بایگانی برچسب برای: سقف کامپوزیت

هزینه ساخت اسکلت فلزی

هزینه ساخت اسکلت فلزی جوشی در سال ۱۴۰۲

/
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"قیمت اجر…

بایگانی برچسب برای: سقف کامپوزیت

طراحی و محاسبات سازه پروژه امامت

طراحی سازه پروژه امامت

مشخصات پروژه۷ سقف - ۱۳۵۰ مترمربع زیربنا تیپ خاک ۲ س…
اجرای اسکلت فلزی در بلوار نماز مشهد

پروژه ساختمان مسکونی در بلوار نماز

معرفی پروژه 5 سقف - 900 مترمربع زیربنا سازه فلزی با سقف کامپ…
طراحی سازه فلزی پروژه لنگرود

طراحی سازه فلزی پروژه لنگرود

معرفی پروژه ۸ سقف - ۱۵۴۰ مترمربع زیربنا سیستم سازه ای …

طراحی سازه فلزی پروژه نامجو

مشخصات پروژه6 سقف - 890 مترمربع زیربنا سیستم سازه ای :‌ قاب ساده فولادی + دی…