیرد کار بسیار حساس است چون فشار بتن باعث میشود جک در خاک دستی فرو رفته و سقف خیز بردارد.

متراکم کردن خاک قبل از زیرسازی سقف
متراکم کردن خاک قبل از زیرسازی سقف در پروژه مصلی

بنابراین در قسمتهایی که خاک نامتراکم یا دستی داریم باید خاک را به طور منظم پهن کرده و همزمان به وسیله کمپکتور متراکم کنیم. در این مرحله کار ما هنوز تمام نشده بلکه باید کف را به وسیله تخته بپوشانیم تا جک ها بر روی تخته قرار بگیرد. بنابراین به هیچ عنوان جک را حتی روی خاک محکم نیز قرار نداده و حتما از تخته برای زیر لوله ها استفاده کنید.

تخته گذاری زیر لوله ها
تخته گذاری زیر لوله ها در پروژه مصلی

انواع روشهای زیرسازی سقف در اسکلت بتنی

به روشهای مختلفی میتوان زیرسازی یک سقف در سازه بتنی را انجام داد. این روشها عبارت اند از :

 • جک صلیبی (جک T)
 • اسکافولد مثلثی – داربست مثلثی
 • داربست چکشی (گل)
 • داربست ساده

جک صلیبی (جک T)

به دلایل زیر در حال حاضر کمتر از آن استفاده می شود.

 • از آنجایی که جک صلیبی معمولا با سایز لوله داربست یکسان نیست نمیتوان جکها را به وسیله بست داربست به یکدیگر متصل و مهار کرد.
 • جک های صلیبی را معمولا در فواصل حدود یک متری از هم قرار داده و استفاده از آنها معمولا محدود به زیرسازی تیرهای سبک و تیرچه ها و یا پایه های اطمینان می باشد.
 • استفاده از جک صلیبی به دلیل ضعف مقاومتی در برابر بتن ریزی دالها در سازه های بتنی توصیه نمیشود و بهتر است از آنها به عنوان شمع در سازه های فلزی یا پایه اطمینان استفاده کرد.
جک صلیبی یا T
جک صلیبی یا T

اسکافولد مثلثی

یکی از مطمئن ترین انواع زیرسازی سقف اسکلت بتنی است. اسکافولد یا داربست مثلثی به دلیل اینکه محدودیت ارتفاعی ندارد میتوان از آنها برای زیرسازی هر سقف با هر ارتفاعی بهره گرفت. از نظر اقتصادی نیز استفاده از اسکافولد مثلثی در مواقعی که ارتفاع سقف بلند باشد توصیه می شود.

اسکافولد مثلثی
اسکافولد مثلثی یا داربست مثلثی

داربست چکشی

یک نوع داربست مدولار است که مثل داربست نیاز به گیره و بست ندارد. در اعضای قائم در هر نیم متر زائده هایی به شکل گل جوش شده و کافی است اعضای افقی را با ضربه چکش در داخل گل ها قرار داده تا داربست شکل بگیرد. طول اعضای قائم از 0.5 تا 3 متر موجود بوده و اعضای افقی 90 سانت و 1.5 متر هستند.

داربست چکشی
داربست چکشی

زیرسازی تیرها

قبل از اینکه قالب های کف تیرها را کار کنیم لازم است اگر زیرسازی به وسیله اسکافولد یا فریم چکشی انجام میشود بر روی سرجکها از قوطی تقریبا ۸*۸ یا چهارتراش استفاده کرده و روی آنها را نیز دو عدد لوله قرار دهیم. این کار باعث میشوند تا مسیر انتقال بار به خوبی از کف قالب به لوله ها و سپس به قوطی و سپس به سرجک و سپس به اعضای قایم و افقی و مورب و سپس به زمین منتقل شود.

زیرسازی سقف اول پروژه چاهشک
زیرسازی سقف اول پروژه چاهشک

زیرسازی سقف

از آنجایی که ضخامت بتن در قسمت سقف از تیر کمتر است بنابراین به زیرسازی ضعیف تری در مقایسه با تیرها نیاز داریم. همچنین سقف وافل به دلیل اینکه تیرچه و سقف به طور درجا بتن ریزی میشود نیاز به زیرسازی قوی‌تری در مقایسه با سقف تیرچه بلوک دارد. به این دلیل که تیرچه ها در سقف تیرچه بلوک از قبل آماده شده و میتوانند در تحمل وزن بتن تازه کمک کنند.

زیرسازی سقف تیرچه بلوک

لازم است زیر همه تیرچه‌ها به فواصل ۲ متری از شمع استفاده کنیم. در این حالت میتوان از جک T یا صلیبی برای سقفهای با ارتفاع حدود ۳.۵ متر استفاده کرد. به این دلیل که معمولا حداکثر ارتفاع جک صلیبی ۴ متر است. برای سقفهای با ارتفاع بلند بایستی از داربست یا اسکافولد استفاده کنیم.

در صورتیکه در جهت عمود بر تیرچه ها در فواصل ۲ متری از قوطی استفاده کنیم بار از تیرچه به قوطی و سپس به جک منتقل میشود. در این حالت تعداد جک مورد نیاز کمتر می‌شود.

تای بیم (کلاف عرضی)

در صورتیکه طول تیرچه از ۴ متر بیشتر باشد نیاز به تای بیم یا کلاف عرضی نیز داریم. تای بیم تیری به عرض ۱۰ سانت و به ارتفاعی به اندازه ضخامت سقف است یک تنها یک میلگرد ۱۰ در بالا و یک عدد نیز در پایین دارد. تای بیم در جهت عمود بر تیرچه ها اجرا شده و طول آزاد تیرها را کاهش داده و خطر خیز سقف در دراز مدت را کاهش می‌دهد.

تای بیم یا کلاف عرضی
اجرای تای بیم یا کلاف عرضی در تیرچه های بلندتر از 4 متر – پروژه چاهشک

زیرسازی سقف وافل

همانطور که گفتیم فشار بیشتری ناشی از وزن بتن ریزی در قسمت تیرها در مقایسه با سقف منتقل میشود. بنابراین برای زیرسازی قسمت سقف میتوان از حجم کمتری در مقایسه با تیرها استفاده کرد. مثلا در صورتیکه از فریم چکشی با ابعاد ۱*۱ در قسمت تیرها (پوترها) استفاده میکنیم در زیرسقف وافل میتوانیم از ۱.۵*۱.۵ استفاده کنیم.

بعد از اینکه فریم چینی با فریم چکشی یا اسکافولد انجام شد و سر لوله های آنها سرجک قرار گرفت بایستی بر روی سرجکها قوطی قرار دهیم تا توزیع بار به خوبی انجام شود.

زیرسازی سقف وافل
زیرسازی سقف وافل پروژه مصلی

قالب بندی سقف

در این مرحله از مراحل اجرای سازه بتنی قالب کف زیرین تیرها را اجرا می کنیم. انتخاب سایز قالب بستگی به نقشه و موجودی قالب در کارگاه دارد.

مثلا فرض کنید عرض تیری ۵۰ سانتیمتر است. هم میتوانیم از قالب با عرض ۵۰ سانت استفاده کنیم و هم میتوانیم از قالبی با عرض ۴۰ سانت به همراه قالب ۱۰ یا به همراه ۲ عدد کنج ۵ سانت استفاده کنیم.

حال فرض کنید همین تیر با عرض ۵۰ سانت دارای ۲۰ سانت آویز باشد. اگر از قالب ۵۰ به عنوان کف استفاده کنیم میتوانیم از قالب ۲۰ برای آویز استفاده کنیم. در این حالت قالب ۵۰ به ۲۰ بایستی به وسیله نبشی پانچ متصل شود. اما اگر از قالب ۴۰ به همراه ۲ عدد قالب کنج ۵ استفاده میکنیم برای قسمت آویز باید از قالب ۱۵ استفاده کنیم.

قالب بندی سقف اول پروژه چاهشک
قالب بندی سقف اول پروژه چاهشک

آرماتوربندی تیر

به طور کلی آرماتوربندی بایستی کاملا مطابق نقشه بوده و قطع و خم میلگردها طبق نقشه‌های طراح سازه انجام شود.

آرماتوربند ابتدا خم و برش میلگردهای طولی و همچنین خاموت ها را انجام داده و آنها را به محل تیر مورد نظر منتقل میکند. سپس میلگردهای طولی را از بین میلگرد انتظار ستونها عبور داده و همه را در شبکه بالا میدارد. همزمان خاموت ها از بین میلگردهای طولی عبور داده شده و در سرتاسر طول تیر مطابق نقشه توزیع می‌شود. فاصله بین خاموت ها در دو انتهای تیر که ناحیه بحرانی نامیده میشود کمتر بوده (خاموت گذاری فشرده) و در وسط دهانه تیر این فاصله افزایش می‌یابد. توجه کنید محل خم خاموت بایستی به طور یکدرمیان عوض شود.

بعد از اینکه خاموت ها همگی در جای خود قرار داده شدند میلگردهای طولی شبکه پایین را نیز آزاد کرده تا بر روی خاموت بنشیند. سپس با سیم مفتول میلگردهای طولی را به خاموت ها میبندیم و در مرحله آخر بر روی کف قالب اسپیسر قرار داده و میلگردها را آزاد کرده تا بر روی کف قالب بنشیند.

آرماتوربندی تیر بتنی
آرماتوربندی تیر در سازه بتنی

آرماتوربندی سقف

سقف تیرچه بلوک

اگر سقف تیرچه بلوک باشد تیرچه‌ها به وسیله جرثقیل به روی سقف منتقل کرده و فاصله آنها را با توجه به عرض بلوک توزیع می کنیم. سپس بلوک ها را بین تیرچه ها چینده و پوشش سقف را تکمیل می‌کنیم.

اجرای سقف تیرچه بلوک پروزه پیروزی
اجرای سقف تیرچه بلوک پروژه پیروزی

بعد از تکمیل پوشش سقف با بلوک (یونولیت، سفال یا سیمانی) میلگردهای ممان منفی و میلگردهای حرارتی را اجرا می کنیم.

سقف تیرچه بلوک پروژه چاهشک
چیدن بلوکها بین تیرچه های بتنی پروژه چاهشک
میلگرد ممان منفی در سقف تیرچه بلوک
میلگرد ممان منفی در سقف تیرچه بلوک

سقف وافل

اگر سقف وافل باشد ابتدا آرماتوربندی تیرچه ها انجام شده و سپس میلگردهای حرارتی اجرا میشوند.

آرماتوربندی سقف وافل
آرماتوربندی تیرچه های سقف وافل در پروژه مصلی

سقف دال بتنی

اگر سقف ما از نوع دال تخت بتنی باشد پس از آرماتوربندی تیرها، زیرسازی سقف انجام شده و دو شبکه آرماتور در سقف اجرا می شود.

قالب بندی دال تخت بتنی
قالب بندی دال تخت بتنی پروژه طرقبه
آرماتوربندی دال تخت بتنی
آرماتوربندی دال تخت بتنی
سقف دال تخت بتنی
سقف دال تخت بتنی پروژه طرقبه

اجرای پلیت های مدفون در بتن

در سازه های بتنی جهت اجرای نما نیاز به پلیتهایی داریم تا نمای خود به اسکلت بتنی متصل کنیم. برای این منظور کافی است از صفحاتی بدین شکل در بدنه تیرهای سقف استفاده کنیم. مشخصات این صفحات وابسته به سنگینی نما بوده و هدف اجرای آن می باشد.

پلیت مدفون در بتن جهت اجرای نما
پلیت مدفون در بتن جهت اجرای نما

بتن ریزی سقف

برخلاف بتن ریزی ستونها که حتما بایستی توسط پمپ هوایی بتن ریزی شوند بتن ریزی سقفها در اسکلت بتنی را میتوان هم با پمپ زمینی یا ثابت و هم توسط پمپ هوایی یا دکل انجام داد. با توجه به دلایل زیر توصیه ما این است که از پمپ هوایی استفاده کنید.

 • پمپ هوایی یا دکل هزینه بیشتری دارد ولی از آنجایی که بتن را میتوان دقیقا در محل مورد نظر ریخت کار سریعتر و تمیز تر پیشرفت دارد.
 • پمپ زمینی یا ثابت هزینه کمتری دارد ولی ممکن است اپراتورهای پمپ به خاطر سختی کار بتن را در قسمتی از سقف جمع کنند و مجبور باشید با بیل و دستی بتن را پخش کنید. تجمع بتن در یک قسمت همچنین میتواند به زیرسازی سقف شما در آن قسمت فشار مضاعفی بیاورد. مورد دیگری که در پمپ ثابت باید به آن توجه داشت ضربه ای است که هنگام پمپاژ بتن به سقف وارد می‌شود.
بتن ریزی سقف ششم
بتن ریزی سقف ششم پروژه مصلی

زمان باز کردن سقف

به طور کلی زمان باز کردن سقفها در سازه بتنی به دمای هوا وابسته است. هرچه دمای هوا بیشتر باشد بتن سریعتر به مقاومت مدنظر خود رسیده و میتوان زیر آنرا زودتر باز کرد. همچنین استفاده از سیمان تیپ۳ نیز باعث زودگیری بتن می‌شود.

بعد از مدت مشخصی که قالب های زیرسقف یا زیر تیر (پوتر) باز شد باید در فواصل مشخصی از پایه اطمینان استفاده کرده و این پایه های اطمینان را در دو طبقه متوالی نگه داریم.

زمان باز کردن قالبها در اسکلت بتنی
زمان باز کردن قالبها و پایه های اطمینان در اسکلت بتنی
 • منظور از قالب های قائم (ردیف1) قالب های ستون، دیواربرشی، دیوارحائل، فونداسیون و همچنین قالبهای بدنه (قائم) تیرها می باشد.
 • منظور از دال (ردیف2) انواع مختلف دال از قبیل دال تخت، دال مجوف (وافل) و دال مشبک می باشد. به عنوان مثال در صورتیکه دمای هوا از 24 درجه بیشتر باشد قالب های زیر دال را میتوان بعد از 3 روز باز کرد ولی بعد از باز کردن قالب ها باید پایه های اطمینانی قرار داد و آنها را حداقل تا 7 روز نگاه داشت.
 • قالب های زیر تیرها (شامل تیرهای اصلی و کنسولها) را نیز درصورتیکه دمای هوا بیش از 24 درجه باشد میتوان بعد از 10 روز باز کرد ولی پایه های اطمینان آنها حداقل بعد از 10 روز باز خواهند شد.

پایه های اطمینان

مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان پیشبینی پایه های اطمینان در موارد زیر اجباری است. توجه کنید فاصله پایه های اطمینان در هیچ حالت نباید بیش از 3 متر اختیار شود.

 • تیرهای با دهانه بیش از 5 متر
 • تیرهای کنسول با دهانه ها بیش از 2.5 متر
 • دال های با دهانه بیش از 3 متر
 • دال های کنسول به طول بیش از 1.5 متر
مهندس علی زارع
مهندس علی زارع
سقف تیرچه بلوک

اجرای سقف تیرچه بلوک در مشهد

برخی از کارفرمایانی که با من در مورد انتخاب نوع سقف در سازه بتنی صحبت می‌کنند معتقدند که سقف تیرچه بلوک منسوخ شده و نمی‌توان در فلان منطقه مشهد که قیمت آپارتمان بالاست از این نوع سقف استفاده کرد. این دسته از عزیزان هر موقع صحبت از اسکت بتنی می‌شوند ذهنشان فقط به دنبال سقف وافل می رود. در این مطلب قصد دارم در مورد اجرای سقف تیرچه بلوک در مشهد کمی توضیح بدهم.

در صورتیکه تمایل دارید با نکات اجرایی سازه بتنی آشنا شوید پیشنهاد میکنیم مطلب مراحل اجرای اسکلت بتنی را مطالعه کنید.

مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک

مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک با اجرای سقف وافل در بسیاری از موارد یکسان است. منتها از آنجایی که تیرچه های آماده در تحمل وزن بتن خیس کمک می‌کنند باعث می‌شود که نیاز به زیرسازی کمتری در این سقف نسبت به سقف وافل داشته باشیم.

 1. زیرسازی و قالب گذاری تیرها (پوتر)
 2. آرماتوربندی تیرها
 3. تیرچه ریزی و بلوکه گذاری (یونولیت)
 4. زیرسازی سقف
 5. آرماتوربندی سقف

مزایای سقف تیرچه بلوک

 • اجرای ساده و کم هزینه تر نسبت به دیگر سقف‌ها در سازه بتنی
 • سرعت اجرا بالاتر نسبت به وافل و دال بتنی
 • وزن کمتر سقف نسبت به دیگر سقف ها

معایت سقف تیرچه بلوک

 • محدودیت در اجرای دهانه های بلند
 • امکان استفاده از تیرچه‌های بی کیفیت
 • صلبیت کمتر نسبت به سایر دال‌های بتنی

هزینه اجرای سقف تیرچه بلوک

در مطلب دیگری تحت عنوان هزینه اجرای سقف تیرچه بلوک در سال ۱۴۰۲ این موضوع را کامل توضیح داده ایم. با اینکه هزینه اجرای هر پروژه با پروژه دیگر متفاوت است ولی معمولا کارهای متداول را ما حدود ۶۰۰ هزارتومان به ازای هر مترمربع زیربنا اجرا می‌کنیم. این مبلغ مربوط به اجرای سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک در مشهد است که تمامی لوازم و ابزار کار نیز بر عهده ماست

اجرای پروژه شما در مشهد

در صورتی که پروژه سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک در مشهد دارید و قصد دارید اجرا آن را به ما بسپارید با شماره تلفن مهندس علی زارع ۰۹۱۵۵۱۲۹۷۸۷ تماس بگیرید یا فرم زیر را پر کنید. پس از بررسی با شما تماس خواهیم گرفت.

مهندس علی زارع
مهندس علی زارع

قیمت سقف تیرچه بلوک سال 1402

سقف تیرچه بلوک یکی از قدیمی ترین سقف ها می‌باشد که به دلیل اجرا سریع و آسان و کم هزینه در مقایسه با سقف ها جدید هنوز هم طرفداران خودش را دارد. در این مطلب قصد داریم در مورد قیمت سقف تیرچه بلوک صحبت کنیم. توجه کنید اولا منظور ما در این مقاله تیرچه بتنی است. دوما برآورد هزینه‌ها مربوط به کل اسکلت سازه بتنی می باشد. یعنی هزینه اجرای ستون + تیر + سقف

همانطور که میدانید در سقف هایی مثل تیرچه بلوک یا تیرچه کرومیت باید از بلوک های سقفی استفاده کرد. به دلیل وزن کم یونولیت استفاده از این بلوک ها به عنوان پر کننده بین تیرچه ها همه گیر شده است.

محاسبه قیمت سقف تیرچه بلوک

هزینه ساخت سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک در حال حاضر به ازای هر مترمربع زیربنا حدود 2.2 میلیون تومان تمام می‌شود. این هزینه شامل مصالح مصرفی مثل بتن و میلگرد و… و هزینه دستمزد اجرا و لوازم کار است.

قیمت تیرچه بتنی

تیرچه های بتنی بر اساس میلگردهای به کار رفته در آن قیمت گذاری می‌شود. واضح است که هرچه طول دهانه ای را که بخواهیم با تیرچه پوشش دهیم بیشتر باشد نیاز به تیرچه قوی تری است. در اینجا قصد نداریم در مورد مشخصات تیرچه صحبت کنیم ولی با تقریب خوبی می‌توان قیمت تیرچه را به ازای هر مترمربع سقف حدود ۲۰۰ هزارتومان در نظر گرفت.

به عنوان مثال در پروژه ویلا چاهشک (تصویر زیر) که ما در تابستان ۱۴۰۲ اجرا کردیم هزینه خرید تیرچه بتنی تقریبا به ازای هر مترمربع زیربنا ۱۸۰ هزارتومان تمام شد. (هر متر طول تیرچه ۱۳۰-۱۶۰ هزارتومان)

سقف تیرچه بلوک پروژه چاهشک
چیدن بلوکها بین تیرچه های بتنی در پروژه چاهشک

به عنوان مثالی دیگر در پروژه پیروزی (تصویر زیر) که از تیرچه پیش تنیده استفاده کردیم هزینه خرید تیرچه (بدون درنظر گرفتن جرثقیل) تقریبا مترمربعی ۱۲۰ هزارتومان تمام شد. (هر متر طول تیرچه ۹۰-۱۰۰ هزارتومان)

اجرای سقف تیرچه یونولیت
اجرای سقف تیرچه یونولیت روی خانه قدیمی (پروژه پیروزی)

شما میتوانید با کلیک بر روی نام هر پروژه تصاویر مراحل ساخت و همچنین هزینه های ساخت هر پروژه را مشاهده کنید.

قیمت بلوک سقفی تیرچه

شرکت های مختلفی اقدام به تولید یونولیت سقفی در وزن ها و دانسیته های مختلف می‌کنند که باعث می‌شود قیمت های متنوعی را در بازار مشاهده کنیم. در سقف تیرچه بلوک معمولا از یونولیتهای با عرض ۵۰ سانت در طول ۲ متر یا عرض ۶۰ سانت در طول ۱ متر استفاده می‌شود.

طبق استعلام قیمت ما در زمان نگارش این مطلب هر عدد بلوک سقفی استاندارد حدود 100 هزار تومان می‌باشد. از آنجایی که حدود ۷۰٪ از مساحت سقف را باید با یونولیت پر کنیم بنابراین هزینه خرید یونولیت یا فوم سقفی را به ازای هر مترمربع سقف حدود 70 هزارتومان در نظر بگیرید. به عنوان مثال در یک سقف به متراژ ۲۰۰ مترمربع حدودا 14 میلیون تومان باید بابت یونولیت سقفی هزینه کنید.

اجرای سقف تیرچه بلوک پروزه پیروزی
اجرای سقف تیرچه بلوک پروزه پیروزی

به عنوان مثال در پروژه پیروزی از یونولیت های ۶۰*۱۰۰ به ارتفاع ۲۵ سانت به قیمت هر عدد ۹۴ هزارتومان استفاده کردیم. اما در پروژه ویلا چاهشک از آنجایی که کارفرما معتقد بود که یونولیت سرطان زاست از بلوک های سفالی استفاده کردیم. این بلوک های سفالی ۲۲ در ۶۶ به ارتفاع ۲۰ سانت بود و قیمت هر عدد آن ۲۰ هزارتومان بود. هزینه ای که در پروژه چاهشک بابت خرید و حمل بلوک سفال پرداخت کردیم مترمربعی ۹۰ هزارتومان شد.

محاسبه قیمت بتن مصرفی

مقدار بتن مصرفی در سقف تیرچه بلوک حدودا ۰.۱۸ مترمکعب به ازای هر مترمربع زیربنا است. یعنی ۱۸ مترمکعب بتن در ۱۰۰ مترمربع سقف. اما اگر بخواهیم بتن مصرفی در کل سازه را تخمین بزنیم این عدد حدود ۰.۳ می‌باشد. اگر قیمت بتن را مترمکعبی حدود ۱ میلیون تومان در نظر بگیریم بنابراین هزینه خرید بتن سقف حدود مترمربعی ۱۸۰ هزارتومان و بتن کل سازه (ستون + سقف) حدود مترمربعی ۳۰۰ هزارتومان تمام می‌شود.

بررسی دقیق تر این مطلب را در مقاله ای دیگر تحت عنوان بتن مصرفی در ساختمان انجام داده ایم.

بتن ریزی سقف دوم پروژه چاهشک
بتن ریزی سقف دوم پروژه چاهشک

محاسبه قیمت میلگرد مصرفی

میلگرد مصرفی در کل سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک را حدود مترمربعی ۴۰ کیلوگرم (۳۰ کیلو سازه + ۱۰ کیلو فونداسیون) در نظر بگیرید. اگر قیمت میلگرد را کیلویی ۲۵ هزارتومان درنظر بگیریم بنابراین هزینه خرید میلگرد به ازای هر مترمربع زیربنا ۱ میلیون تومان می‌شود.

قیمت دستمزد اجرای سقف تیرچه بلوک

دستمزد اجرای سازه بتنی با اجرای سقف تیرچه بلوک در مشهد به همراه سازه بتنی حدودا مترمربعی ۶۰۰ هزارتومان تمام می شود. این هزینه شامل دستمزد اکیپ ها و تهیه لوازم کار مثل جک و قالب و … است. توجه کنید که این قیمت برای سقف هایی با ارتفاع حدود ۳.۵ متر میباشد. مثلا در پروژه چاهشک که در تابستان ۱۴۰۲ اجرا کردیم چون ارتفاع سقف ها حدود ۵ متر بود دستمزد اجرای اسکلت + لوازم حدود مترمربعی ۷۰۰ هزارتومان تمام شد.

بعد از باز کردن زیر سقف پروژه چاهشک
بعد از باز کردن زیر سقف پروژه چاهشک

بنابراین طبق محاسباتی که انجام دادیم می‌توان هزینه هر مترمربع اسکلت بتنی با سقف تیرچه بلوک را حدود مترمربعی 2.2 میلیون تومان برآورد کرد.

مبلغ به ازای هر مترمربع زیربنا
۲۰۰ هزارتومانتیرچه بتنی
۱۰۰ هزارتومانیونولیت سقفی
۳۰۰ هزارتومانبتن مصرفی
۱ میلیون تومانمیلگرد مصرفی
۶۰۰ هزارتوماندستمزد اجرا
۱۰۰ هزارتومانجرثقیل – پمپ بتن – سیم – پلاستیک – اسپیسر – روان کننده و….
2400000 تومانجمع کل
قیمت سقف تیرچه بلوک در سازه بتنی

مهندس علی زارع
مهندس علی زارع
مقایسه سقف وافل و تیرچه بلوک

مقایسه سقف وافل با تیرچه بلوک

حتما شما هم قصد اجرای سازه بتنی دارید و اکنون مانده اید که بالاخره کدام سقف را انتخاب کنید؟‌ وافل یا تیرچه بلوک ؟ در این مطلب تخصصی به مقایسه سقف وافل با تیرچه بلوک از نظر اجرا پرداخته سپس مزیت سقف وافل نسبت به تیرچه بلوک را بررسی کرده و در انتها قیمت این دو سقف را با هم مقایسه می‌کنیم. با ما همراه باشید تا بتوانید بهترین انتخاب را برای سقف پروژه خود داشته باشید.

مقایسه سقف وافل با تیرچه بلوک

تفاوت سقف تیرچه بلوک و وافل

سقف تیرچه بلوک و وافل ۲ تفاوت اصلی دارند:

 1. در سقف تیرچه بلوک از تیرچه‌های آماده استفاده می‌کنیم ولی در وافل تیرچه‌ها در محل کار آرماتوربندی می‌شود.
 2. برای پر کردن فضای بین تیرچه ها در سقف تیرچه بلوک از یونولیت استفاده می‌کنیم. درحالیکه در وافل از قالب‌های معمولا پلاستیکی استفاده شده و بعد از چند روز از زیر سقف باز می‌شوند.

سرعت اجرا

اجرای سقف تیرچه بلوک به مراتب راحت تر و سریع تر از سقف وافل است به ۲ دلیل :

 1. در سقف تیرچه بلوک تیرچه‌ها آماده هستند و نیاز به آرماتوربندی آنها مثل سقف وافل نداریم.
 2. تیرچه‌های آماده در سقف تیرچه بلوک به تحمل وزن بتن تازه کمک می‌کنند. بنابراین در تیرچه بلوک به زیرسازی کمتری نیاز داریم.

ضخامت سقف

ارتفاع قالب‌های وافل معمولا ۲۸ سانتیمتر است که اگر ۷ سانتیمتر بتن روی آن را نیز به آن اضافه کنیم مجموعا ضخامت سقف وافل ۳۵ سانتیمتر می‌شود درحالیکه ضخامت تمام شده سقف تیرچه بلوک معمولا ۳۰ سانتیمتر است.

قالب‌ها

 • قالب های وافل موقت اند و بعد از چند روز از زیر سقف باز می‌شوند. در استفاده از این قالب های وافل باید دقت کرد تا کمتر آسیب ببینند چون این قالب‌ها معمولا طول عمر محدودی دارند و بعد از چند پروژه شکسته یا ترک خورده و دیگر قابل استفاده نیستند. البته چون پلاستیکی اند قالب بازیافت بوده و دوباره به چرخه تولید برمیگردند.
 • در سقف تیرچه بلوک قالب‌ها ماندگار هستند یعنی روی آنها بتن ریزی شده و دیگر قابل استفاده نیست. در اغلب پروژه ها از یونولیت برای این منظور استفاده می‌شود. دیگر بلوک های سقفی مثل بلوک سیمانی و سفالی وزن بالاتری دارند و در زمان زلزله خطر سقوط آنها وجود دارد.

عملکرد یک طرفه یا دو‌ طرفه

در سقف تیرچه بلوک به واسطه وجود تیرچه‌ها در یک جهت عملکرد سقف یک‌طرفه خواهد بود. اما از آنجایی که در سقف وافل تیرچه ها در دو جهت متعامد اجرا می‌شود توزیع بار در دو جهت می‌تواند صورت بگیرد. مگر در حالیکه نسبت طول به عرض دهانه‌ها از ۲ متر بیشتر باشد که در حالت سقف عملکرد یکطرفه خواهد داشت. در چنین مواردی ما نیز در سقف وافل تیرچه ها را در یک جهت اجرا می‌کنیم که به این نوع سقف وافل یک‌طرفه گفته می‌شود.

مزیت سقف وافل نسبت به تیرچه بلوک

پوشش دهانه‌های بلند در سقف وافل

اصلی ترین مزیت سقف وافل پوشش دهانه‌های بلند است. حداکثر دهانه ای که با سقف تیرچه بلوک می‌توان پوشش داد ۶-۷ متر است. برای دهانه های بلند تر باید از تیرچه دوبل استفاده کنیم. یعنی ۲ تیرچه را کنار هم بگذاریم. در سقف وافل محدودیتی در طول دهانه قابل اجرا نداریم. به طوری که تا ۱۵ متر دهانه نیز می‌توان از این سقف به راحتی جواب گرفت.

نظارت بر کیفیت اجرا

از آنجایی که در ساخت تیرچه های پیش ساخته هیچ نظارتی نداریم این امکان وجود دارد که تولید کننده تیرچه از میلگردهای ضایعاتی یا جوشی استفاده کرده باشد یا حتی بتن مورد استفاده از کیفیت لازم برخوردار نباشد. اما در سقف وافل از آنجایی که کل کار در محل پروژه صورت گرفته می‌توان بر کیفیت اجرا دقیق نظارت کرد.

مقایسه قیمت سقف وافل با تیرچه بلوک

برای مطالعه بیشتر در مورد این موضوع به مطالب زیر مراجعه کنید:

در یک کلام وافل یا تیرچه بلوک؟

در پروژه های با دهانه های متوسط استفاده از تیرچه بلوک یا وافل فرقی نمیکند هرچند معمولا مثل پروژه رسالت سقف تیرچه بلوک ارزان تر تمام میشود ولی در پروژه های با دهانه های نسبتا بلند با تعداد ستون کمتر مثل پروژه رسالت۲ بهتر است از سقف وافل استفاده کنیم.

البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که منظور از طول دهانه جهت تیرچه هاست مثلا در پروژه ویلا چاهشک با اینکه دهانه ۱۱ متری داشتیم ولی با تیرریزی در جهت کوتاه تر حداکثر طول تیرچه ها ۶ متر شد.

در صورتیکه تمایل دارید با نکات اجرایی سازه بتنی آشنا شوید پیشنهاد میکنیم مطلب مراحل اجرای اسکلت بتنی را مطالعه کنید.

مهندس علی زارع
مهندس علی زارع
تفاوت سقف کرومیت و تیرچه بلوک

تفاوت سقف کرومیت و تیرچه بلوک

سقف کرومیت و تیرچه بلوک یا تیرچه یونولیت از قدیمی‌ترین سقف‌ها بوده که در اجرای ساختمان از آنها استفاده می شود. به واسطه اجرای سریع و آسان این سقف‌ها حتی اکنون نیز خیلی از افراد سعی می‌کنند این سقف را برای ساختمان خود انتخاب کنند. در این مطلب قصد داریم تفاوت سقف کرومیت و تیرچه بلوک یا تیرچه یونولیت را به طور دقیق مطرح کنیم تا بتوانید بهترین انتخاب را در ساختمان خود داشته باشید.

مقایسه سقف کرومیت و تیرچه بلوک

در مطلب دیگری با عنوان بهترین نوع سقف در اسکلت فلزی کدام است؟ به بررسی انواع سقف‌ها در سازه فلزی پرداختیم. همانطور که در این مطلب گفتیم سقف کرومیت در واقع از تیرچه های فلزی با جان باز تشکیل شده که فاصله بین این تیرچه ها معمولا با یونولیت پر می‌شود. اما منظور از سقف تیرچه بلوک در واقع تیرچه های بتنی است.

توصیه اکید میشود که از تیرچه فلزی یا کرومیت در سازه فلزی استفاده شود و از تیرچه بتنی در سازه بتنی استفاده شود.

بنابراین فهمیدیم که فرق سقف کرومیت با تیرچه بلوک این است که تیرچه های کرومیت فلزی است و دیگری تیرچه بتنی دارد. در هر دو حالت نیز معمولا از یونولیت به عنوان بلوک استفاده می‌شود.

تفاوت‌ در زیرسازی سقف

تیرچه بلوک نیاز به شمع بندی و جک گذاری زیر سقف دارد در صورتیکه در کرومیت نیازی به شمع بندی نیست. دلیل این موضوع این است که تیرچه های بتنی قادر به تحمل وزن بتن خیس نیستند بنابراین باید زیر تیرچه ها شمع یا جک قرار داد تا بتن به مقاومت کافی برسد و سپس شمع ها را باز کرد. در حالیکه در سقف کرومیت تیرچه ها قادر به تحمل وزن بتن خیس هستند و نیازی به اینکار نیست.

برای آشنایی با روشهای زیرسازی سقف مطلب صفر تا صد مراحل اجرای اسکلت بتنی را مطالعه کنید.

سقف تیرچه کرومیت
سقف تیرچه کرومیت
سقف تیرچه بلوک
سقف تیرچه بلوک

مقایسه سرعت اجرا

عدم نیاز به شمع بندی و زیرسازی در سقف کرومیت باعث می‌شود که بتوانیم چند سقف را همزمان بتن ریزی کنیم که این کار به طرز قابل توجهی سرعت کار را بالا می‌برد. توصیه می‌شود حداکثر ۳ سقف کرومیت را همزمان بتن ریزی کنیم ولی در سقف تیرچه بلوک از آنجایی که نیاز به شمع بندی داریم حداکثر یک سقف را می‌توان بتن ریزی کرد.

مقایسه توزیع بار سقف

منظورمان از توزیع بار یکطرفه یا دوطرفه بودن سقف است. سقف‌های یکطرفه بار را از یک جهت توزیع کرده و به ۲ تکیه گاه روبرو هم منتقل می‌کنند ولی در سقف‌های دو طرفه بار از دو جهت توزیع شده و به ۴ تکیه گاه اطراف آن منتقل می‌شود. به طور کلی تمام سقف های تیرچه ای مثل تیرچه بلوک – کرومیت یا تیرچه یونولیت عملکرد یک‌طرفه داشته و از این نظر مشابه یکدیگر هستند.

تفاوت قیمت سقف کرومیت و تیرچه بلوک

از آنجایی که بلوک پر کننده بین تیرچه ها در هر دو سقف معمولا یونولیت است بایستی هزینه خرید تیرچه و هزینه اجرا را مقایسه کنید تا به تفاوت قیمت کرومیت و تیرچه بلوک پی ببرید. بنابراین نکات زیر را در نظر داشته باشید :

 • فاصله بین تیرچه های کرومیت ۷۰ سانت است در حالیکه در تیرچه بتنی ۵۰ سانت است.
 • در تیرچه بتنی نیاز به شمع بندی داریم در حالیکه در کرومیت نیازی نیست.

در این مورد توصیه میکنیم مطلب هزینه سقف تیرچه بلوک را مطالعه کنید.

مهندس علی زارع
مهندس علی زارع

بایگانی برچسب برای: سقف تیرچه بلوک