بایگانی برچسب برای: فونداسیون

قیمت آرماتور بندی 1402

قیمت آرماتور بندی ۱۴۰۲

قیمت آرماتور بندی قیمت آرماتور بندی بستگی به نوع کار دارد. مثلا آرماتوربندی فونداسیون در اکثر مواقع به صورت کیلویی است. قیمت آرماتوربندی دیواربرشی به صورت مترمربع مساحت دیواربرشی است و آرماتوربندی سازه بتنی به صورت مترمربع زیربنا ساختمان است. در اد…
هزینه اجرای فونداسیون

هزینه فونداسیون در سال ۱۴۰۳

اکنون که در ابتدای سال ۱۴۰۳ به سر میبریم طبق برآورد ما هزینه فونداسیون به ازای هر مترمربع زیربنا کل ساختمان ۴۱۲ - ۵۲۰ هزارتومان هزار تومان برآورد می شود. بنابراین از آنجایی که هزینه فونداسیون را بر اساس زیربنا کل ساختمان بررسی کردیم شما خودتان میتوا…
صفر تا صد اجرای فونداسیون

اجرای فونداسیون و مراحل آن از صفر تا صد

فهرست مطالبمراحل اجرای فونداسیونتسطیح زمین با لودرپی کنیاجرای بتن مگرآرماتوربندی فونداسیونقالب‌بندی فونداسیوناجرای صفحه ستون ها در اسکلت فلزیاجرای فونداسیون در زمینهای کلنگیبتن ریزی فونداسیونباز‌کردن قالب‌ فونداسیوناجرای فونداسیون در زمینهای…
وزن میلگرد فونداسیون

محاسبه میلگرد فونداسیون

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"نحوه محاسبه میلگرد فونداسیون","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"اگر نقشه اجرایی داشته باشید و بخواهید محاسبه میلگرد فونداسیون آن را انجام د…
بتن مصرفی در هر مترمربع ساختمان

مقدار بتن مصرفی در هر مترمربع ساختمان

مدت زمان تخمینی مطالعه: 8 دقیقه {"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"محاسبه بتن فونداسیون","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"نحوه محاسبه بتن فونداسیون بدین صورت است که اگر نقش…