بایگانی برچسب برای: تراکم ساختمانی

هزینه پروانه ساختمان در مشهد

محاسبه هزینه پروانه ساختمانی در مشهد سال 1402

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"هزینه جواز ساخت در مشهد تقریبا چقدر تمام می‌شود؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"هزینه صدور جواز یا پروانه ساختمانی در مشهد کاملا وابسته به م…
تراکم ساختمانی

همه چیز در مورد تراکم ساختمانی

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"قیمت خرید تراکم در مشهد","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"با توجه به سیاست های جدید در حال حاضر معمولا حداقل ۲ سقف مازاد توسط شهرداری مشهد فروخ…
کمیسیون ماده ۱۰۰

آشنایی با کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری بوده ولی محل استقرار این کمیسیون در شهرداری است. کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از مراجع اختصاصی  خارج از دادگستری است. اعضای کمیسیون نمایندگان وزارت کشور نماینده دادگستری نماینده …