محاسبه هزینه پروانه ساختمانی در مشهد سال 1402

هزینه پروانه ساختمان در مشهد
4.6
(47)

مدت زمان تخمینی مطالعه: 15 دقیقه

تعرفه عوارض شهرداری مشهد در مناطق مختلف

در ادامه سعی کردیم به صورت حدودی تعرفه عوارض شهرداری مشهد را برای مناطق مختلف شهر به شما معرفی کنیم. توجه کنید که این هزینه ها حدودی بوده و نمی‌توان به آنها استناد کرد. لازم به ذکر است که این هزینه‌ها فقط مربوط به شهرداری می باشد. سایر هزینه‌ها مثل نظام مهندسی – بیمه و …. را نیز باید برای اخذ جواز ساخت در نظر بگیرید.

در جدول زیر منظور محدوده بین خیابان هاست. مثلا ابوذر غفاری ۲۰ در محدوده (کوهسنگی – رضا – بعثت – ناصر خسرو) قرار می‌گیرد و هزینه عوارض شهرداری آن مطابق جدول زیر حدود مترمربعی ۱.۶ میلیون تومان می باشد.

منطقه ۱

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
کوهسنگی – احمدآباد – ملاصدرا – بعثت – منتظری۱.۵ میلیون تومان
کوهسنگی – رضا – بعثت – ناصرخسرو۱.۶ میلیون تومان
ناصرخسرو – منتظری۱.۳ میلیون تومان
خیام – شهید صادقی – فردوسی۱.۱ میلیون تومان
شهید صادقی – دستغیب (قلعه آبکوه)۶۰۰ هزار تومان
ملک آباد – فلسطین – خیام۱.۹ میلیون تومان
فردوسی – خیام – سجاد – آزادی۱.۸ میلیون تومان
حاشیه بلوار سجاد۲.۴ میلیون تومان
سجاد – خیام – ملک آباد – آزادی۲.۱ میلیون تومان
قرنی – سنایی – صاحب الزمان – مجد – قاضی طباطبایی۸۰۰ هزار تومان
صادقی – کلاهدوز – آبکوه – مجد۱ میلیون تومان
توحید – شهدا – دانشگاه – سنایی۸۰۰ هزار تومان
احمدآباد – فلسطین – سناباد – ابن سینا۱.۳ میلیون تومان
آبکوه – مجد – سناباد – فلسطین۱ میلیون تومان
آبکوه – صاحب الزمان – دانشگاه – ابن سینا۸۰۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۱ مشهد

منطقه ۲

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
مطهری – کشوری – عبادی – کاشانی – قرنی – حرعاملی – ابوطالب۷۰۰ هزار تومان
حرعاملی – ابوطالب – قرنی – فردوسی۹۰۰ هزار تومان
آزادی – فردوسی – جانباز۱.۱ میلیون تومان
توس – ساجدی – خیام – جانباز۷۰۰ هزار تومان
فردوسی – جانباز – جانباز ۵ – یاس۱.۲ میلیون تومان
چراغچی – عبادی – کشوری – عبدالمطلب – ابوطالب۵۵۰ هزار تومان
ابوطالب – عبدالمطلب – مطهری – عاملی۵۵۰ هزار تومان
ابوطالب – چراغچی – خیام – حرعاملی۷۰۰ هزار تومان
چراغچی – کشاورز – توس۳۵۰ هزار تومان
توس – میدان معراج۲۵۰ هزار تومان
توس – کال زرکش۱۵۰ هزار تومان
چراغچی – خیام شمالی – اسماعیل آباد۴۰۰ هزار تومان
اسماعیل آباد – طرحچی – کشاورز۳۰۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۲ مشهد

منطقه ۳

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
کاشانی – بهجت – شیرازی – عبادی۷۵۰ هزار تومان
عبادی – مجلسی – طبرسی – کاشانی۷۰۰ هزار تومان
عبادی – گاز – طبرسی – مجلسی۵۰۰ هزار تومان
عبادی – میرزایی – طبرسی – گاز۴۰۰ هزار تومان
رسالت – میرزایی – امام حسین – خواجه ربیع – ۲۲ بهمن – ناصری – یوسف زاده۳۵۰ هزار تومان
رسالت – کشف رود۲۵۰ هزار تومان
حکمت – مهرگان۲۰۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۳ مشهد

منطقه ۴

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
طبرسی – نبوت – وحید – مجلسی – امت – مفتح – علامه طباطبایی۵۵۰ هزار تومان
طبرسی – بابا نظر – آوینی – نبوت ۴۵۰ هزار تومان
طبرسی – فجر – آوینی – بوکانی – کشف رود۳۰۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۴ مشهد

منطقه ۵

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
وحدت – عباس پور – امت – مفتح – بابا نظر – میرزا کوچک خان – امت۵۰۰ هزار تومان
آوینی – میامی – بابا نظر۳۰۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۵ مشهد

منطقه ۶

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
سرخس – چمن – شیرودی – رستمی – محمدآباد – طالبی۵۰۰ هزار‌ تومان
سرخس – بسیج – طالبی – رستمی – کال امیرآباد۳۰۰ هزار تومان
کال امیر آباد – میامی – اروند – حر۲۵۰ هزار تومان
کشف رود – حر ۶۶ – میامی۲۰۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۶ مشهد

منطقه ۷

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
کلانتری – ثامن – خلج۴۰۰ هزار تومان
کلانتری – صبا – دایی – حافظ۵۰۰ هزار تومان
کوشش – پایانه مسافربری – امام رضا – جمهوری اسلامی – فداییان اسلام۸۰۰ هزار تومان
فداییان اسلام – بهار – امام رضا – ۱۵ خرداد۱ میلیون تومان
شیرودی – صدر – ۲۲ بهمن۵۰۰ هزار تومان
فداییان اسلام – ۱۷ شهریور – امام رضا – دانش۱ میلیون تومان
پروین اعتصامی – ۱۷ شهریور – کوشش – یاران – صدر – فداییان اسلام۶۵۰ هزار تومان
کوشش – پروین اعتصامی – جمهوری اسلامی – کلانتری – حافظ۵۵۰ هزار تومان
جمهوری اسلامی – بسیج – صدر – چمن۵۰۰ هزار تومان
احسان – عسکریه۲۵۰ هزار تومان
صاعی – ولیعصر – شهید رجایی۲۵۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۷ مشهد

منطقه ۸

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
کوهسنگی – حکیم نظامی – بهشتی۱.۵ میلیون تومان
بهشتی – رودکی۱.۲ میلیون تومان
نامجو – رودکی – جهان آرا۱ میلیون تومان
نامجو – جهاد – امید۸۰۰ هزار تومان
کوهسنگی – کوهسنگی۱۰ – بهشتی – بهار۱.۱ میلیون تومان
گلستان – دیالمه – آخوند خراسانی – بهار۸۰۰ هزار تومان
دانشگاه – مدرس – امام خمینی – گلستان۹۰۰ هزار تومان
شهدا – امام خمینی – مدرس – دانشگاه – شیرازی – بهجت – دیالمه ۸۵۰ هزار تومان
امام رضا – خرمشهر – امام خمینی – بهار۱ میلیون تومان
اندرزگو – امام رضا – بهار – آخوند خراسانی۱.۱میلیون تومان
خرمشهر – امام رضا – پایانه مسافربری – لشکر ثامن۸۵۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۸ مشهد

منطقه ۹

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
کاوه – ناصری – کلانتری۸۵۰ هزار تومان
دلاوران – فکوری – کاوه – ناصری – نماز – سرافرازان۶۰۰ هزار تومان
فکوری – سرافرازان – نماز – هاشمیه۸۵۰ هزار تومان
فکوری – هاشمیه – کوهسار – هفت تیر – بوستان خورشید۹۰۰ هزار تومان
فکوری – صیاد شیرازی – لادن – پیروزی – برونسی۸۵۰ هزار تومان
وکیل آباد – صیاد شیرازی – پیروزی – برونسی۹۰۰ هزار تومان
وکیل آباد – حافظ – پیروزی – هفت تیر۱.۲ میلیون تومان
پیروزی – هفت تیر – فکوری – صیاد۸۰۰ هزار تومان
وکیل آباد – حافظ – پیروزی – صیاد۱ میلیون تومان
وکیل آباد – حافظ – پیروزی – هفت تیر (به غیر از گلشن)۱.۲ میلیون تومان
گلشن هفت تیر – صارمی – هنرستان۱.۵ میلیون تومان
پیروزی – هفت تیر – فکوری – هاشمیه۱ میلیون تومان
وکیل آباد – هاشمیه – کوثر – صارمی۱.۳ میلیون تومان
وکیل آباد – کوثر – باهنر۱.۷ میلیون تومان
پیروزی – رضوی – دلاوران – فکوری – هاشمیه۸۵۰ هزار تومان
کوثر – صارمی – پیروزی – هاشمیه۱.۱ میلیون تومان
کلانتری – نوفل لوشاتو۱.۱ میلیون تومان
کلانتری – کاوه – پیروزی – رضوی۱ میلیون تومان
پیروزی – کاوه – فکوری – دلاوران۸۰۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۹ مشهد

منطقه ۱۰

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
رفیعی – فلاحی – شریعتی – امامیه – دکتر حسابی۶۵۰ هزار تومان
میثاق – هاشمی رفسنجانی – امام علی۵۵۰ هزار تومان
آزادی – حسابی – امامیه – هاشمی رفسنجانی۶۰۰ هزار تومان
قائم – آزادی – توس۳۵۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۱۰ مشهد

منطقه ۱۱

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
آزادی – وکیل آباد – جلال آل احمد – استقلال۱.۵ میلیون تومان
جلال آل احمد – وکیل آباد – دانشجو – معلم۱.۲ میلیون تومان
دانشجو – وکیل آباد – شریف – معلم۱ میلیون تومان
دانشجو – معلم – ستاری – امام علی۹۰۰ هزار تومان
شریف – وکیل آباد – معلم – ستاری – امام علی۹۵۰ هزار تومان
سید رضی – معلم – دانشجو – آموزگار۱ میلیون تومان
امام علی – سید رضی – آموزگار – دانشجو۸۵۰ هزار تومان
امامت – استقلال – جلال آل احمد۱ میلیون تومان
آموزگار – امامت – سید رضی – امام علی۹۰۰ هزار تومان
استقلال – آزادی – امامت ۴۴ – امامت۱.۲ میلیون تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۱۱ مشهد

منطقه ۱۲

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
الهیه – امیریه – سجادیه – هاشمی رفسنجانی۶۵۰ هزار تومان
مهدیه – الهیه – سجادیه – جاهد۶۰۰ هزار تومان
آزادی – امیریه – الهیه – سجادیه – مهدیه۵۵۰ هزار تومان
رضویه – سجادیه – امیریه – مهدیه۵۰۰ هزار تومان
شاهنامه۲۰۰ هزار تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ۱۲ مشهد

منطقه ثامن

محدوده خیابان‌هاتعرفه عوارض شهرداری در هر مترمربع زیربنا
نواب صفوی – ۱۷ شهریور – شیخ طوسی – امام رضا۱.۳ میلیون تومان
شیخ طوسی۱.۴ میلیون تومان
امام رضا – اندرزگو – بهجت – شیرازی۱.۵ میلیون تومان
کاشانی – طبرسی – شیرازی – بهجت۱.۲ میلیون تومان
طبرسی – وحدت – نواب صفوی۱.۳ میلیون تومان
حدود تعرفه عوارض شهرداری در منطقه ثامن مشهد

یادآوری میکنیم که این هزینه ها فقط مربوط به شهرداری می باشد. سایر هزینه ها مثل نظام مهندسی – بیمه و …. را نیز باید به اعداد بالا اضافه کنید.

برای استعلام ضوابط شهرداری مشهد در مورد ملک یا زمین خود ویدیو زیر را مشاهده کنید.

در ادامه این مطلب قصد داریم نحوه محاسبه هزینه صدور پروانه ساختمانی مشهد را به شما عیزان آموزش دهیم. توجه کنید که این آموزش ها مطابق ضوابط عوارض شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۱ است.

عوامل موثر در هزینه جواز ساخت ۱۴۰۱

به طور کلی ۴ عامل در تعیین هزینه جواز ساخت موثر است. در ادامه این مطلب نحوه تاثیر هر یک از این موارد را در یک مثال خواهید دید.

 • ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه ای ساختمان
 • پیشروی یا زیربنای مازاد بر تراکم پایه
 • بالکن یا پیش آمدگی در معبر

هزینه جواز ساخت در مشهد تقریبا چقدر تمام می‌شود؟

هزینه صدور جواز یا پروانه ساختمانی در مشهد کاملا وابسته به موقعیت و شرایط ملک شماست. ما در این مطلب به شما آموزش داده‌ایم تا خودتان هزینه صدور پروانه ساختمانی ملک خودتان را محاسبه کنید. در انتها نیز به طور تقریبی تعرفه عوارض شهرداری مشهد را برای مناطق مختلف شهر ارائه داده ایم.

مراحل محاسبه هزینه پروانه ساختمانی در مشهد

محاسبه پروانه ساختمانی مشهد
محاسبه پروانه ساختمانی مشهد

گام ۱ :‌ محاسبه P – ارزش معاملاتی ساختمان

در مطلب نحوه محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان گفتیم که یکی از موارد کاربرد ارزش معاملاتی یا P در محاسبه مقدار عوارضی است که شهرداری ها هنگام صدور پروانه ساختمانی دریافت میکنند.

از آنجایی که قبلا نحوه محاسبه P را توضیح داده ایم در اینجا از توضیح مجدد صرف نظر می‌کنیم.

گام ۲ : محاسبه زیربنا پایه

منظور از زیربنا پایه مقدار زیربنایی که است که با توجه به سطح اشغال و تراکم ساختمانی مصوب می‌توانید ساخت و ساز کنید. برای استعلام ضوابط ساخت و ساز در شهرداری مشهد بر روی همین عبارت کلیک کنید.

مثلا فرض کنید زمین ما ۲۵۰ متر مربع است. در صورتیکه سطح اشغال ۶۰٪ و تراکم ۲۴۰٪ باشد خواهیم داشت :

زیربنا پایه در هر طبقه 150 = 0.6 * 250

زیربنای پایه کل ساختمان 600 = 4 * 150

گام ۳ : تعیین بلوک درآمدی

شهر مشهد به ۱۵۳ بلوک درآمدی تقسیم شده است. تصویر زیر نقشه بلوک های درآمدی مشهد مقدس است.

به عنوان مثال فرض کنید ملک من در بلوار رضا در شهر مشهد واقع شده به نقشه بلوک های درآمدی شهر مشهد مراجعه میکنیم. همانطور که در تصویر زیر مشخص است این ملک در بلوک درآمدی شماره ۹۶ واقع شده است.

بلوک های درآمدی مشهد
بلوک های درآمدی مشهد

گام ۴ : تعیین ضریب تعدیل بلوک درآمدی Z

پارامتر Z یا ضریب تعدیل بلوک درآمدی برای در نظر گرفتن ارزش هر منطقه است. برای تعیین Z‌ ابتدا باید ببینید که ملک شما در کدام یک از بلوک های درآمدی مشهد واقع شده؟‌ پس از مشخص شدن بلوک درآمدی ضریب Z از جدول ضریب تعدیل بلوک درآمدی به راحتی مشخص می‌شود.

در مثال مطرح شده فهمیدیم که ملک ما در بلوک درآمدی ۹۶ واقع شده است. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید مقدار Z برای مقادیر مختلف تراکم پایه و مجاز مشخص شده است.

ضرایب تعدیل بلوک درآمدی مشهد
ضرایب تعدیل بلوک درآمدی مشهد

با کمی دقت در جدول بالا و با توجه به صحبت هایی که در مطلب تراکم ساختمانی کردیم متوجه میشویم که عوارض ۲ طبقه اول (تراکم ۱۲۰٪ و کمتر) با ضریب ۹.۵ طبقه سوم (مازاد بر ۱۲۰ الی ۱۸۰٪) با ضریب ۱۱.۷ و طبقه چهارم (مازاد بر ۱۸۰٪) با ضریب ۱۴.۷ درنظر گرفته میشود. این یعنی قیمت عوارض طبقات با هم یکسان نیست!

در ستون تراکم مجاز میبینیم که ضرایب بیش از ۲ برابر افزایش داشته است. این یعنی قیمت یک طبقه مازاد بیش از ۲ برابر تراکم مصوب است.

گام 5 : تعیین عوارض پایه

حال که تمامی ضرایب به دست آمده فقط کافی است آنها را در هم ضرب کنیم تا عوارض پایه مسکونی به دست آید.

Z * P = عوارض هر مترمربع زیربنا

ریال P=2436300 و ضریب تعدیل هییت وزیران 0.36 و زیربنا هر طبقه ۱۵۰ مترمربع می‌باشد.

طبقهعوارض پایه
10.36*9.5*2436300*150
20.36*9.5*2436300*150
30.36*11.7*2436300*150
40.36*14.7*2436300*150
مجموع عوارض زیربنا پایه (600 مترمربع)5972833080 ریال
عوارض هر مترمربع زیربنا پایه 9954721.8 ریال

تمام مطالب تا اینجا در فیلم آموزشی زیر توضیح داده شده است.

گام 6 :‌ محاسبه عوارض زیربنا مازاد – طبقه اضافه

حتما میدانید که تعرفه عوارض نوسازی برای تراکم مازاد با تراکم پایه یکسان نیست.

این بخش سوال خیلی از همشهریان عزیز است که برای گرفتن یک طبقه مازاد مسکونی باید چه مبلغی به شهرداری پرداخت کنیم؟ اگر نحوه محاسبه عوارض تراکم پایه ساختمان مسکونی را یاد گرفته اید محاسبه هزینه تراکم مازاد به سادگی آب خوردن است.

اگر یادتان باشد ما عوارض پایه را برای ملکی با زیربنا هر طبقه ۱۵۰ متر در ۴ طبقه محاسبه کردیم. حال فرض کنید می خواهیم از شهرداری مجوز پیشروی طولی گرفته تا به جای ۱۵۰ مترمربع بتوانیم ۱۷۵ مترمربع در هر طبقه زیربنا داشته باشیم. علاوه بر این یک طبقه مازاد نیز می خواهیم خریداری کنیم.

شهرداری مشهد هزینه عوارض این ۲۵ مترمربع پیشروی طولی و یک سقف مازاد را چطور محاسبه می‌کند؟

برای درک این موضوع ابتدا باید تراکم درخواستی خود را محاسبه کنید.

کل زیربنا ساختمان 875 = 5 * 175

تراکم درخواستی از شهرداری : 350٪ = 250 / 875

تراکم مصوب : 240 ٪

تراکم مازاد درخواستی : 110 ٪

از آنجایی که تراکم مازاد درخواستی از 120٪ کمتر است پس ضریب Z=30 می‌باشد. (به تصویر قبلی مراجعه کنید.)

در جدول زیر نحوه محاسبه زیربنا مازاد آورده شده است. توجه کنید مقدار زیربنا مازاد در طبقات ۱ تا ۴ برابر ۲۵ مترمربع و در طبقه پنجم برابر ۱۷۵ مترمربع می‌باشد.

طبقهعوارض زیربنا مازاد
10.36*030*2436300*25
20.36*30*2436300*25
30.36*30*2436300*25
40.36*30*2436300*25
50.36*30*2436300*175
کل عوارض زیربنا مازاد بر تراکم پایه (275 مترمربع)7235811000 ریال
عوارض هر مترمربع زیربنا مازاد26312040 ریال

توضیحات جامع در مورد نحوه محاسبه عوارض تراکم مازاد و سقف اضافه در فیلم آموزشی زیر توضیح داده شده است.

قیمت 2 سقف مازاد

اگر بخواهیم یک سقف اضافه دیگر نیز بگیریم (یعنی ۲ سقف مازاد ) قیمت آن چقدر خواهد شد؟‌

زیربنا کل 1050 = 6 * 175

تراکم درخواستی از شهرداری : 420٪ = 250 / 1050

تراکم مصوب : 240 ٪

تراکم مازاد درخواستی : 180 ٪

چون تراکم مازاد درخواستی بیش از ۱۲۰٪ است ما به تفاوت آن با ضریب Z=39 محاسبه می‌شود. در فیلم آموزشی توضیحات کاملا روان داده شده است. (به تصویر قبلی مراجعه کنید.)

طبقهعوارض زیربنا مازاد
10.36*30*2436300*25
20.36*30*2436300*25
30.36*30*2436300*25
40.36*30*2436300*25
50.36*30*2436300*175
6(0.36*39*2436300*150)+(0.36*30*2436300*25)
کل عوارض زیربنا مازاد بر تراکم پایه (450 مترمربع)13024459800 ریال
عوارض هر مترمربع زیربنا مازاد28943244 ریال

توضیحات مربوط به عوارض دو سقف مازاد در فیلم آموزشی زیر داده شده است.

گام7 : عوارض بالکن و پیش آمدگی در معبر

بالکن و پیش آمدگی بیشترین قیمت را در هزینه پروانه ساختمان دارد. مقدار عوارض بالکن و تراس و یا هرگونه پیش آمدگی در معبر بر اساس رابطه 2*Z*P به دست می آید. نکته قابل توجه این است که مقدار Z  براساس ضریب تراکم مجاز مازاد بر ۱۲۰ الی ۱۸۰٪ به دست می آید.

در مثال زیر مساحت بالکن در هر طبقه را 15 مترمربع در نظر گرفته ایم.

طبقهعوارض بالکن
10.36*15*2436300*39*2
20.36*15*2436300*39*2
30.36*15*2436300*39*2
40.36*15*2436300*39*2
50.36*15*2436300*39*2
60.36*15*2436300*39*2
کل عوارض بالکن و پیش آمدگی در معبر (90 مترمربع)6157017360 ریال
عوارض هر مترمربع پیش آمدگی در معبر68411304 ریال

توضیحات مربوط به نحوه محاسبه قیمت هر گونه پیش آمدگی در معبر مثل بالکن یا تراس در فیلم آموزشی زیر داده شده است.

در این مطلب سعی کردیم هزینه جواز ساخت سال 1402 در مشهد را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانید خودتان این هزینه را تخمین بزنید و نیازی به کمک از کسی نداشته باشید.

اگر قصد شروع به ساخت و ساز را دارید ما از مرحله اخذ جواز ساختمان تا تحویل کلید در کنار شما هستیم.

مهندس علی زارع
مهندس علی زارع

این مطلب چقدر مفید بود؟

میانگین امتیاز 4.6 / 5. تعداد آرا 47

به این مطلب امتیاز دهید.

127 پاسخ
 1. محمود
  محمود گفته:

  با سلام . خدا قوت.
  ممنون بابت مطالب بسیار ارزنده و کاربردی شما. میخام بدونم بیمه تامین اجتماعی به ازای متر مربع یا بر مینای عوارض شهرداری چقدر درمیاد
  با سباس

  پاسخ
 2. سحر کاظمی
  سحر کاظمی گفته:

  با سلام خدمت شما، ممنون از توضیحات خوبتون، بنده ملکی در خیابان دستغیب 8 دارم با متراژ 180 که میخواهم 5 طبقه بسازم، سه طبقه مجاز است و دوطبقه باید مازاد پرداخت کنم، هزینه پروانه حدودا چقدر می‌شود؟

  پاسخ
 3. احمدی
  احمدی گفته:

  سلام مهندس در گام 7 منظورتون از پیش امدگی در معبر همون کنسوله؟ اگر اینطوره مساحت هر طبقه میشه 190 و متراژ مازاد، بیشتر از 180 درصد میشه و ضریب z باید از ستون مازاد بر 180 اعمال بشه

  پاسخ
 4. امیررضا
  امیررضا گفته:

  سلام مهندس، قصد خرید ملکی رو جهت ساخت توی منطقه طلاب، علیمردانی دارم که سال ۹۷ پروانه گرفته و مالک مبلغ بالاتری نسبت به موارد مشابه برای پروانه درخواست داده و اینکه به من گفته برو استعلام بگیر هرچقدر گفتن همونقدر بده، بنده برای استعلام مبلغ به روز پروانه به شهرداری مراجعه کردم ولی جواب درستی نگرفتم و گفتن وظیفه ما نیست، نظر شما چیه؟

  پاسخ
 5. R
  R گفته:

  سلام وقت بخیر.
  من یک ملک در (منطقه ۱۰ شهرداری) بلوار توس ۷۰ دارم که ۱۰۵ متر زیر بنا دارد. طبقه همکف (حیاط دار) قبل ساخته شده و الان می‌خواهم طبقه دوم را اضافه کنم که حدود ۷۰ متر از آن ۱۰۵ متر می‌شود. البته این ملک سند ندارد و قولنامه‌ای(اوقافی) هست.
  می‌خواستم بدانم هزینه مجوز ساخت برای من چقدر می‌شود؟ چون از هر کسی می‌پرسم یکی میگوید ۱۰۰ میلیون و دیگری میگوید ۳۰ میلیون تومان. لطفا اگر زحمتی نیست شما بفرمایید چقدر می‌شود و باید چه کاری انجام بدهم؟ ممنون.

  پاسخ
 6. زهراابراهیمی
  زهراابراهیمی گفته:

  سلامی ملکی در فارغ التحصیدان دارم سه طبقه می خوام طبقه ۴ رو بطازم ۱۵۰ متر می خواستم بدونم پول پروانه اش چقدر میشود

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام
   هزینه پروانه نوسازی تو اون منطقه حدود متری ۱-۱.۵ میلیون تومن هست ولی برای طبقه اضافه اطلاع ندارم
   در ضمن اولین چیزی که شهرداری بابت طبقه اضافه از شما میخواد تامین پارکینگ است. بعد استحکام بنا ساختمان موجود و در مرحله آخر پروانه توسعه بنا

   پاسخ
 7. سعید
  سعید گفته:

  سلام مهندس خسته نباشید خانه 80متری درشهرک شهید رجایی دارم چقدرهزینه پروانه ساخت برای طبقه دوم میشه با تشکر

  پاسخ
 8. مصطفی
  مصطفی گفته:

  سلام وعرض ادب خدمت شما
  ممنون بابت راهنماییتون و موارد مفید که گذاشتید من ملکی ۱۴۰ متری در مطهری دارم تراکم ملک هم زیاده میخاستم بدونم برای ۷ سقف چقدر هزینه پروانه میشه والان هزینه ساخت وکالتی متر چند در میاد

  پاسخ
 9. محمد رسولی
  محمد رسولی گفته:

  سلام صبح بخیر
  ملک من در دانش آموز 4 هست که تراکم آنجا زیاد گونه 2 می باشد . قصد دارم برای اخذ پروانه مطابق با مندرجات سایت شهرداری – قسمت ضوابط ساخت و ساز که 7 سقف رو مجاز دانسته اقدام کنم . حدودا چقدر هزینه اخذ پروانه خواهد شد ؟ متشکرم

  پاسخ
 10. جلیلوند
  جلیلوند گفته:

  با سلام
  برای یک ساختمان 5 طبقه، 3 طبقه مسکونی با دو طبقه همکف و زیرزمین حدود هزینه انشعابات آب و برق و گاز چقدر میشه؟

  پاسخ
 11. رضا جمالی
  رضا جمالی گفته:

  سلام بزرگوار بنده زمین مسکونی با ابعاد 14 در 30 دارم که قصد احداث پنج طبقه سه واحدی و منفی دو طبقه زیر زمین جهت تامین پارکینگ کافی به تعداد پانزده واحد خلاصه اینکه آیا کشیدن نقشه معماری با شرایط موصوف البته با رعایت کلیه ظوابط و مقررات حاکم در معاونت شهر سازی شهرداری برای جنابعالی مقدور و میسر میباشد؟ آگر پاسخ جنابعالی مثبت است مدت زمان و هزینه آنرا لطفا اعلام بفرمایید ؟

  پاسخ
 12. محمد یعقوبی
  محمد یعقوبی گفته:

  سلام خسته نباشین ملکی قدیمی ساز دارم در سرافرازان ۱۳ به متراژ ۱۸۶ متر میخواستم بدونم هزینه پروانه برای ۵ طبقه چقدر میشه و همچنین مبلغ هر متر برای ساخت الان چند میشه؟ ممنون

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام وقت بخیر
   مبلغ ساخت حدود مترمربعی ۷ میلیون تومن در نظر بگیرید.
   هزینه پروانه مطابق همین آموزش میتونین حساب کنین احتمالا حدود ۲.۵ میلیاردتومن دربیاد

   پاسخ
 13. ابوالفضل
  ابوالفضل گفته:

  سلام وقت بخیر اگر کسی نسبت به عوارض صدور پروانه معترض باشه باید بره کمیسیون ماده 77؟

  پاسخ
 14. جواد
  جواد گفته:

  سلام
  خسته نباشید
  زمین من در امامیه قاسم و در طرح 10 محله که در مسیر قرار داره و 14.37 عقب نشینی داره
  تراکم کم و بعد عقب نشینی ملک در نقشه جدید معبر میشه 8 قبلا 5 متر بود
  حالا به من 4 طبقه بالای پیلوت و 126 متر زیر بنا در هر طبقه میدن یعنی باهیئت فنی گرفتم تمام شده
  سوالم از شما اینه که این 14.37 که زمین من در مسیر قرار داره چقدر شهرداری با من حساب میکنه و من چقدر بابت پروانه باید به شهرداری بدم
  ممنون از وقتی که میزارید

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام ممنونم
   من اگر بخوام محاسبه کنم وقت گیر هست برام ولی اگر به دفاتر پیشخوان منطقه خودتون مراجعه کنین از قیمت های همان منطقه اطلاع دارن

   پاسخ
  • طاهره حسین زاده
   طاهره حسین زاده گفته:

   سلام میبخشی من ملک تو دلاوران ۷ دارم دوطبقه بوده ۱۰سال پیش یک طبقه اضافه کردم میخواستم بفروشم میخوام بدونم چقدر خلافی باید بدم

   پاسخ
 15. میلاد
  میلاد گفته:

  سلام وقت بخیر مهندس . یک سوال داشتم می خواستم ببینم پروانه ساخت تجاری تو منطقه طرقبه چند هست اطلاعی دارین ؟ممنون از لطفتون

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام وقت بخیر
   فقط از خود شهرداری طرقبه باید بپرسین
   من اونجا کار دارم مبالغش بالاست و مشخص هم نیست بر چه اساسی تعیین میکنن

   پاسخ
 16. بهزاد
  بهزاد گفته:

  سلام و سپاس از آموزشهای عالیه شما
  لطفاً بفرمایید اگر زیر زمین داشته باشیم و پارکینگ ها به پایین منتقل بشن محاسبه عوارض آیا مطابق سقف اضافه انجام خواهد شد یا ضوابط دیگری خواهد داشت؟
  دوم اینکه اگر طبق تراکم مجاز نصف طبقه سوم شامل می شود آیا باید طبقه بصورت نصف مجاز و نصف تراکم ضابطه محاسبه بشه؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام
   پارکینگ جزء زیربنا مشمول عوارض محسوب نمیشه حالا هرکجا باشه زیربنا مشمول تراکم کلا منظور زیربنا مسکونی هست
   بله تا هر متراژی که جزء تراکم مجاز باشد با طبق تراکم مجاز درنظر گرفته میشود مابقی آن تراکم مازاد

   پاسخ
 17. حامد
  حامد گفته:

  سلام وقتتون بخير
  تشكر بابت راهنمايي هاي جامعتون
  من تخصصي در زمينه ي ساخت ندارم ، در نماز ١ يك قطعه ٢٥٠ متري با عرض ١٢/٥ دارم براي برآورد هزينه هاي ساختش ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد
  امكان ساخت ٦ طبقه روي پيلوت رو دارم؟ اگر بله هزينه ي پروانه ( با حداكثر جلو آمدگي ها ) حدودا چقدر ميشود و هزينه ي ساخت با كيفيت نسبتا خوب متري چند هست
  يك دنيا ممنون 🙏🏻

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام وقت بخیر
   اگه اشتباه نکنم نماز ۱ تراکم متوسط باشه که احتمالا ۷ سقف بدن ولی بازم بستگی داره به موافقت شهرداری منطقه و پروانه هایی که جدیدا برای اون منطقه صادر شده
   فکر میکنم حدود ۱.۵ میلیارد تومن پروانه در بیاد و هزینه ساخت متری۶-۷ درنظر بگیرید.

   پاسخ
 18. مهدوی راد
  مهدوی راد گفته:

  سلام وقت بخیر . مهندس از اینکه بی منت اطلاعات مفید و کاربردی را ارایه دادید سزاوار تقدیر و تشکر هستید . انشالله که موفق و موید باشید .

  پاسخ
   • محسن نوربخش بهلولی
    محسن نوربخش بهلولی گفته:

    سلام وقت بخیر من یک پست بام در بلوار شاهنامه خریدم برا ساخت منزل با زیربنا هشتاد متری حالا میخام بدونم قیمت مجوز ساخت در این محدوده با این متراژ چند درمیاد بخام بگیرم ممنون میشم جوابم بدین مرسی

    پاسخ
    • علی زارع
     علی زارع گفته:

     سلام اطلاع ندارم از اون منطقه متاسفانه
     بعضی از قسمت های بلوار شاهنامه جزء شهرداری است و برخی جزء دهیاری که بهتر است به دفاتر پیشخوان شهرداری یا خود شهرداری منطقه 12 مراجعه کنین

     پاسخ
 19. احمدی
  احمدی گفته:

  سلام جناب مهندس،
  ملکی در قاسم اباد دارم زمین ۳۰۰ متر بنا حدود ۱۸۰ متر یک طبقه بوده و فاقد راه پله به پشت بام.سالها پیش بدون مجوز راه پله ساختم و متصل به ان اتاقکی که سرویس بهداشتی هم دارد جمعا حدود ۲۵ متر روی پشت بام درآورده ام با حدود ۳۰ سانت پیشروی کنسول به کوچه ۱۰ متری.در این خیابان ساختمانهای جدید ۴ یا ۵ طبقه غیر از پیلوت احداث میشه.
  الان اگه برای پایان کار جدید اقدام کنم حدود جریمه چقدر میشه و ایا ممکنه حکم تخریب بدن و جریمه قبول نکن؟
  در ضمن در پایان کارقدیم ۱۵ متر انباری در حیاط داشتم که تخریب کردم ایا ممکنه متراژ اونها از متراژ ۲۵ متر احداثی کم بشه و کمک کنه؟
  این ملک مسکونی تجاری است
  ممنون میشم پاسخ بدین

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام فکر نمیکنم کار به تخریب بکشه
   جریمه اطلاع ندارم به دفاتر پیشخوان شهرداری در منطقه خودتون مراجعه کنین
   در مورد انباری فکر نمیکنم متراژش کم کنن البته فقط حدس میزنم دقیقش از خود شهرداری یا دفاترپیشخوان بپرسین

   پاسخ
 20. علی میبدی
  علی میبدی گفته:

  سلام
  ممنون از توضیحاتتون
  اگر مراحل اداری و پیگیری اخذ پروانه با ۸ سقف و ۱۶۰۰ متر زیربنا را به وکیل واگذار کنیم چه هزینه ای دارد و آیا عرف معاملاتی در این مورد هست؟

  پاسخ
 21. صبا
  صبا گفته:

  سلام دوباره
  یک سوال دیگه هم پیش اومد برام…
  مقدارPرو ابتدا باید برحسب عرض معبر تعدیل کرد و بعد درمحاسبات استفاده کرد یا بدون تغییر ازهمون P اولیه استفاده میشه؟

  پاسخ
 22. صبا
  صبا گفته:

  سلام آقای مهندس زارع
  ممنون ازتوضیح خوب و جامع شما.
  درمورد پیلوت غیرمسکونی (پارکینگ و سایرمشاعات)،زیرزمین -1و-2و.. ،حیاط خلوت وانبارواحدها که متراژآنها درپروانه درج می شود ؛محاسبه عوارض پروانه ساخت به چه صورت هست؟ عوارضی تعلق نمی گیره؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام وقت بخیر
   عوارض تعلق نمیگیرد ولی باید به تعداد واحدهای ساخته شده پارکینگ تامین کنید

   پاسخ
 23. کیان
  کیان گفته:

  بابت هزینه های واحد همکف (ارتفاع 120 سانت بالاتر از تراز صفر)هم میشه توضیح بفرمایید؟
  و اینکه پیش آمدگی معبر فقط برای زمین های جنوبیه؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بله در ملک های جنوبی پیش آمدگی در معبر داریم
   در مورد هزینه واحد همکف هم اگه اشتباه نکنم فرقی نداره با واحدهای طبقه ۱ و ۲ که جزء تراکم مجاز محسوب میشن

   پاسخ
 24. مجید اکبریان
  مجید اکبریان گفته:

  سلام جناب مهندس قیمت منظقه ای سال 1400 از همان دفترچه سال 1397 استفاده میکنند؟یا بروز شده است؟و باید از کجا تهیه کنیم؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام از همون سال ۹۷ استفاده میشه اگه اشتباه نکنم
   لینکش الان بروزرسانی میکنم میتونین دانلود کنین

   پاسخ
 25. محسن
  محسن گفته:

  سلام
  ساختمان من ۱۱۱ متر شمالی جنوبی تراکم متوسط
  سه طبقه میخوام البته طبقه سوم دوبلکس حدود
  هزینه و متراژ هر طبقه حداکثری رو میخوام بفرمائید
  تو منطقه یک مشهد هستم

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام
   باید موقعیت ملک و ضابطه دقیق ساخت مشخص بشه تا بشه نظر دقیق تر داد
   برای برآورد حدودی هر واحد حداکثر ۸۰ متر در نظر بگیرید
   و هزینه ساخت هر مترمربع زیربنا کل (غیر مفید) حدود 8 میلیون تومن

   پاسخ
   • مصطفی
    مصطفی گفته:

    درود مهندس
    منزل کلنگی در رضاشهر دارم به متراژ زمین ۲۱۰ متر.حاشیه بلوار پیروزی
    میخواستم ببینم مجوز برای ۴واحد میدن؟ هزینش چقدر میشه؟با قیمتهای الان هزینه ساختش با کیفیت خوب متری چقدر؟
    ببخشید. بینهایت ممنونم از پاسخگوییتون

    پاسخ
 26. علی
  علی گفته:

  سلام جناب مهندس
  ضمن تشکر ی سوال داشتم اینکه زیرزمین جزو تراکم محسوب میشود یا نه و اینکه کاربری ان چه چیزی محسوب میشود.(تجاری یا چیز دیگر)
  با تشکر

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام
   خیر جز تراکم محسوب نمیشه
   تجاری که نیست مگر اینکه استفاده تجاری بکنین ازش که شهرداری متوجه بشه میاد سراغتون بابت تغییر کاربری
   البته در حالت عرف که پارکینگ و انباری در زیرزمین هست فکر میکنم جز همون مسکونی حساب میشه

   پاسخ
 27. علی
  علی گفته:

  سلام جناب مهندس
  تشکر میکنم از مطالب مفیدتون
  خواستم بدونم در محاسبه هزینه ساخت و ساز هزینه انشعابات برق و اب و گاز و.. در نظر گرفته شده یا نه.؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام ممنون از لطفتون
   الان حداقل ۶ تومن هر مترمربع زیربنا هزینه ساخت درمیاد
   با مجوزها و انشعابات و… متری ۷ میشه تقریبا

   پاسخ
 28. جلال
  جلال گفته:

  جناب مهندس زارع سلام وقت بخیرمن یک قطعه زمین450متری 18*25 در محله سپاد الهیه دارم که دارای تراکم متوسط میباشد 60درصدسطح اشغال و 150 درصد یعنی 675 متر مفیددر دو ونیم طبقه میباشد .
  سازنده 2/5طبقه اضافه پروانه گرفته است یعنی 6سقف با زیر بنا 1980متر پروانه گرفته اند .
  از سمت خیابان 18 متری 2متر پیشروی و از سمت خیابان 12متری70سانت پیشروی گرفته اند.
  الان برای اضافکردن سقف 7به ما پیشنهاد درصد جدید ی داده اند آیا سقف 7 جریمه ای متفاوت از طبقات دیگر دارد با توجه به اینکه مشکل پارکینگ ساختمان ندارد .متشکرم راهنمایی بفرمایید .

  پاسخ
 29. جلیل
  جلیل گفته:

  سلام جناب زارع وقت بخیرمن یک زمین 450متری(18*25) دو ممر در بلوک سپاد الهیه دارم همانطور که مسحضرید میزان تراکم 60%سطح (270متر)و150%ارتفاع(675متر) دارد(تقریبا 2/5طبقه) .سوال یک الان هزینه ساخت دراون منظقه خدودا چقدر است 2-من مالکم سازنده گفته که شهرداری مجوز سقف 7 رو نیز میدهدولازم بذکر است که تا سقف ششم مجوز گرفته است و بتن ریزی نیز کرده است میخاستم ببینم هزینه مازاد تا سقف ششم چقدر میشود ؟و سوال بعدی اینکه برای سقف 7 نیز هزینه چطوری حساب میشود ؟هزینه پیشروی از سمت حیاط 2متر در 18 متر برای این 6سقف هرمتر مربع چقدر میشود و هزینه همین پیشروی برای سقف7ام چقدر است؟ببخشید وقتتون گرفتم و ممنون

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بستگی به کیفیت ساخت داره هزینه ساخت
   فکر میکنم متری ۶ تومن دربیاد اونجا کل هزینه ساخت
   تا سقف ششم که اسکلت اجرا شده و بتن ریخته شده احتمالا از اینجا به بعد متری ۴ تومن هزینه داره
   هزینه پیشروی طبق آموزش هایی که دادیم میتونین خودتون حساب کنین اگه میخواین حدودی بدونین از دفاتر پیشخوان همون منطقه سوال کنین معمولا اطلاع دارن

   پاسخ
 30. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام ضمن تشکر از مطالب مفید تون. من قصد دارم یه واحد دوبلکس با سازه سبک ال ای اف روی پشت بام منزل پدرم که ۴ سقف داره احداث کنم. به نظرتون کار منطقی هستش؟ ضمنا است لازمه با شهرداری در میوه بزارم و مجوز بگیرم؟ در اخر واقعا سازه ال ای اف سبک هستش؟؟؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بله سقف اضافه معمولا فقط با lsf‌ مجوز میتوان گرفت ولی باید دید ساختمان موجود استحکام کافی را دارد یا خیر
   باید حتما از شهرداری مجوز بگیرین
   lsf‌ سبک ترین سازه مورد تاییدی هست که میتوان اجرا کرد

   پاسخ
 31. ماهان
  ماهان گفته:

  درود بر شما
  جناب مهندس عزیز
  ابتدا با احترام به فروتنی و شعور اجتماعی شما
  قبلا مزاحم تون شدم
  بنده به اتفاق شریکم مالک یه قطعه زمین تجاری 1000متری تو شهر جدید پرند هستم
  اخیرا با دریافت پروانه شروع گود برداری کردم
  چون سطح اشغال زمین %80 میباشد
  آیا به نظر شما امکان طراحی معماری به شکلی انجام بدم که مثل حرف U انگلیسی باشه
  و 20% رو پیش روی داشته باشم
  و شهرداری یا همسایه های کناری واسم مشکل ساز نش

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام ممنون از لطفتون
   به نظرم هرچیزی شدنی هست ولی باید هزینش هم در نظر بگیرید که توجیه داره یا نه
   برای پاسخ قطعی بهتره مشخصات دقیق ملکتون ببرین پیش یک مهندس معمار حرفه ای

   پاسخ
   • ماهان
    ماهان گفته:

    درود مجدد
    مهندس جان
    شاید درست نتونستم سوالم رو مطرح کنم

    در اصل منظور از 80درصد سطح اشغال باید از کدوم قسمت زمین باید اجرا بشه
    مثلا زمین بنده از جنوب به خیابان اصلی مشرف میشه
    مثلا من میتونم عقب نشینی رو از شمال زمین انجام بدم یا خیر

    در ضمن ممنون میشم بفرمایید در حال حاضر هزینه ساخت اسکلت بتنی حدودا چقدره

    سپاس فراوان

    پاسخ
    • علی زارع
     علی زارع گفته:

     سلام خیر نمیتونین
     این موارد اگه مشهد باشین با وارد کردن کدنوسازی تو سایت شهرداری دقیقا مقدار عقب نشینی و موقعیت اون براتون مشخص میکنن
     اسکلت بتنی فکر میکنم الان حدود مترمربعی ۱.۵ تموم بشه

     پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام
   تقریبا بله
   دقیقش به وبسایت شورای شهر خودتون مراجعه کنین و مصوبه هارو مطالعه کنین نحوه محاسبه عوارض اطلاع رسانی میشه اونجا

   پاسخ
 32. حسین کاویانی
  حسین کاویانی گفته:

  با سلام و تشکر
  سوال بنده این است که یک زمین ۱۶۰ متری با تراکم زیاد دارم ولی میخوام یک واحد دوبلکس و یک پیلوت بسازم ولی به جای ۹۶ متر در هر طبقه میخوام ۱۴۰ متر بسازم.که در هر طبقه ۴۴ متر می شود .حالا برای محاسبه تراکم مازاد ،تراکم مجاز برای بنده ۱۲۰ است یا ۱۸۰؟ چون تا تراکم ۱۸۰ مجاز است.ضمنا هر دو ساختمان مجاور هم ،همین اندازه پیشروی دارند ومن چاره ای جز اینکه همردیف آنها بشم ندارم.البته هر دو بدون هماهنگی با بنده این پیشروی را داشته اند. از زمانی که برای پاسخ صرف می کنید بسیار سپاسگزارم

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام وقت بخیر
   شما چون تراکم تون زیاد هست ۴ طبقه بالای پیلوت (۲۴۰٪) تراکم پایه دارین.
   چون میخواین کمتر از ۴ طبقه بسازین و به جای اون پیشروی در هر طبقه داشته باشین بهتره وکیل بگیرین تا شهرداری به جای ۴ طبقه بهتون ۲ طبقه بده منتها با مساحت بیشتر
   همچنین رضایت همسایه هارو هم بگیرین (اگر مبلغ بالایی طلب نمیکنند) یا بتونین از اونها بیشتر پیشروی کنین

   پاسخ
   • حسین
    حسین گفته:

    سلام درمنطقه9باترکم متوسط2/5طبقه روی همکف«پیلوت»با 8مترعرض وکوجه8متری بامجوز135%و55%اگرپیش روی راخریداری نمایم تا چند سقف تراکم مازاد میتوانم ازشهرداری بخرم

    پاسخ
 33. مجتبی
  مجتبی گفته:

  با سلام و تشکر از وقتی که میگذارید.
  ببخشید فرمودید طبقه اول 25متر تراکم مازاد و همچنین 15 متر پیشروی (بالکن) دارد.اصولا فرق تراکم مازاد در این طبقه و پیشروی چیه که قیمت شون اینقدر متفاوته؟؟ممنون و سپاس از شما.

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام پیشروی بالکن چون به سمت معبر (کوچه یا خیابان) پیشروی میکنین قیمتش بالا هست
   تراکم مازاد یعنی تو زمین خودتون دارین بیشتر میسازین که قیمتش کمتر هست

   پاسخ
 34. تمدن رضا
  تمدن رضا گفته:

  سلام مهندس جان
  بسیار تشکر از اطلاعات خوبی که بی توقع در اختیار عموم می‌گذارید، مسلمٱپاداش بهتری از بالا (ویرزقه من حیثو لا یحتسب)خواهد رسید،واین قانون نظام هستی است. همیشه موفق باشید.

  پاسخ
 35. جعفر
  جعفر گفته:

  سلام مهندس
  آپارتمان دارم دوطبقه رو پیلوت میخوام دوطبقه دیگه افزایش بنا بگیرم . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام.
   دو طبقه به احتمال زیاد امکانش نیست. ولی احتمالا میشه با سازه lsf مجوز ساخت یک طبقه مازاد گرفت. به دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه کنید تا در مورد جوازش راهنماییتون کنن

   پاسخ
 36. جواد
  جواد گفته:

  سلام مهندس
  ممنون از راهنمایی های ارزنده شما
  چطور از روی نقشه ای که در سایت گذاشتین بشه بلوک درآمدی خودمون رو درآریم؟
  آخه نقشه شما فقط شماره بندی داره و اسم خیابانها مشخص نیست
  ولی در مثال شما که خ رضا رو عنوان کردین باز در نقشه شما فقط محدوده خ رضا مشخص هست ولی در نقشه قبلی اسم خیابان نداره؟

  پاسخ
 37. عصمتی
  عصمتی گفته:

  سلام کد نوسازی
  3-30-181-22-1-0
  هزینه صدور پروانه در مشهد چقدر میشه؟
  به جز هزینه ساخت ، ساختمان چه هزینه هایی برای شروع به ساخت داره؟

  پاسخ
   • کوروش علی نیا
    کوروش علی نیا گفته:

    سلام
    قصدساخت دوطبقهویلادرییلاق اطراف آمل را دارم ارزش زمین متری۳میلیون تومانومتراژکل زمین ۲۰۰متر میباشدقیمت حدودی دوطبقه ویلا چقدرمیشه وهزینه دریافت جوازرا هم بفرماییدممنون خواهم شد سپاس

    پاسخ
    • علی زارع
     علی زارع گفته:

     سلام هزینه ویلا خیلی متفاوت هست با ساختمون مسکونی
     اینکه قصد دارید چقدر خرج محوطه سازی و استخر و جکوزی و آبنما کنین….
     یک ساختمان مسکونی متداول مترمربعی حدود ۴-۵ تومن هزینه ساختش میشه

     پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام. حدودا یک ماه طول میکشه
   به طور کلی اگر از سازه lsf‌ استفاده کنین حدودا همون یکماه کارها انجام میشه ولی اگر از سقف های دیگه بخواین استفاده کنین نقشه های سازه قبلی باید بررسی بشه تا استحکام سازه برای سقف مورد نظر تایید بشه که زمان بیشتری صرف خواهد شد.
   البته اینو هم در نظر داشته باشین به هر سقف سبکی هم مجوز نمیدن

   پاسخ
 38. محمدرضا
  محمدرضا گفته:

  سلام مهندس
  ممنون که اطلاع ارزشمند رو رایگان در دسترس قرار دادید
  خیلی از شهروندان برای برآورد هزینه ساخت ابنیه خودشون دچار مشکل می شوند

  پاسخ
 39. سعید
  سعید گفته:

  سلام و درود.
  این برنامه و اعداد و ارقامش انلاین هستش ؟
  ینی جدیدترین اپدیت ها رو دارین دیگه؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام.
   بله این موارد آخرین مصوبه های شورای اسلامی و شهرداری مشهد هستند. هر زمان تغییراتی در محاسبات عوارض شهرداری صورت گیرد این مطلب را نیز بروزرسانی خواهیم کرد.
   موفق باشید.

   پاسخ
  • مجتبی
   مجتبی گفته:

   سلام و تشکر از مطالب مفید شما
   اگر در هر طبقه پیشروی داشته باشیم هم عوارض تراکم مازاد رو باید بدیم و هم عوارض پیشروی ؟ درست فهمیدم؟

   پاسخ
   • علی زارع
    علی زارع گفته:

    سلام ممنون از لطفتون.
    خیر اینطور نیست. پیشنهاد میکنم مجدد فیلم هایی که قراردادیم با دقت ببینید.
    هر سقفی و هر میزان پیشروی یک قیمتی داره. مثلا سقف اضافه دوم قیمتش با سقف اضافه اول فرق میکنه
    پیشروی در معبر هم محاسباتش کلا جداست و خیلی بالاتر هست نسبت به پیشروی های در طول و ارتفاع

    پاسخ
 40. رضا حسینی
  رضا حسینی گفته:

  سلام مهندس ممنونم از زحمات شما و گروه کارکشته
  واقعا کمتر کسی پیدا میشه که حاضر بشه این اطلاعات رایگان در اختیار بقیه قرار بده

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *