بایگانی برچسب برای: ماده ۱۰۰ شهرداری

نحوه محاسبه جریمه ماده صد شهرداری در سال 1401

/
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"محاسبه جریمه…
کمیسیون ماده ۱۰۰

آشنایی با کمیسیون ماده 100 شهرداری

/
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری بوده ولی…