هزینه فونداسیون در سال ۱۴۰۳

هزینه اجرای فونداسیون
4.6
(111)

اکنون که در ابتدای سال ۱۴۰۳ به سر میبریم طبق برآورد ما هزینه فونداسیون به ازای هر مترمربع زیربنا کل ساختمان ۴۱۲ – ۵۲۰ هزارتومان هزار تومان برآورد می شود. از آنجایی که ما در مطلب دیگری هزینه ساخت آپارتمان را بر اساس زیربنا کل محاسبه کرده ایم در اینجا نیز هزینه فونداسیون را بر اساس زیربنا کل محاسبه میکنیم تا شما خودتان بتوانید هزینه فونداسیون دو طبقه – یک طبقه – سه طبقه و یا هر ساختمان دیگری با هر تعداد طبقات را برآورد کنید.

این مورد را نیز درنظر بگیرید که برای هر پروژه با شرایط خاصی روبرو هستیم که بر روی هزینه اجرای فونداسیون ساختمان تاثیر می‌گذارد. مثلا در مناطقی که خاک ضعیفتری دارند شاید نیاز به اجرای شمع داشته باشیم که باعث می‌شود هزینه بیشتری صرف اجرای فونداسیون شود.

محاسبه هزینه اجرای فونداسیون ساختمان

هزینه خاکبرداری برای ساختمان بدون زیرزمین

هزینه خاکبرداری کاملا به حجم خاکبرداری وابسته است. در مواقعی که بخواهیم فونداسیون را بالای سطح خاک اجرا کنیم فقط کافی است خاک روی زمین در حد ۳۰ سانت برداشته شده و زیر آن مجدد سنگ چینی شود یا شفته شود تا به تراز زیر فونداسیون برسیم.

قیمت ساعت کاری بیل مکانیکی ۱۴۰۳

در مواقعی که عمق خاکبرداری قابل توجه باشد لازم است بیل مکانیکی عملیات خاکبرداری را انجام دهد. هزینه بیل مکانیکی در هر روز کاری را حدود ۷-۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته و اگر بخواهید این خاک‌ها را از پروژه خارج کنید تقریبا به ازای هر کامیون حدود ۱-۱.۵ میلیون تومان باید هزینه کنید.

هزینه گودبرداری با بیل مکانیکی و تسطیح آن با کارگر برای یک زمین حدود ۲۵۰ مترمربعی که قرار باشد حدود ۱۰۰۰ مترمربع زیربنا در آن ساخته شود و زیرزمین هم نداشته باشد حدود ۵۰ میلیون تومان تمام خواهد شد. یعنی مترمربعی حدود ۵۰ هزارتومان

هزینه فونداسیون دو طبقه

تصویر زیر پی کنی یا گودبرداری پروژه طرقبه را نشان میدهد که یک ساختمان دو طبقه است. شما میتوانید با کلیک بر روی نام این پروژه تصاویر مراحل ساخت و هزینه فونداسیون و سایر مراحل این پروژه را مشاهده کنید.

پی کنی با بیل مکانیکی
پی کنی با بیل مکانیکی در پروژه طرقبه

بعد از اینکه کار بیل مکانیکی تمام شد باید توسط کارگر دیوار و کف گود را تسطیح کنیم تا کار آماده بتن مگر شود. برای اطلاعات بیشتر به مطلب مراحل اجرای فونداسیون مراجعه کنید.

هزینه گودبرداری ساختمان دارای یک طبقه زیرزمین

در صورتیکه زیرزمین داشته باشید طبیعتا حجم گودبرداری بیشتر و درنتیجه هزینه آن بیشتر می‌شود. در این حالت بهتر است بر اساس مترمکعب گودبرداری خود را واگذار کنید. مثلا ما در پروژه چاهشک که در سال ۱۴۰۲ گودبرداری آنرا انجام دادیم قیمت حدودا مترمکعبی ۱۶۰ هزارتومان بود.

بنابراین در صورتیکه پروژه شما زیرزمین داشته باشد میتوانید به سادگی حجم خاکبرداری را محاسبه کرده و با ضرب آن در قیمت خاکبرداری (براساس مترمکعب) هزینه آنرا محاسبه کنید. ما در اینجا هزینه خاکبرداری برای ساختمان هایی که یک طبقه زیرزمین دارند را ۸۰ هزارتومان بر اساس هر مترمربع زیربنا درنظر می‌گیریم.

تصویر زیر گودبرداری پروژه چاهشک را نشان میدهد که یک ساختمان دو طبقه است. شما میتوانید با کلیک بر روی نام این پروژه مراحل ساخت این ویلا را مشاهده کنید.

خاکبرداری پروژه چاهشک
خاکبرداری پروژه چاهشک

هزینه خرید میلگرد فونداسیون

همانطور که در مطلب محاسبه میلگرد فونداسیون گفتیم وزن میلگرد مصرفی فونداسیون ساختمان حدودا 10 کیلوگرم به ازای هر مترمربع زیربنا کل می‌باشد. با توجه به قیمت میلگرد در ابتدای سال ۱۴۰۳ که حدودا کیلویی ۳۰۰۰۰ تومان می باشد بنابراین هزینه میلگرد فونداسیون برابر است با :

هزینه میلگرد فونداسیونقیمت هر کیلوگرم میلگردوزن میلگرد فونداسیون
۳۰۰ – ۲۷۰ هزار تومان۳۰ هزار تومان۹-۱۰ کیلوگرم
هزینه میلگرد فونداسیون در هر مترمربع زیربنا

هزینه بتن فونداسیون

همانطور که در مطلب بتن مصرفی در ساختمان گفتیم تقریبا به ازای هر مترمربع زیربنا حدود ۰.۰۷ -۰.۱ مترمکعب بتن مصرف می‌شود. اگر قیمت بتن C25 (در مشهد) را مترمکعبی ۱.۳ میلیون تومان در نظر بگیریم بنابراین هزینه بتن مصرفی در فونداسیون برابر است با :

هزینه خرید بتنقیمت بتن در هر مترمکعبمقدار بتن فونداسیون
۹۱ – ۱۳۰ هزار تومان۱.۳ میلیون تومان۰.۰۷ – ۰.۱ مترمکعب
هزینه خرید بتن در هر مترمربع زیربنا

تصویر زیر بتن ریزی فونداسیون پروژه احمدآباد را نشان می‌دهد که یک ساختمان پنج طبقه است. شما میتوانید با کلیک بر روی نام این پروژه تصاویر مراحل ساخت این پروژه را ببینید.

بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون پروژه احمدآباد

قیمت دستمزد اجرای فونداسیون

به طور کلی اگر سازه بتنی باشد چون ریشه ستون‌ها باید در فونداسیون قرار بگیرد بهتر است کل اجرای فونداسیون را نیز به پیمانکار اسکلت بتنی واگذار کنید چون معمولا آرماتوربند‌های فونداسیون زیر بار بستن خاموت فونداسیون نمی‌روند و میگویند ۲ عدد U‌ کار می‌کنیم. در حالیکه باید حتما چند عدد خاموت در ریشه ستون ها کار شود.

وقتی اجرای فونداسیون را به همان پیمانکار سازه بتنی میسپارید معمولا قیمت اجرای فونداسیون به ۲ صورت محاسبه می‌شود:

 1. قیمت اجرای فونداسیون برابر قیمت اجرای اسکلت بتنی در نظر گرفته شده منتها مساحت فونداسیون درصدی از مساحت سقف اول (حداکثر ۵۰ درصد) در نظر گرفته می‌شود.
 2. قیمت آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی به تفکیک بیان می شود.

دستمزد آرماتوربندی فونداسیون

اگر خواسته باشید آرماتوربندی فونداسیون را جداگانه واگذار کنید تقریبا قیمت آن کیلویی ۲۰۰۰ تومان است. مثلا برای یک ساختمان با ۱۰۰۰ مترمربع زیربنا که حدودا ۱۰ تن میلگرد در فونداسیون آن مصرف شده تقریبا ۲۰ میلیون تومان باید بابت آرماتوربندی فونداسیون هزینه کنید. در مطلب قیمت آرماتوربندی در مورد این موضوع بیشتر توضیح داده ایم.

اگر سازه فلزی باشد ریشه دیوارهای برشی و صفحه ستون ها را باید آرماتوربند نیز اجرا کند که هزینه آن جداست و مقدار آن بستگی ب کار دارد. مثلا ما در پروژه نماز (ساختمان پنج طبقه) که در اردیبهشت 1402 فونداسیون را اجرا کردیم به آرماتوربند 2 میلیون تومان بابت اجرای ریشه دیوارهای برشی و صفحه ستون ها پرداخت کردیم. در حال حاضر این در انتهای سال ۱۴۰۲ هستیم این عدد تقریبا به ۵ میلیون تومان رسیده است.

بنابراین اگر دستمزد آرماتوربندی فونداسیون به همراه اجرای ریشه میلگردهای دیواربرشی و صفحات ستون را برای پروژه ای با ۱۰۰۰ مترمربع زیربنا ۲۰ میلیون تومان درنظر بگیریم یعنی ۲۰ هزارتومان به ازای هر مترمربع زیربنا

اگر وزن میلگرد فونداسیون کم باشد آرماتوربندها معمولا کیلویی قیمت نمیدهند چون برایشان صرفه ندارد در این حالت یا قیمت چکی میدهند یا اجرت خود را بر حسب مترطول نوار فونداسیون اعلام میکنند. مثلا ما در پروژه ویلا چاهشک به ازای هر مترطول نوار فونداسیون ۱۲۵ هزارتومان بابت آرماتوربندی پرداخت کردیم. در این پروژه کل اجرت آرماتوربندی فونداسیون به همراه اجرای ریشه ستونها ۱۲ میلیون تومان شد.

اگر پروژه ای شمع داشته باشد دستمزد آرماتوربندی شمع معمولا یا چکی است (مثلا حدود 2 میلیون تومان برای شمعی با طول حدود 4 متر) یا بر اساس متر طول محاسبه میشود. (مثلا متری ۳۰۰ هزار تومان)

مثلا ما در پروژه پیروزی به ازای هر شمع ۴ متری ۲ میلیون تومان پرداخت کردیم. در پروژه پیروزی یک طبقه اضافه بر روی یک ساختمان قدیمی احداث کردیم. از آنجایی که در یک ساختمان قدیمی نمیتوان زیر دیوارهای ساختمان را خالی کرد و فونداسیون به طور عادی اجرا کرد باید از شمع (حفرچاه و آٰرماتوربندی و بتن ریزی) استفاده کرد. این پروژه در تابستان سال ۱۴۰۲ اجرا شد. با کلیک بر روی نام پروژه پیروزی تصاویر و مراحل ساخت این پروژه را میتوانید ببینید.

آرماتوربندی فونداسیون
آرماتوربندی فونداسیون پروژه طرقبه

دستمزد قالب بندی فونداسیون

اگر پی کنی را دقیقا به اندازه نوارهای فونداسیون انجام دهیم هزینه قالب بندی فونداسیون حذف می‌شود. مثل تصویر زیر که پروژه مصلی۲۶ را نشان میدهد. در این حالت فقط برای اینکه بتن در تماس با خاک نباشد لازم است روی آن پلاستیک بکشیم این موارد را در مطلب دیگری با عنوان صفر تا صد اجرای فونداسیون توضیح داده ایم.

آرماتوربندی فونداسیون
آرماتوربندی فونداسیون پروژه مصلی ۲۶

در صورتیکه فونداسیون بالاتر از سطح زمین باشد به ناچار قالب بندی لازم است. قالب بندی با قالب فلزی تقریبا هزینه آن دو برابر قالب بندی با قالب چوبی است ولی کیفیت ظاهر بتن به مراتب در قالب بندی فلزی بهتر است.

هزینه قالب بندی فلزی تقریبا به ازای هر مترمربع قالب بندی 400 هزارتومان است در حالیکه در قالب بندی چوبی تقریبا نصف این مبلغ می باشد.

قالب برداری فونداسیون
قالب برداری فونداسیون پروژه طرقبه (قالب فلزی)
فونداسیون پروژه الندشت
فونداسیون پروژه الندشت (قالب چوبی)

گاهی اوقات نیز میتوانیم مثل تصویر زیر در پروژه نماز از درب‌های چوبی به عنوان قالب فونداسیون استفاده کنیم. برای مشاهده تصاویر مراحل اجرای این پروژه بر روی نام این پروژه کلیک کنید.

آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون
آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون پروژه نماز

دستمزد بتن ریزی فونداسیون

اگر در روز بتن ریزی نمی‌خواهید ناهار بدهید! و فقط اجرت بتن ریزی را میخواهید محاسبه کنید لازم است ۱ نفر استا و ۲ نفر کارگر برای فونداسیونی با حداکثر ۱۰۰ مترمکعب بتن ریزی درنظر بگیرید. یعنی حدود ۲ میلیون تومان

جمع کل هزینه فونداسیون در سال ۱۴۰۳

تمام مطالبی که در بالا در مورد آن صحبت کردیم را در جدول زیر خلاصه کرده ایم.

مبلغ در هر مترمربع زیربناعنوان هزینه
۸۰-۵۰ هزارتومانخاکبرداری و تسطیح
۳۰۰ – ۲۷۰ هزار تومانمیلگرد
۱۳۰ -۷۷ هزارتومانبتن
۲۰ هزارتومانآرماتوربندی
۲۰-۰ هزارتومانقالب بندی
۲۰ هزارتومانبتن مگر و سایر هزینه ها
457 – 570 هزارتومانجمع کل
هزینه فونداسیون در سال ۱۴۰۳

مهندس علی زارع
مهندس علی زارع

این مطلب چقدر مفید بود؟

میانگین امتیاز 4.6 / 5. تعداد آرا 111

به این مطلب امتیاز دهید.

328 پاسخ
 1. ره گشا
  ره گشا گفته:

  با درود و صبح بخیر

  وقتی از بلوک سفالی 40 سانتیمتری استفاده می‌کنیم، فاصله آکس به آکس تیرچه‌ها از هم چقدر است؟
  وقتی از یونولیت بعرض 50 سانتیمتری استفاده می‌کنیم، فاصله آکس به آکس تیرچه‌ها از هم چقدر است؟

  پاسخ
 2. فرشید
  فرشید گفته:

  مهندس خدا قوت
  زمینی به متراژ 200متر با مجوز M3
  هزینه ساخت از خاک برداری تا اسکلت بتنی سه طبق روی پیلوت هر طبق 120زیربنا چقدر میشه؟

  پاسخ
 3. محسن
  محسن گفته:

  سلام . مهندس عزیز . میخواستم بدونم هزینه مهندس ناظر در سال ۱۴۰۳ برای زیر بنای ۱۸۰ متر چقدر میشه؟
  باتشکر

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام هر شهری تعرفه مخصوص خودش داره البته بعضی از شهر ها هنوز تعرفه های جدید مشخص نکردن چیزی که گفته میشه نسبت به پارسال حداکثر ۲۷٪ افزایش خواهیم داشت.
   برای شهر مشهد به مطلب هزینه ساخت آپارتمان مراجعه کنید اونجا قیمت ها در یک جدول مشخص کردیم.

   پاسخ
 4. حمید
  حمید گفته:

  سلام و وقت بخیر
  مهندس میخواستم ببینم هزینه حدود ۱۰۰ متر فونداسیون دو طبقه (فقط فونداسیون) چقدر میشه البته با مصالح بفرمایید ممنون میشم.
  با تشکر

  پاسخ
 5. محمد
  محمد گفته:

  سلام خدمت مهندس وقت بخیر
  ساختمانی با زیربنای ۲۳۰مترمربع فنداسیون گسترده اجرا بشه هزینه ش چقدر میشه ؟عمق گودبرداری و خاک ریزی ۲متر بوده

  پاسخ
 6. ابوالفضل
  ابوالفضل گفته:

  سلام بر مهندس گرامی

  اگر در فونداسیون بنا به تشخیص آزمایش مکانیک خاک و نظر طراح سازه (محاسبات) لاشه چینی لازم نباشد و لاشه چینی حذف شود، عمق پی با احتساب ضخامت بتون مگر، از سطح تراز (سطح صفر) چقدر بایستی باشد؟
  از پاسخگویی شما پیشاپیش ممنون هستم.

  https://uploadkon.ir/uploads/933c24_24Untitled.jpg

  https://s8.uupload.ir/files/untitled_283.jpg

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام ۱۱۰ سانتیمتر
   ۷۰ سانت بتن فونداسیون
   ۱۰ سانت بتن مگر
   و ۳۰ سانت هم بابت کفسازی

   پاسخ
 7. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام ممنون بابت مقاله زیباتون مهندس
  اگه مجری کاری را درصدی برداشته باشه و فونداسیون را پیاده کرده باشه هزینه پیاده سازی فونداسیون در سال ۱۴۰۳ چطوریه برای یک سقف زیر صد متر و ضمنا درصد میخوره به کارش؟ مثلا فونداسیون را متری ایکس برداره پیاده سازیش بعد چون درصدیه باز درصد کاره خودش را هم‌باید حساب کنه؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام ممنون از لطف شما
   اگر کار درصدی باشه که نباید متری برداره هرچقدر هزینه میشه درصد خودش میگیره
   اگر یک قسمت جداگانه خودش پیمانکاری برداشته باشه نباید از سود خودش درصد بگیره

   پاسخ
 8. رضا
  رضا گفته:

  باسلام وقت بخیرمهندس من یک قطعه زمین به ابعاد۲۹ ×۱۱ دارم که کلا ۳۰۰مترمیشه میخواستم ببینم هزینه پی وزدن ستون تاارتفاع ۵متر میخوام بدونم چندتا ستون میخوره وهزینه بتن ومیلگردش چقدرمیشه باتشکرفراوان

  پاسخ
 9. کورش
  کورش گفته:

  سلام مهندس جان
  ساختمان بتنی ۷ طبقه با زیر بنای ۲۵۳۰ متر مربع دارم و پی هم ۳۷۰ متر مربع هست که در ارتفاع ۱.۲۰ می باشد
  فکر می کنید حدودی هزینه کل فونداسیون چقدر بشه؟

  پاسخ
 10. کورش
  کورش گفته:

  سلام مهندس جان
  ساختمان ۷ طبقه دارم که فونداسیون من ۳۷۰ متر مربع و ارتفاع ۱.۲۰ هست
  میلگرد ۲۵ و ۲۲ هم باید بندازیم
  تقریبا هزینه کل فونداسیون برای من چقدر درمیاد؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام نمیدونم باید نقشه ها متره بشه
   به طور کلی هزینه فونداسیون بر اساس زیربنا کل حدود مترمربعی 500 هزارتومن درمیاد

   پاسخ
 11. میهمان
  میهمان گفته:

  مهندس جان هزینه فونداسیون واسکلت بتنی تیرچه ساختمان ۲طبقه که طبقه اول ۵۰متر ودوم ۷۰ متری را عنایت فرمایید

  پاسخ
 12. امیرحسین
  امیرحسین گفته:

  سلام مهندس گرامی 80 متر زیر بنا در سه طبقه داریم گلمکان مشهد لطفا هزینه نقشه کشی و حق الزحمه مهندس ناظر را بهم راهنمائی کنید و در صورت امکان مجری فونداسیون میتونید بهم معرفی کنید

  پاسخ
 13. سید رسول حسینی
  سید رسول حسینی گفته:

  درود وقت بخیر جناب مهندس من ۳ سقف دارم یعنی به عبارتی دو طبقه روی پیلوت جمع ۳ سقف میشه ۲۷۰ متر میشه لطف کنید هزینه بهم بگید چقدره و اینکه اهن کل ساختمان را خریداری کردم به مبلغ۲۷۰ میلیون

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام اگر نقشه اجرایی دارید نقشه هایتان را ارسال کنین تا برآورد دقیقتری انجام بشه
   حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کل فونداسیون

   پاسخ
 14. ابوالفضل
  ابوالفضل گفته:

  مهندس جان سلام می‌خوام ی خونه نود متری بندازم
  الان تو مرحله فونداسیون هستم
  میشه لطف کنین بگین چقدر هزینه بر میداره ممنون میشم

  پاسخ
 15. حمزه
  حمزه گفته:

  سلام.سوله دو طبقه به ابعاد بر ۸ و طول ۱۴.۵ ارتفاع هر طبقه هم ۳ متر چه سوله ای و هزینه تمام شده اش چقدر میشه؟

  پاسخ
 16. حسین
  حسین گفته:

  برای ساخت بنای ویلایی یک طبقه ۴۰ متری که احتمال زیاد سقفش هم شیروانی میشه چه نوع اسکلت فلزی با چه هزینه ای پیشنهاد میکنید ؟

  پاسخ
 17. رضا
  رضا گفته:

  سلام یه زمین 220 متری داریم 160 مارس رو میخواهیم زیر بنا کنیم هزینه اش برای اینکه خونه تا سقف تکمیل بشه حدودا چقدر میشه؟

  پاسخ
 18. رامین
  رامین گفته:

  درود بر شما
  من یه زمین دارم توی روستا ۴۰۸متر که ۱۵۰متر زیر بنا یک طبقه گرفتم تو نقشه میخاستم ببینم با چقدر هزینه میتونم تا سقف بیارمش؟

  پاسخ
 19. علی
  علی گفته:

  بادورود بیکران وعرض خسته نباشید .مهنس جان هزینه تقریبی یکمترمربع زیربنا سوله ای با دهنه چهل متر وارتفاع پنج متر وپوشش ساندویچ پنل ودیوار پیرامونی بلوک سنتی
  قدر در میاد سپاسگزارم

  پاسخ
 20. ناشناس
  ناشناس گفته:

  با سلام خدمت مهندس عزیز
  هزینه فنداسیون ۲ طبقه + ۱۲ستون برای طبقه اول بدون سقف در زمینی حدود ۱۲۰ متر چقدر می‌شود
  با تشکر

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام برای کارهای بالای ۶۰۰-۷۰۰ مترمربع زیربنا فونداسیون مترمربعی ۵۰۰ هزارتومن و اسکلت بتنی حدود مترمربعی ۲.۵ میلیون تومن بر اساس زیربنا کل درمیاد
   کار شما چون کوچیکه مقداری بیشتر درمیاد

   پاسخ
 21. حسين
  حسين گفته:

  سلام و خداقوت و تشكر از سايت بسيار خوب شما
  اگر ممكن است لطفا راهنمايي بفرماييد:
  تا مرحله هزينه فنداسيون + اسكلت + آجرچيني براي يك ساختمان 5 طبقه داراي زيرزمين حدودا چقدر ميشه ؟

  پاسخ
 22. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام مهندس عزیز از ارومیه مطالبت رو میخونم بسیااااار ازت ممنونم موفق باشی …کامران افشین

  پاسخ
 23. سید
  سید گفته:

  سلام جناب مهندس
  ی زمین تجاری ۳۶ متری دارم تو سه طبقه زیرز مین و همکف و طبقه اول میخوام بسازم جمعش میشه ۱۳۳ متر مربع ارماتور بند بدون مصالح دستمزد کلش رو ۱۰۸ میلیون حساب کرده قیمت همینه
  ممنون

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام کار کوچیک طبیعی هست که باید قیمتش بالاتر باشه من نظری ندارم بهتره از چند نفر دیگه هم قیمت بگیرید.

   پاسخ
 24. علی
  علی گفته:

  سلام وقتتون بخیر برای یه زمین(۱۰*۲۰) ۲۰۰ متری جنوبی تو بلوار که اطرافش ساخته نشده میشه تا ۸۰% ساخت انجام داد؟ هزینه سفت کاری برای ۵سقف ۴طبقه چقدر در میاد؟! هزینه مجوز چقدر هستش در شهرستان یا خلافی؟! با توجه به ماده ۱۰۰

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام باید از شهرداری منطقه خودتون بپرسید.
   تا پایان سفت کاری هزینه حدود متری ۵ میلیون تومان درنظر بگیرید.

   پاسخ
 25. علی آقایی
  علی آقایی گفته:

  سلام وقت بخیر
  جناب آقای مهندس من یک زمین دارم به مساحت ۱۳۶مترمربع میخواستم پارکینگ داخل زمین قرار بدهم چقدر هزینه گودبرداری و فندانسیون میشه.اسکلت آهن میخواستم اجرای کنم و پروانه ۳طبقه روی همکف است.حاشیه زمین ۸متر است

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام ۳ طبقه روی همکف یعنی زیرزمین ندارید؟
   با این حساب حدود متری ۵۰۰ هزارتومن بر اساس زیربنا کل

   پاسخ
   • محمدحسام
    محمدحسام گفته:

    با سلام من یه زمین 155متری دارم که دو طبقه و بتنی میخاسم بسازم بنظرتون هزینه طبقه اول که همکف هستش چقد در میاد

    پاسخ
    • علی زارع
     علی زارع گفته:

     سلام باید نقشه هاش طراحی بشه تا معلوم بشه حدودا فونداسیون متری ۵۰۰ هزارتومن بر اساس زیربنا کل و اسکلت متری ۲ میلیون تومن درنظر بگیرید.

     پاسخ
 26. مهدی نوری
  مهدی نوری گفته:

  سلام مهندس زارع گرامی.
  ما زمینی در حدود ۲۰۰ متر داریم که می‌خواهیم فعلاً فونداسیون و طبقهٔ همکف آن را برای واحد تجاری اجرا کنیم ولی به صورتی که امکان احداث حدود هفت تا ده طبقه ساختمان بعداً ممکن باشد. در این صورت برآورد هزینه‌ها متفاوت خواهد بود؟

  پاسخ
 27. امیر جان
  امیر جان گفته:

  سلام و وقت بخیر
  سوال من مورد دستمزد اجرای سقف هستش.
  ساختمان دو طبقه. فونداسیون و سقف همکف به همراه ستون های طبقه اول قبلا اجرا شده و الان فقط میخام سقف طبقه اول بزنم. دستمزد اجرای سقف به تنهایی چقدر میشه. 130 متر سقف

  پاسخ
 28. سجاد
  سجاد گفته:

  سلام مهندس وقتتون بخیر
  من یه زمین توی شمال دارم و می خوام پی سازی کنم و یه ویلا ۶۰ متری بسازم ساختم هزینه پی سازی و یک متر از زمین بالا بیاد چقدر میشه
  متشکرم

  پاسخ
 29. شیرانی
  شیرانی گفته:

  سلام و احترام، جناب مهندس برای یک سوله با متراژ 270 متر ، هزینه آرموتور بندی چقدر می‌شود ؟ عرض ۹ متر و طول ۳۰ متر ، به صورت دو نوار طولی و سه نوار عرضی دو تا ابتدا و انتها و یکی وسط.

  پاسخ
  • ساسان فرجی
   ساسان فرجی گفته:

   سلام خدا قوت دستمزد بستن سه تا فونداسیون چقدر میشه ؟ دستمزد ۹۰ متر بستن شنارژ و ستون و همین فونداسیون به من گفته ۱۷ میلیون.هر جور حساب میکنم میشه حدودا ۱۰ تومن.

   پاسخ
  • سلام جناب هزینه فنداسیون برای زمین ۲طبقه ارتفاع ۹ متر )نواری به عرض۱/۲۰۰وارتفاع۷۰سانتیبا مصالح کامل متر مکعب چقدر
   سلام جناب هزینه فنداسیون برای زمین ۲طبقه ارتفاع ۹ متر )نواری به عرض۱/۲۰۰وارتفاع۷۰سانتیبا مصالح کامل متر مکعب چقدر گفته:

   هزینه فنداسیون یک متر مکعب با مصالح

   پاسخ
   • علی زارع
    علی زارع گفته:

    سلام هزینه فونداسیون از صفر تا صد به ازای هر مترمربع زیربنا کل حدود مترمربعی ۵۰۰ هزارتومن درمیاد
    برای برآورد دقیقتر باید نقشه هاش موجود باشه. اگر نقشه ندارید براتون طراحی میکنیم.

    پاسخ
 30. جاوید
  جاوید گفته:

  سلام خسته نباشید

  برای ساختمان چهار طبقه رو پیلوت هزینه فنداسیون چقدر می شود؟

  پاسخ
 31. سعید
  سعید گفته:

  سلام خداقوت
  جناب مهندس تو روستا می خواهیم دوتا سقف بزنیم پایین پارکینگ و بالاش یه طبقه زیر بنا ۱۱۰متر با بالکن
  هزینه فونداسیون و تمام شدن ستون و سقفها آلماتوربندی شده تمام بشه چقدر میشه؟
  ممنون از مطالب مفید و کاربردی شما

  پاسخ
 32. سیدستار
  سیدستار گفته:

  سلام مهندس،من یه سازه ۸۰متری دارم که کف پارکینگ وطبقه اول مسکونی میشه هزینه کل اسکلت بتونیش چقدرمیشه

  پاسخ
 33. ali Azin
  ali Azin گفته:

  سلام جناب مهندس وقتتون بخیر
  برای اجرای وساخت یه سوله 630متری یعنی42در15متر کل هزینه موردنیاز فنداسیون هست، درضمن محل اجرای سوله درکردستان عراق میباشد

  پاسخ
 34. رضا میری
  رضا میری گفته:

  سلام جناب مهندس روز شما بخیر
  میخواستم یک دیوار برشی ۱۰متری با ضخامت ۳۰ سانت ارتفاع ۴ متر بزنم برای باغ که پشت آن خاک کوه است لطفاً بفرمایید با
  ه مبلغی هزینه شود. ممنون از شما

  پاسخ
  • آریا
   آریا گفته:

   سلام خسته نباشی مهندس
   هذینه فنداسیون ۵ طبق چقدره فقط فنداسیون؟
   سازه م فلزه طبق محاسبات شما خیلی ارزون در میاد

   پاسخ
   • علی زارع
    علی زارع گفته:

    سلام بر اساس زیربنا کل مترمربعی حدود ۵۰۰ هزارتومن
    البته بستگی ب کار و نقشه داره

    پاسخ
 35. ناشناس
  ناشناس گفته:

  درود و وقت بخیر.
  تشکر از حسن دقت و صبوری در پاسخگویی تان جناب مهندس گرامی.
  در کامنت ها و پیام ها میخوندم که هزینه های اجرای فوندانسون و سقف را حدود متر مربعی 3 میلیون تومان اعلام فرمودید. میخوام بدونم این هزینه با دیوار چینی محاسبه شده یا فقط اجرای فوندانسیون و سکوی یک متری و ستون ها و اجرای سقف شیروانی هست؟
  چون بنده یه زمین 250 متری دارم در یکی از روستاهای گیلان که میخوام یک طبقه 100 متری بسازم. میخوام ببینم هزینه اجرای فوندانسیون و اجرای سکوی یک متری که از کف زمین بالا باشه و 9 تا ستون طبق نقشه مهندسی و اجرای سقف شیروانی حدودا چقدر تموم میشه برام؟
  اگر بتونید قیمت هر مرحله (شامل: فوندانسیون – سکو – ستون ها – سقف شیروانی) را جدا جدا هم اعلام کنید ممنون میشم. اگر هم نشد که قیمت کلی بگید سپاسگزارم.

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام وقت بخیر
   خیز این مبلغ شامل دیوارچینی نمیشه
   فونداسیون + اسکلت و سقفها این حدود درمیاد. سقف شیروانی ارزون تر درمیاد ولی قیمت ندارم.
   فونداسیون حدود مترمربعی ۵۰۰ هزارتومن (بر اساس زیربنا کل) درنظر بگیرید.

   پاسخ
   • ناشناس
    ناشناس گفته:

    سپاسگزارم. ولی به بنده برای فوندانسیون ۱۰۰ متر زیر بنا حدود ۱۲۰ میلیون تومان و برای زدن سکو حدود ۷۰ میلیون قیمت دادن.
    یعنی فوندانسیون و سکو برای ۱۰۰ متر زیر بنا حدود ۲۰۰ میلیون در میاد.
    ستون و سقف هم هنوز قیمت ندادند

    پاسخ
 36. امیرعباس
  امیرعباس گفته:

  سلام جناب مهندس درود برشما
  اقای مهندس با سیصدمیلیون میشه ۱۰۰ متر زیربنا رو دوطبقه از صفر)پی کنی( تا سقف و ستون طبقه دوم رو انجام داد؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام حدود متری ۳ میلیون تومن درمیاد. یعنی برای ۲۰۰ مترمربع زیربنا میشه ۶۰۰ تومن

   پاسخ
 37. سعید احسانی
  سعید احسانی گفته:

  سلام مهندس
  آیا هزینه اجرای فوندانسیون و سقف همراه با مصالح توسط پیمانکار با یک قیمت محاسبه میشه یا هزینه فوندانسیون نصف میشه؟
  چرا شما دستمزد اجرای فوندانسیون را زدید 30000،قالب بند فقط متری 250000 میگیره برای دستمزد؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام ما هزینه ها را بر اساس زیربنا کل ساختمان حساب کردیم.
   در کل بستگی بکار داره…. اگر خاکبرداری با پیمانکار نباشه هزینه فونداسیون حدود نصف مساحت سقف درمیاد. اگر فونداسیون نیاز ب قالب بندی نداشته باشه که از نصف هم کمتر درمیاد

   پاسخ
 38. یزدان حسینی
  یزدان حسینی گفته:

  سلام مهندس ضمن خدا قوت سوال داشتم من یه زمین دارم به ابعاد ۸.۴۰×۲۱میخوام مجوز پنج طبقه دو واحدی. با پیلوت بگیرم به نظر شما کل هزینه از مجوز تا آخر کار به صورت واحد خشک متری چقدره حداقل چقدر باید سرمایه داشته باشیم ممنون میشم جواب بدین

  پاسخ
 39. فاضلی
  فاضلی گفته:

  سلام مهندس من تو روستا برا فدراسیون کف ساختن همکف با فدراسیون ۵ میگردی فقط کف چقد هزینه میخواد ؟؟؟؟؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام متوجه منظورتان نشدم
   بر اساس زیربنا کل فونداسیون حدود متری ۵۰۰ هزارتومن حدودا درمیاد.

   پاسخ
  • سید علیرضا ربیعی
   سید علیرضا ربیعی گفته:

   سلام و عرض ادب بنده یک زمینی در شهرستان دارم میخواستم یک بنای ۶۰ متری بسازم هزینه فوندانسیون کار به متراژ ۷۰ سانی متر لطف میکنید هزینه کامل و اینکه شما انجام میدهید

   پاسخ
   • علی زارع
    علی زارع گفته:

    سلام ما مشهد کار میکنیم.
    چون کار کوچیکه من برآورد درستی نمیتونم انجام بدم نقشه هاتون برای چند نفر استا کار بفرستین تا قیمتها دستتون بیاد

    پاسخ
 40. مهرداد
  مهرداد گفته:

  سلام،خسته نباشید،میخوام داخل روستا ۱۲۰ متر خونه بسازم،لطف میکنید بفرمایید هزینه پی ریزی تا سقف اول روی پیلوت چقدر میشه،و هزینه پی ریزی تا سقف فقط یک طبقه ویلایی چقدر میشه

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام حدود متری ۳ میلیون تومن درنظر بگیرید هزینه فونداسیون + سقف
   یعنی حدود ۳۶۰ میلیون تومن

   پاسخ
 41. علی از گرگان‌
  علی از گرگان‌ گفته:

  سلام آقا مهندس خدا قوت درود که همه سوالات عموم را با دقت و نکات ارزشمندی راهنما بودی

  پاسخ
 42. هادی جوادی
  هادی جوادی گفته:

  سلام خسته نباشید
  واقعا دمتون گرم ایول
  مهندس یک بنا دوبلکس همکف 56 متر و طبقه بالا66 متر در روستا میخواستم بپرسم هزینه تقریبی فونداسیون و تمام شده کار چقدر میشه ؟؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام فونداسیون حدود ۸۰-۱۰۰ میلیون تومن احتمالا دربیاد
   صفر تا صد هم بستگی بکار داره از متری ۸ تومن ب بالا

   پاسخ
   • علی
    علی گفته:

    باسلام خدمت مهندس زارع.ی خونه ۲طبقع همکف ۸۵متریعنی کلی بگم زیربنا۲۴۰متر ۲طبقه ونیم چقد هزینه برمیداره فقط فنداسیون سقف و ستون ممنون راهنمایی کنید

    پاسخ
 43. فرشاد
  فرشاد گفته:

  سلام جناب مهندس
  زمینی به مساحت ٩٩٣متر به صورت شیب دار موجود دعرم
  می‌خوام چهارتا ویلا توش در بیارم فک کنم حدود ١۵٠متری بشه درآورد هر ویلا رو هزینه فونداسیونش رو می‌فرمایید برای هر ویلا البته دوبلکس

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بستگی ب کار داره
   فونداسیون معمولا حدود بر اساس زیربنا کل مترمربعی ۵۰۰ هزارتومن درمیاد

   پاسخ
 44. پارسا
  پارسا گفته:

  سلام مهندس . ممنون از مشاوره خوبتون . اگه بخوام یک طبقه ۱۲۰ متری بسازم ولی پی و فوندانسیون برای سه طبقه بگیرم که در آینده بچه ها خودشون بسازند ( من کاری با طبقات ۲ و ۳ ندارم ) چقدر هزینه از فوندانسیون تا سقف طبقه اول میشه ؟

  پاسخ
 45. براتعلی عابدع
  براتعلی عابدع گفته:

  سلام مهندس خدا قوت ممنون از مشاورهای خوب وسازنده زمینی ب ابعاد ۷در۱۶ دارم ۱۱۴ متر میشه بفرمایید هزینه فنداسیون برا ۲ طبقه چقد میشه البته اگه خدا بخواد اینده ۱طبقه دیگه اصافه کنم .وسوال بعدی اینکه اسکلت فلزی با بتونی چقد تفاوت قیمتش میشه با تشکر

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام باید نقشه های سازه طراحی بشه
   احتمالا فونداسیون حدود ۲۰۰ میلیون تومن دربیاد
   برای کار شما احتمالا سازه بتنی با فلزی تفاوت قیمت چندانی نداشته باشه بازم باید پلان معماری دیده بشه تا بشه نظر داد

   پاسخ
  • م.دان
   م.دان گفته:

   سلام.خدا قوت،برای زمین 25*9چقدر اجازه ساخت داده میشه وبرای 140متر زیر بنا دو طبقه مجزا،مسکونی ویک طبقه تجاری هزینه فونداسیون تا سقف سوم چقدر میشه

   پاسخ
 46. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام زمین در روستا ١۵٠متر ٩٠ متر زیر بنا روی پیلوت یک طبقه بسازم هزینه فونداسیون و ستون سقف چقدر میشه؟ ممنون

  پاسخ
 47. میلاد
  میلاد گفته:

  سلام مهندس خسته نباشی
  مهندس خواستم بدونم ما فونداسیونی برای اسکلت انجام دادیم الان امکانش هست به بنتی تبدیلش کنیم یا نه اگر تبدیل بشه هزینش چقدری در میاد حدودی بگی ممنونم

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام باید میلگرد بکارین برای ریشه ستون ها
   یا اینکه ستون فلزی اجرا کنین دورش قالب بندی کنین بتن بریزین
   البته بر اساس نقشه هایی که طراح سازه بهتون میده

   پاسخ
 48. داریوش
  داریوش گفته:

  سلام اقای مهندس ، فونداسیون برای یک طبقه همکف و یک طبقه بالای همکف ، هر طبقه ۷۵ متر مربع ، مجموع زیر بنا ۱۵۰ متر مربع ، هزینه کل فونداسیون چقدر درمیاد؟

  پاسخ
 49. حامد
  حامد گفته:

  سلام خدمت شما،تشکر از سایت خوبتون،یه زمین دارم با ۹۰ متر زیر بنا(۱۰ در ۹)،میخواستم داخلش یه فونداسیون بزنم هزینه این فندانسیون چقدر میشه(ضمنا بعدا میخوام روی این فندانسیون اسکلت بتنی کار کنم که ۹ تا ستون داره و دو طبقه و نیم بسازم)
  ممنون میشم راهنماییم کنین

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام باید نقشه سازه طراحی بشه بعد برآورد هزینه بکنین
   بر اساس همین مطلب حدود مترمربعی ۵۰۰ هزارتومن احتمالا دربیاد
   یعنی مثلا اگه دوطبقه و نیم شما ۲۵۰ مترمربع زیربنا داشته باشه حدود ۱۲۰ میلیون تومن درمیاد.

   پاسخ
  • سلا
   سلا گفته:

   سلام و ارادت ۱۰۰ متر فونداسیون دارم برای ۷طبقه اسکلت بتنی چقدر درمیاد شهرستان حومه تهران ممنونم اگه لطف کنید قیمتشو بگید

   پاسخ
  • محمد زارع
   محمد زارع گفته:

   با سلام

   بنده در منطقه‌ی یوش بلده مایلم بدون داشتن مجوز در محلی که به‌هیچوجه در معرض دید نیست یک سکو برای بنای یک طبقه‌ی ۶۰متری، ساختمان پیش‌ساخته بزنم، قیمت بفرمایید و اینکه اجرا میکنید؟

   پاسخ
 50. کیان
  کیان گفته:

  با سلام و درود
  لطفا راهنمایی بفرمایید برای یک سازه یک طبقه دویست متری ویلایی داخل باغ مناسب ترین و ارزانترین فونداسیون چیه و چقدر هزینه داره

  پاسخ
 51. ثابت
  ثابت گفته:

  با سلام خدمت مهندس بزرگوار.راهنمایی میخواستم.من یک زمین ۱۶۰ متری به ابعاد ۸ در ۲۰ در روستایی خریدم.حدود ۵۰ متر از زمین را یک طبقه میخوام فقط یک سالن بسازم.فنداسیونی به ابعاد ۸ در ۶ متر نیاز دارم برای همان یک طبقه.ممنون میشم حدود هزینه که باید در نظر بگیرم بفرمایید برای فقط فنداسیون.ممنون از وقتی که میگذارید.

  پاسخ
   • داود
    داود گفته:

    سلم جناب مهندس..یه سوله دارم ۲۵ در ۱۰ برا دامداری هزینه شناژ کف با میلگرد چقدر در میاد ممنون…واینکه برا ستون ها از شناژ استفاده کنم بهتره یا آهن

    پاسخ
    • علی زارع
     علی زارع گفته:

     سلام کار خاصه باید نقشه براش طراحی کنین تا بشه برآورد هزینه کرد. اگر قراره در وسط دهانه ده متری ستونی نخوره سازه بتنی استفاده کنین

     پاسخ
 52. عابد
  عابد گفته:

  سلام و خسته نباشید خدمتتون
  من یه زمین دارم که داخل حریم میراث هستش و اجازه ٩ متر ارتفاع برای ٣ طبقه رو دارم که طبقه همکفش ٣.۵ میره برای تجاری و تنها میمونه ۵.۵ برای دو طبقه. برای سقف نازکترین سقف بتنی چه سقفی هستش؟
  و با کچکاری و کفسازی، ارتفاع سقف چندسانتیمتر درمیاد؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام
   سقف تیرچه بلوک ۳۰ سانت ضخامت داره که با نازک کاری به ۵۰ سانت میرسه (البته بدون درنظر گرفتن آویز تیرها)

   پاسخ
 53. محسن رئوفی
  محسن رئوفی گفته:

  سلام مهندس جان
  وقتتون بخیر
  میخواستم بپرسم ما اگر روی یک بستر سنگی محکم (مثل روی یک سطح صاف روی کوه) یک سازه بنا کنیم، برای فونداسیون به چه شکل عمل کینم؟
  ممنون

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام برای یکی دو طبقه احتمالا میشه بجای فونداسیون بتنی از سنگ چینی استفاده کنین.
   اگر هم بخواین فونداسیون بتنی کارکنین که باید قالب و آرماتور ببندین.

   پاسخ
 54. رضا
  رضا گفته:

  با سلام
  هزینه فو ندا سیون 500 متر بنا در 5 سقف و 4 طبقه با متراژ 90 متر چقدر می شود. در تهران
  با تشکر

  پاسخ
 55. رضا
  رضا گفته:

  سلام مهندس
  زمینی دارم ب متژار 170 متر (۲۱طول و ۸متر بهر) جواز یک پیلوت و چهار طبقه و هر طبقه60 درصد
  هزینه ساخت معمولی و عرف این ساختمان با نصبی جات کامل چقدر تموم میشه برام؟
  قیمت نوساز منطقه ۳۵تومن هست
  ممنون میشم جواب بدید

  پاسخ
 56. ابوالفضل مرادی
  ابوالفضل مرادی گفته:

  سلام وقت بخیر مهندس ، قصد ساخت اقامتگاه به سبک بومگردی دارم ، متراژ زمین ۲۰۰۰ متر و حدود ۱۲۰۰ متر ساخت داریم اما همش اتاق اتاق و کف ساخت میشه ، از طرفی زیاد گود برداری نداریم چوب نزدیک دریا ایم و به آب میرسه ، برآورد زیرسازی و بتن و آرماتور چقدر میکنید اگر با خلاطه انجام بشه و اگر با بونکر و پمپ انجام بشه . سپاسگذارم.

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام چون کارتون خاص هست باید نقشه هاش طراحی بشه بعد برآورد هزینه کنین
   البته برآورد حدودی تو همین مطلب توضیح دادیم.

   پاسخ
 57. سید مرتضی علوی
  سید مرتضی علوی گفته:

  سلام استان گلستان شهرستان های بندرگز روستای استون اباد .اگه یه واحد ۱۰۰متری ویلای باشه هزینه فنداسیون ستون وکلاف سقف .زیاد نیاز به کودبرداری نداره میشه حدود قیمت بدید ۰۹۱۹۲۲۹۸۱۱۳

  پاسخ
 58. ناشناس
  ناشناس گفته:

  با عرض سلام خدمت مهندس زارع سوالی که دارم درمورد هزینه فونداسیون بنای۷۵ متری در روستا باهشت ستون چقدر میشه یک طبقه ممنون میشم توضیح بدید

  پاسخ
 59. فاطمه گودرزی
  فاطمه گودرزی گفته:

  سلام جناب مهندس خسته نباشید تصمیم گرفتیم برای ویلامون یک استخر ۳در ۵ بسازیم میشه هزینه حدودی آرماتون بندی و بتن ریزی لطف کنین و اینکه آیا به بتن مگر نیازی هست قرار شده از آرماتون نمره ۱۰ استفاده کنم می خواستم بدونم هزینه آرماتون بندی و قالب بندی و پتن ریزی چقدر میشه و اینکه ارتفاع ۱.۵

  پاسخ
 60. حسين
  حسين گفته:

  سلام مهندس خدا قوت
  اگر پروانه ساخت 5 طبقه را داشته باشيم و فقط 2 طبقه را بسازيم و سه طبقه بعدي را به آيند موكول كنيم
  آيا شهرداري براي اين 2 طبقه پايان كار ميده
  و چه مدت مجوز 3 طبقه اي كه نساختيم اعتبار داره.

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام فکر نمیکنم چون کار هنوز به پایان نرسیده
   دقیقش از شهرداری منطقه خودتون بپرسین

   پاسخ
 61. عادل
  عادل گفته:

  سلام مهندس خسته نباشید من قصد ساخت یک ویلا در زمینی به مساحت ۱۱۶۰ متر دارم که میخوام یه زیربنای حدودن ۹۰ متر بهش اختصاص بدم که یک ساختمان دوبلکس ساخته بشه ولی ما یک استخر آبی داریم که به عنوان منبع آب هستش وقصد دارم روی این استخر ساخت انجام بشه به نظر شما هزینه کل بتن ریزی و آلموتور بندی با احتساب سقفی که قراره روی استخر ساخته میشه چقدر میشه ممنون از وقتی که میگذارد🙏🏼

  پاسخ
 62. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام آقای مهندس آیا میشود جای دیوارهای به عمق 70سانت وعرض70با بیل درآورد بعد ارماتور بندی کنیم وبتن بریزیم بدون شفته ریزی یا باید کل سطح خاک برداری وشفته بریزیم یا باید زیر همان مقدار هم کندیم شفته ریزی شود ساختمان یک طبقه

  پاسخ
 63. حسین
  حسین گفته:

  سلام جناب مهندس
  سپاسگزارم بابت صبوری و دقت در پاسخگوی شما.
  میخواستم ببینم هزینه فوندانسیون و سکو زدن یه واحد 100 متری با اسکلت بتنی به ارتفاع 3 متر با احتساب دستمزد و هزینه های متریال حدودا چقدر میشه؟
  اگر لطف کنید هزینه متریال را جدا و هزینه دستمزد اجرا را جداگانه اعلام کنید.

  پاسخ
 64. دارابی
  دارابی گفته:

  درود و سپاس جناب مهندس
  برای زیرسازی پدستال های سوله میخواستم ۲۰ سانت قلوه بتن کار کنم و ۴۰ سانت مخلوط رودخانه ای بکوبم.
  کدومش پایین تر باشه بهتره؟
  سپاس فراوان

  پاسخ
 65. امیر
  امیر گفته:

  سلام مهندس این زمین 800 متری من ضخامت بتن ریزی 15 سانتیمتر میشه لطف میکنید بفرمایید چند مترمکعب بتن میبره ممنون از راهنمایی

  پاسخ
 66. امیر
  امیر گفته:

  سلام خسته نباشید مهندس من یک زمین 800 متری دارم 20در 40 میخوام یک لایه میلگرد 10 کار کنم بتن بریزم چند متر مکعب بتن میبره

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام چند سانت بتن میخواین بریزین؟
   ۸۰۰ مترمربع در ضخامت بتن ریزی بر حسب متر ضرب کنید بدست میاد

   پاسخ
 67. میلاد
  میلاد گفته:

  سلام مهندس سپاس از انتقال دانشتان
  بنده ی زمین دارم که شهرداری یک پارکینگ و چهار طبقه۹۰ متر مسکونی داده بهم. خودم پول کمی دارم و میخام یک واحد رو پیش فروش کنم جمعا با پیش فروش میتونم ۳میلیارد جور کنم. بنظر شما با توجه به قیمت مصالح و دستمزد و هزینه شهرداری امکان ساختش هست؟

  پاسخ
 68. داود طاهري
  داود طاهري گفته:

  سلام مي خوام يه ويلا تو روستا به صورت دوبلكس ٢٠٠كتر بسازم نقشه و پلاني ندارم چگونه با هزينه كم نقشه و محاسبات رو انجام بدم ممنون ميشم راهنمايي كنيد

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بابت طراحی معماری و سازه دنبال هزینه کم نباشید. چون دنبال کار ارزون بخواین بگردین ممکن است کار ایرادات و نواقصی داشته باشه که باعث بشه تو اجرا هزینه ها افزایش پیدا کنه

   پاسخ
 69. امیر
  امیر گفته:

  سلام مهندس جان خسته نباشید ما چند تا حوض برای پرورش ماهی میخواهیم کار کنیم آشنایی به ما پیشنهاد داده به جای میلگرد در دیواره ها از سنگ لاشه استفاده کنیم قالب دو طرفه بسته میشه و مرحله به مرحله بتن و سنگ لاشه کار میشه به طوری که ویبراتور زده میشه و دیوارها صاف در میاد .ضخامت دیوار 60وارتفاع2متر به نظر شما میشه این مدل کار کرد

  پاسخ
 70. نیما نیازی
  نیما نیازی گفته:

  سلام مهندس . یک سوال داشتم در مورد اینکه من قراره برای پروژه ای از طرف یک آشنایی به جایی به عنوان پیمانکار معرفی شوم و زمانی که با کارفرما صحبت کردم ، مثلا پیمانکاری فونداسیون و سقف و ستون هارو به عهده بگیرم. اما من خودم پولی ندارم تازه کار هستم. آشنای بنده گفتن که خودت که کار رو گرفتی ، با یه پیمانکار قرارداد میبندی و کار را انجام میده. آ؟یا امکانش هست؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بنظرم اینکار نکنید چون طرف حساب کارفرما شما هستید و باید خودتون با کار آشنا باشید.
   همچنین ممکنه پیمانکار وسط کار شما رها کنه و شما هم چون پول ندارید به راحتی نمیتونین کس دیگه جایگزین کنید.
   در ضمن معمولا در قراردادها آورده میشه که پیمانکار حق واگذاری قرارداد به غیر را ندارد.

   پاسخ
   • نورا
    نورا گفته:

    هزینه فونداسیون ساختمان ‌پنج طبقه مساحت 110متر چقدر میشه بتنی؟
    هزینه ساخت هر واحد صرفاً واحد سازه
    بدون احتساب سفید کابینت رادیات ..کاشی سرامیکشبر الا این جور چیزا چقدر در میاد؟

    پاسخ
    • علی زارع
     علی زارع گفته:

     سلام باید نقشه هاش طراحی بشه احتمالا فونداسیون حدود ۴۰۰ میلیون تومن دربیاد
     تا پایان سفت کاری هم حدود ۴ میلیاردتومن کلا احتمالا دربیاد

     پاسخ
 71. امیر
  امیر گفته:

  باعرض سلام و خسته نباشید اجرای فونداسیون رادیال یک شبکه با میلگرد نمره 10 ضخامت بتن 15 قیمت هر متر مربع چند کار می کنند

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام باید از چند نفر قیمت بگیرین تا دستتون بیاد قیمت ها
   خرید بتن و میلگرد حدود مترمربعی ۳۰۰ هزارتومن درمیاد.
   ۱۰۰ هزارتومن هم اجرت بگیرن میشه مترمربعی ۴۰۰ هزارتومن حدودا

   پاسخ
 72. مهدی
  مهدی گفته:

  درود برشما میخوام توی روستایی از توابع قم دوطبقه با زیربنای کل ۱۷۰ متر بسازم هزینه ارماتور و بتن و دستمزد حدودا چقدر در میاد باتشکر

  پاسخ
 73. مرتضی
  مرتضی گفته:

  باسلام و وقت بخیر جناب مهندس در جواب یکی از سوالات دوستان فرمودین هزینه انجام کل کار مثلا ۵۰۰متری ۸درصد
  سوالم اینه هزینه انجام کل کار با احتساب پرداخت هزینه مهندس و کارگر و بقیه عوامل توسط پیمانکار خواهد بود ؟
  و مراحل و نحوه پرداخت دستمزد پیمانکار لطفا بفرمایید
  و این محاسبه درصدی از کل کار شامل همه شهرها هست؟
  با تشکر از حوصله جهت پاسخگویی و انتقال تجربیات

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام وفت بخیر
   اگر قرارداد به صورت مدیریت پیمان باشد دستمزد مدیر پیمان درصدی از کل هزینه های پروژه است. مثلا اگر ۸٪ باشد دستمزد مدیر این مبلغ است و سایر هزینه ها توسط کارفرما پرداخت میشود. این درصد تعرفه خاصی ندارد باید از چند نفر قیمت بگیرید و با توجه به سابقه و توانایی اون فرد باهاش قرارداد ببندید.
   اگر قرارداد به صورت پیمانکاری باشد مبلغ مشخصی توافق میشود و این مبلغ شامل اجرای کل کار است یعنی پرداخت حقوق اکیپ پیمانکار بر عهده پیمانکار است.

   پاسخ
  • ناشناس
   ناشناس گفته:

   سلام .جناب مهندس از توضیحات جامع ومفید شما متشکرم.در صورت امکان نظر تون را در مورد ساخت ویلای کوچک کوهستانی دارای شیب حدودا ۷۰درجه با متراژ ۶در۷ در دو طبقه شامل همکف استخر ورودی هم کف مسکونی با سقف اول تیرچه بلوک پاشنه سیمان وسقف روی همکف سبک با استفاده از سنگ مالون وبلوکه سیمانی اعلام
   کنید متشکرم.

   پاسخ
   • علی زارع
    علی زارع گفته:

    سلام
    فونداسیون ب صورت پلکانی باید اجرا کنین یا اینکه اگر میخواین فونداسیون کلا در یک تراز باشه سنگچینی کنین تا شیب زمین ب صفر برسه
    در مورد سقف تیرچه بلوک بگیرین خوبه منظورتون از سقف دوم متوجه نشدم

    پاسخ
 74. طلا
  طلا گفته:

  سلام من یه زمین دارم شهرداری بهم 300متر زیر زمین به صورت انباری و 300متر به صورت همکف مسکونی برگه ظابطه داده می‌خوام ببینم هزینه اجرایفونداسیون و سقف زیر زمین حدوداً چقدر میشه ممنون میشم جوابم رو بدید

  پاسخ
  • ناشناس
   ناشناس گفته:

   سلام تشکر از اطلاعات جامعی که در سایت تون گذاشتید ببخشید برای فوندا سیون یک خونه کلنگی ۷۰ متری با تخریب و..برای ساخت دو بلکس چقدر هزینه میبره ..با زیرزمین

   پاسخ
   • علی زارع
    علی زارع گفته:

    سلام کلیات در این مطلب توضیح دادیم برای برآورد دقیقتر باید نقشه هاتون باشه
    حداقل ۱۰۰ میلیون تومن درنظر بگیرید.

    پاسخ
 75. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام مهندس عزیز
  تشکر از اینکه با صبر وحوصله جواب میدید
  غرض اینکه ما یا زمین داریم به متراژ 213 متر یعنی 29 در 7
  و مجوز 140 متر ساخت گرفتیم با سه طبقه ساخت
  سوال ما از حضرت عالی اینه که هزینه اسکلت بندی این سه طبقه چقدر میشه، یعنی همون شناژ بندی و ستون ریزی این سه طبقه؟؟
  وآیا عرض 7 متر وسط ساختمان هم ستون می خوره
  تشکر از راهنمایتون🙏🌷

  پاسخ
 76. امیر
  امیر گفته:

  سلام مهندس خسته نباشید من یک زمین 20در20 دارم هزینه بتن مگر البته بتن دستی 5 سانتی ویک لایه میلگرد 10 با بتن آماده متری چند کار میکنند یه قیمت بدین ممنون میشم

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بتن دستی قیمت ندارم
   بتن آماده هم بستگی ب مقاومتش داره حدود مترمکعبی ۱ میلیون تومن
   هزینه خرید میلگرد حدود مترمربعی ۱۵۰هزارتومن میشه

   پاسخ
 77. جلیل
  جلیل گفته:

  سلام جناب مهندس
  میخواستم ببینم که یه واحد ٩۴متری همکف و اسکلت بتنی ارتفاع ستون ها سه متر و نیم هزینه دستمزد آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی ستون ها و فنداسیون بدون حساب کردن میلگرد مصرفی حدوداً چند میشه ؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بستگی ب نقشه و همچنین نوع سقف داره از متری حدود ۵۰۰ تومن شروع میشه ب بالا

   پاسخ
 78. حمید.
  حمید. گفته:

  سلام ودرودوسپاس از وقت وحوصله ای که میگذارید.لطفا در موردهزینه و محاسبه اجرای آرماتوربندی وقالببندی وبتن ریزی ساخت یک استخر با ابعاد4*7وارتفاع 2متر .کف و دیواره ها به صورت دو شبکه است بدون احتساب خاکبرداری و…برآورد بفرمایید ممننون میشم.

  پاسخ
 79. جعفری
  جعفری گفته:

  با سلام و درود.یه سوال داشتم از خدمت جنابعالی.ما یه زمین پدری داریم که برادرم براش مجوز ساخت ۴طبقه گرفته و میگه هزینه پی ریزی ۴طبقه یک میلیاردو دویست میشه. و هر طبقه باید ۲۵۰میلیون بدین.آیا درست میگن؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بله در حد برداشتن نوارهای فونداسیون که مقدار اون بر اساس نقشه های سازه مشخص میشه

   پاسخ
  • ناشناس
   ناشناس گفته:

   وقت بخیر مهندس
   از محتویات مفید سایت بسیار ممنون و سپاسگزارم.
   مهندس جان من یک ویلای فلت با اسکلت بتنی که ۸۰ سانت از زمین بالا بیاد و سقف بخوره یعنی زیر ساختمان پر نشه. هزینه فونداسیون و اسکلت بتنی چقدر میشه؟
   ممنون

   پاسخ
 80. حمزی
  حمزی گفته:

  مهندس عزیز سلام
  بنده می خوام یک ویلای دوبلکس در گیلان به مساحت کل 140 متر مربع اجرا کنم.
  نیازی به گود برداری نداره.
  میشه لطف بفرمایید در برآورد هزینه آرماتور بندی و بتون ریزی بنده را راهنمایی بفرمایید که حدودا چقدر باید هزینه کنم

  پاسخ
 81. امیر
  امیر گفته:

  سلام
  وقت بخیر
  بنده زمین بع مساحت 87متری تجاری دارم . برای اجرای 25 متر بالکن هزینه آن به چه صورت محاسبه می شود؟
  آیا یک سقف کامل محاسبه می شود؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام وقت بخیر
   کار چون کوچیک هست قیمتش بالاتر است نسبت ب بقیه کارها
   چند نفر بیارین سرکار قیمت بگیرین تا دستتون بیاد قیمتا

   پاسخ
 82. علیرضا
  علیرضا گفته:

  سلام مهندس تقدیر و تشکر از زحماتتون
  مهندس زمین به متراژ ۱۰۰ متر مربع بنا می خواهیم بسازیم به صورت ویلایی یعنی فونداسیون و سقف اول
  چقدر هزینه اجرا توسط پیمانکار میشه؟
  تشکر از زحماتتون

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بستگی داره به عوامل متعددی
   مثلا پیمانکار فقط آرماتوربندی و قالب بندی انجام میده یا اینکه پی کنی هم انجام میده
   و اینکه نوع سقف چی هست و ارتفاع سقف چقدر هست؟
   ب مطلب هزینه اسکلت بتنی مراجعه کنید بیشتر توضیح داده ایم.

   پاسخ
 83. محمد
  محمد گفته:

  با سلام مهندس
  هر متر مربع در فونداسیون و ستون در مجموع در کل اسکلت بتنی چگونه محاسبه می گردد؟
  روال محاسبه متراژ پیمان کارها از لحاظ عرفی چگونه است؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام معمولا بر اساس مترمربع زیربنا حساب میشه
   برخی از کارها هم بر اساس مترمربع قالب بندی حساب میشه

   پاسخ
   • محمد
    محمد گفته:

    ضمن سپاس
    متر مربع آن دقیق قابل محاسبه است؟ آیا فرمول تقریبی یا سرانگشتی دارد که متوجه شویم که یک زیربنا ۲۰۰ متری با ابعاد ستون ۴۰ با تعداد ۱۵ عدد یک طبقه روی پیلوت با ۷۰ سانت فنداسیون و حدود ۷ تن میلگرد، چگونه متر مربع آرماتوربندی محاسبه می شود، که از قبل هزینه آن برآورد گردد و خود پیمان کار در محاسبه آن زیاده‌روی نفرماید؟
    قطعا با متر معمولی که این کار رو انجام نمیدهند!

    پاسخ
    • علی زارع
     علی زارع گفته:

     سلام
     نقشه های سازه که طراحی بشه متراژها بر اساس این نقشه ها قابل محاسبه است.
     شما اول نقشه های سازه طراحی کنید. از خود طراح سازه هم متره و برآورد میلگردها را بخواهید و هم متراژ کار را قبل از اینکه شروع ب ساخت کنید.

     پاسخ
 84. علیرضا فلکی
  علیرضا فلکی گفته:

  سلام مهندس خوبی
  میخواستم بدونم هزینه قالب بندی برای 85متر چقدره
  وچند متر بتن اماده میخواد ممنونم

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام قالب بندی فونداسیون؟
   بدون نقشه نمیشه قیمت داد همچنین چون کار کوچیک هست معمولا متری کار نمیشه چکی کار میکنن

   پاسخ
 85. ولی اله
  ولی اله گفته:

  سلام. از اینکه در سایتتان به سواالت پاسخ میدهید اونم در کوتاه ترین زمان ممنونم.
  مخام بدونم دستمزد اجرای فونداسون برای یک طبقه اسکلت بتنی چقدر است. آیا متری قرارداد میشه؟
  و برای یک ساختمان یک طبقه دوبلکسی حدود 160 متر + 40 متر دوبلکس دستمزد کلا چقدر میشه

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بستگی ب کار داره باید کار و نقشه ها دیده بشه
   بعضی کارها متری بعضی هم چکی
   آرماتوربندی حدود ۱۰-۱۵ میلیون تومن درمیاد احتمالا
   قالب بندی هم اگر داشته باشه بستگی ب کار داره نمیشه نظر داد.
   حدود ۲ میلیون تومن هم بتن ریزی
   مطلب صفر تا صد اجرای فونداسیون را مطالعه کنید.

   پاسخ
  • ناشناس
   ناشناس گفته:

   سلام جناب مهندس عزیز.ازاینکه وقت گرانبهاترین را برای رفع و جوع مشکلات مهندسین و..اختصاص می‌دهید ممنونم.سوال بنده این هست که در مدیریت پیمان درصد کل هزینه ها محاسبه می گردد یا فقط هزینه مصالح ودستمزدها؟بنده برای ساختمان ور دست ساخت درب آهنی نوشیدم ۱۶ میلیون یا لوازم کار ازقبیل فرغون و.. خریدم آیا درصد این هزینه به پیمانکار مدیت پیمان تعلق میگیره یانه؟

   پاسخ
 86. نیما شفیعی
  نیما شفیعی گفته:

  سلام مهندس جان
  وقتتون بخیر
  برای ساخت یک ویلا با متراژ ۹۰ متر هزینه بتن ریزی و فوندانسیون و ۱۲ستون در شمال
  حدود هزینه چقدر میشه؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام وقت بخیر
   فقط فونداسیون یا پایان سقف ها ؟
   تا پایان سقف ها حدود مترمربعی 3 میلیون تومن درنظر بگیرید.
   برای 90 متر کار 12 تا ستون خیلی زیاده
   در کل بدون نقشه برآورد هزینه درستی نمیشه انجام داد.

   پاسخ
 87. داودی
  داودی گفته:

  مساحت محل بتن ریزی 300 متر مربع
  ضخامت بتن ریزی 10 سانتی متر
  هر متر مکعب بتن اماده با عیار 350چه سطحی متر مربع از زمین را پوشش می دهد
  هزینه بتن ریزی
  هزینه بتن اماده
  هزینه مفتول اجدار 8 میلیمتر چشمه 20*20وزن یک مترمبع 4 کیلو گرم
  هزینه ارماتور بندی
  جمع کل به تومان
  با تشکر و قدردانی

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام 30 مترمکعب بتن لازم است هر مترمکعب 10 مترمربع را پوشش میدهد.
   بتن آماده حدود مترمکعبی 900 هزارتومن هست – بتن ریزی حدود 2 میلیون تومن
   هزینه میلگرد حدود 35 میلیون تومان
   هزینه آرماتوربندی بستگی ب کار داره باید کار دیده بشه

   پاسخ
 88. امین میرزاعلیان
  امین میرزاعلیان گفته:

  سلام مهندس . علت اینکه در هزینه خاکبرداری فنداسیون متراژ کل زیربنا رو در نظر میگیرین چیه ؟ مگه نباید فقط متراژ حجم خاکبرداری رو محاسبه کنیم؟ مثلا یه زمین 200 متری با 1 متر ارتفاع خاکبرداری می شه 200 متر ولی چرا کل ریزبنا رو در نظر گرفتین ؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام
   چون میخواستیم همه هزینه هارو بر اساس زیربنا کل برآورد کنیم که هرکسی بتونه متراژ کار در عدد ضرب کنه هزینه حدودی برآورد بشه
   مقدار خاکبرداری هم که شما میفرمایید بستگی داره ب تعداد طبقات و زیربنا کل

   پاسخ
 89. محمد
  محمد گفته:

  سلام مهندس زیر بنا 150 متر برا یک طبقه پیلوت و سه طبقه ساختمان هزینه فونداسیون و اسکلت بتونیش چقد میشه

  پاسخ
 90. سامان
  سامان گفته:

  سلام مهندس
  هزینه آرماتور بندی و قالب بندی را به من گفتن متری 320
  فنداسیون را گفتن80درصد سقف محسوب میشه و پله ها دو برابر
  میخواستم ببینم باید متر سقف را حساب کنند بدون 80درصد یا نحوه ای که گفتن درسته؟
  تشکر

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام با لوازم کار یا بدون لوازم؟
   مترمربع قالب بندی یا مترمربع زیربنا ؟
   قیمت هرکاری در کل بستگی ب نقشه داره

   پاسخ
 91. مجید مرادی
  مجید مرادی گفته:

  سلام مهندس خدا قوت
  من یه زمین 160 متری دارم که میخوام 64 متر دوبلکس ازش بسازم کف هم نیاز به پی کنی نداره
  میخواستم بدونم برای اجرای کل اسکلت با بتون و میلگرد به طوری که خودم ارماتور بند بیارم و به پیمانکار ندم چقدر در میاد برام
  ممنون از مطالب مفیدتون

  پاسخ
 92. حسین
  حسین گفته:

  سلام مهندس زارع وقت بخیر برای ساختمان با متراژه 96مترمربع یعنی12*8 هزینه فنداسیون به همراه بتن و میلگرد چقدر میشه البته همکف پارکینگ ویک طبقه مسکونی

  پاسخ
   • صادق
    صادق گفته:

    سلام مهندس جان خسته نباشید،ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید ، مهندس من یه اپارتمان تقریبا ۵طبقه به همراه پیلوت با متراژ حدودی زمین ۲۱۶متری ، زیر بنا ۱۳۵۰متری در دست ساخت دارم ، باتوجه به اطلاعاتی که گذاشتید من حدودا برای اجرای فنداسیون و اسکلت طبقات حدودا باید ۳میلیارد تومن خرجم بشه درسته؟ لطفا اگر اشتباه محاسبه کردم بهم اطلاع بدید
    پیام قبلی متراژ رو نگفته بودم برای همین مجدد ارسال کردم ببخشید

    پاسخ
    • علی زارع
     علی زارع گفته:

     سلام تا پایان اجرای سقف ها حدود مترمربعی ۳ میلیون تومن درنظربگیرید که میشه حدود ۴ میلیارد تومن
     اگر سازه فلزی هست و فقط اسکلت و فونداسیون مدنظرتونه بله همون ۳ میلیارد تومن حدودا

     پاسخ
 93. حاج کریم
  حاج کریم گفته:

  با سلام خسته نباشید جناب مهندس بنده از گوگل مزاحمتون شدم هزینه فونداسیون برای یک زمین 40 متری و برای ساخت خانه یک طبقه چقدر میشه التبه نمیدونم فونداسیون شامل ستون ها هم میشه یا نه در کل خودم ارماتوربند بیارم تا مرحله دیوار چینی پیش بره چقدر میشه حدودا ؟

  پاسخ
 94. حامد
  حامد گفته:

  سلام خسته نباشید، جناب مهندس من یک خاک دارم 120متر زیر بنا شه میشه بگی برای سه سقف و فنداسیونش چقر هزینه میخواد

  پاسخ
 95. احسان محبی
  احسان محبی گفته:

  سلام مهندس
  خسته نباشید
  میخواستم بدونم که هزینه فندانسیون یه زمین ۱۵۰ متری برای ۴ طبقه ساختمون چقدر میشه؟
  با تشکر

  پاسخ
 96. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام مهندس خوبی آرماتوربندی شناژ کف با خاموت ۲۰+۳۰اهن‌هشت‌وعمودی‌اهن‌۱۲حدود۲۰۰۰متر/متر چقدر خوب باش

  پاسخ
   • سعید
    سعید گفته:

    سلام مهندس جان
    ما در باغ خونه ۱۰۰ متر، باسازه بنایی میخواهیم بسازیم،با اراماتور بند متری ۲۰۰ هزار تومن دستمزد توافق کردیم،خونه هم ۱ طبقه هستش،حالا سوالم اینجاس ارماتور بند میگه یک بار فنداسیون حساب میکنیم متری ۲۰۰ هزار و یکبار سقف رو متری ۲۰۰ هزار،ایا این درسته؟ اینجوری حساب میکنن ی راهنمایی کنید؟؟🙏

    پاسخ
    • علی زارع
     علی زارع گفته:

     سلام اگر فقط برای آرماتوربندی فونداسیون بخواد ۲۰ میلیون تومن بگیره زیاده. اگر بقیه کارهای فونداسیون مثل قالب بندی و بتن ریزی هم انجام بدن خوبه

     پاسخ
  • احسان
   احسان گفته:

   سلام مهندس، هزینه فنداسیون برای یک ساختمان دویست متری، m3 که پارکینگ به زیر زمین رفته و در کل پنج سقف و حدود ۷۰۰ متر زیربنا داریم چقدر است

   پاسخ
  • ناشناس
   ناشناس گفته:

   سلام
   من یە زمین 70متری دارم میخوام 2طبقه مسکونی بسازم
   خواستم بدونم هزینه شناژ واسکلت بتونی و سقف ها چند میشه

   پاسخ
 97. بنت الهدی خدری
  بنت الهدی خدری گفته:

  سلام خسته نباشید
  من برای یک فوندانسیون یا شناژ ساختمان به متراژ 146متر و ستون دو طبقه 100میلیون اجرت دادم، تمام مصالح از خودم بوده، ناهار هم دادم
  آیا باید بیشتر پول میدادم؟؟؟؟
  اما پیمانکار میگه هنوز بهم بدهکاری
  میخوام بدونم چطور محاسبه میشه
  و اینکه ملک در یک روستا هست
  پیمانکار به دلیل نداشتن اطلاعات کافی باعث شده من بیش از حد لازم مصالح بخرم
  و 10درصد از مصالح از بین رفته
  در حضور ایشون هم تیرآهن زنبوری 2متری دزدیده شده
  و ما درخواست خسارت نکردیم
  میشه لطفا برام حساب کنید؟
  بدون درنظر گرفتن خسارت

  پاسخ
 98. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام مهندس ممنون از اطلاعت خوبتون
  ببخشید من خودم نمیتونم برا ساخت حضور داشته باشم با یه نفر قرارداد نوشتم تمام کارها رو انجام بده بمن گفت ۲۰ درصد از کل هزینه ایی که میشه برا ساخت میگیرم ابا این درسته ؟؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام
   بستگی ب کار داره و همچنین اون شخص که میخواد انجام بده این پروژه
   اگه مقدار کار کم باشه 20 درصد خوبه ولی اگه متراژ بالا باشه 20 درصد زیاده
   مثلا من خودم کار دارم حدود 500 مترمربع زیربنا 8 درصد انجام میدم یا کار 1000 متری دارم 5 درصد

   پاسخ
  • رضا
   رضا گفته:

   سلام مهندس جناب آقای زارع لطف کنید راهنمای فرمائید زساختمانی مسکونی است کل زمین صد متر است و هشتاد متر یک ساختمان وحیاط قدیمی می خواهم از نوع بسازم نقشه گرفتم شصت هفت متر پائین هفتاد هشت متر بالا میخواهم اصولی وار کف آرماتور بندی کنم وبتون ریزی کنم وشناژی بسازم چقدر هزینه میشود برای شصت هفت متر پائین را فقط فعلا کامل بسازم اگر راهنمای فرمائید ممنون میشم البته اسکلت فلزی میخواهم بسازم بتونی نیست چون زمین کوچک است وصدمتر بیشتر نیست نمی شود بتونی ساخت بزرگوارید مهندس ازاینکه وقت شریف شما را گرفتم

   پاسخ
 99. مرتضی
  مرتضی گفته:

  سلام لطفاً راهنمایی بفرمائید من برای 110 متر زیربنا چقدر باید هزینه فونداسیون با میلگرد و بین ریزی و صفحه ستون و دستمزد پرداخت کنم ممنون میشم

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بستگی ب کار داره باید نقشه سازه براش طراحی بشه
   حدود هزینه ها را در همین مطلب توضیح داده ایم.

   پاسخ
 100. محمد
  محمد گفته:

  سلام مهندس، هزینه سقف و ستون برای یک طبقه با مساحت کل زمین جنوبی که ۸۳ متر هستش و اگر پیمانکار اجرای اون رو بخواد بعهده بگیره که مصالح و همه بعهده خود پیمانکار باشد در سال ۱۴۰۲ متری چقدر است؟ممنون

  پاسخ
   • محمد. م
    محمد. م گفته:

    سلام. آقای مهندس ببخشید برای پروژه مشابه همین به شرطی که نقشه فونداسیون برای آپارتمان دو طبقه با یک پیلوت باشه چقدره؟ ولی فعلا میخوام یک طبقه بدون پیلوت بسازم.

    پاسخ
    • علی زارع
     علی زارع گفته:

     سلام هزینه فونداسیون تو همین مطلب در موردش صحبت کردیم دقیقترش باید نقشه طراحی بشه تا مشخص بشه
     حدود متری ۵۰۰ هزارتومن درنظر بگیرید.

     پاسخ
 101. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام مهندس وقت بخیر
  ممکنه هزینه قالب بندی و هزینه ارماتور بندی بفرمائید؟
  من یک ساختمان دارم تجاری و مسکونی در چهار طبقه یک طبقه زیر زمین است و مجموعا ۱۰۰۰ متر زیر بنا خواستم ببینم هزینه فونداسیون و ستون ها دیوار برشی چقدر برام آب میخوره ممنونم

  پاسخ
 102. جلال بابایی
  جلال بابایی گفته:

  با سلام خدمت اقای مهندس زارع پیشنهاد میکنم لطفا جدولی طراحی کنید که اجرای ساختمانهای ۵یا۶طبقه بمیزان هر طبقه مثلا۲۵۰متر مربع قیمتهابرای اجرا جز به جز مشخص شود بصورت کاربردی
  از زحمت وخدمتی که به مردم میکنید به نوبه خودم بینهایت تشکر دارم

  پاسخ
 103. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام
  وقت بخیر
  امکانش هست قیمت فقط اجرای فونداسیون سوله،یعنی بتن و آرماتور رو خودم تهیه کنم و
  فقط پیاده کردن نقشه و اجرای فونداسیون برای حدود 1800 متر رو بفرمایید؟
  ممنونم

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام بستگی ب کار داره
   فقط آرماتوربندی کیلویی هزار تومان تقریبا انجام میدن.
   قالب بندی هم بستگی داره فلزی یا چوبی یا آجری باشه یا شایدم طوری زمین کنده بشه که نیاز به قالب بندی اصلا نداشته باشه.
   قالب چوبی حدود مترمربعی ۲۰۰ هزارتومن هست فلزی تقریبا دوبرابرش درمیاد.

   پاسخ
 104. وحید
  وحید گفته:

  سلام مهندس. …در محاسبه هزینه کلی متری ایا ستونها هم محاسبه میشن یا فقط سقف ها و فونداسیون…. بتن ریزی ستونها اگر به عهده آرماتوربند باشه برای یک ستون چهار متری دستمزدشون حدودا چقدره

  پاسخ
 105. علی آقایی
  علی آقایی گفته:

  سلام وقت بخیر
  در ساختمان سازی
  نو اسکلت که فلزی با شد یا بتن دلبخواه است ؟؟؟
  برای زیربنای ۹۰متری در ۴طبقه بالای همکف
  چقدر هزینه اسکلت وبتن ریزی سقف ها را باید درنظر بگیریم ؟هیچکاری روی زمین انجام نشده

  پاسخ
 106. محسن
  محسن گفته:

  با عرض سلام خدمت شما جناب مهندس ، ببخشید من توان محاسبات رو ندارم. امکانش هست جنابعالی بفرمایید 120 متر زیر بنا هزینه فنداسیون و ستون هاش چقدر میشه؟ طبقه دوم هم ۶۰ متر زیربنا داره.

  پاسخ
  • رسول غلامی
   رسول غلامی گفته:

   آقای مهندس سلام ما۱۲۰ متر زیر بنا داریم
   میخایم طبقه پایین رو پارکینگ درست کنیم و طبقه بالا رو خونه مسکونی میشه بگید هزینه فنداسیون تو مازندران چقدر میشه؟

   پاسخ
   • علی زارع
    علی زارع گفته:

    سلام حدود ۱۰۰-۱۵۰ میلیون تومن احتمالا
    البته باید نقشه طراحی بشه تا برآورد دقیقتر بشه انجام داد و اینکه از هزینه های شهر شما اطلاع ندارم

    پاسخ
 107. moon
  moon گفته:

  سلام وقت بخیر من متوجه هزینه خرید بتن 56 هزار تا64 هزار تومان نشدم، برای خرید قیمت هر مترمکعب 800 هزار تومان محاسبه کنیم؟ پس اون قیمت 56 هزار تومان برا چی هست؟
  و سوال دوم هم جمع کل هزینه اجرای فونداسیون 318 تا404 هزار تومان شامل هزینه دستمزد و مصالح هست،برای صد متر زیربنا ماکزیمم 40میلیون و400 هزار تومان میشه؟
  و سوال سوم برای سازه lsf فونداسیون نواری اجرا کنیم ، همین مقدار مصالح بکار میره؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام وقت بخیر
   ۱- تقریبا به ازای هر مترمربع زیربنا حدود ۰.۰۸-۰.۰۷ مترمکعب بتن مصرف می‌شود. با قیمت متری ۸۰۰ هزارتومان (که البته الان بیشتر شده) میشه ۶۴ – ۵۶ هزار تومان در هر مترمربع زیربنا
   ۲- برای متراژ کم مقداری بیشتر در نظر بگیرید. البته بازم بستگی ب کار داره و باید نقشه هاش طراحی بشه
   ۳- سازه lsf چون سبک تر هست مقداری کمتر میلگرد مصرف میشه

   پاسخ
 108. مهرداد مشاور
  مهرداد مشاور گفته:

  با سلام،، 140 متر مربع فونداسیون 90 در 90 در شهرستان رباط کریم چقدر هزینه در بر دارد البته برای سازه فلزی 5 طبقه، با سپاس

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام
   باید نقشه طراحی بشه براتون تا برآورد هزینه درستی انجام بشه
   برای تخمین حدودی زیربنا کل حساب کنید مترمربعی ۳۰۰-۴۰۰ هزارتومان در نظر بگیرید.

   پاسخ
 109. مهرداد مشاور
  مهرداد مشاور گفته:

  با درود بر شما، سوالی داشتم از حضورتان، اینکه هزینه هر متر مربع فونداسیون اجرا با مصالح با ابعاد 90 در 90 چه میزان است، 140 متر فونداسیون 90 در 90 در شهرست

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام اگر نقشه دارید نقشه تون ارسال کنین طبق نقشه میتوان مقدار مصالح را برآورد کرد.
   اگر هم نقشه ندارید برای طراحی نقشه های اجرایی درخدمتتون هستیم

   پاسخ
 110. حامد
  حامد گفته:

  سلام. خسته نباشید.
  درست متوجه شدم: من یک ساختمان دو طبقه دارم زیربنای هر طبقه ۹۰ من است با محاسبه شما متری ۳۰ تومن (بالاترین قیمت) من دو میلیون و هفتصد دستمزد باید بدم؟

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام ممنونم
   متوجه منظور شما از این اعداد نشدم
   هزینه ساخت حدود مترمربعی ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیرید که حدود ۳۰درصد آن مربوط به دستمزدها و حدود ۷۰ درصد آن مربوط به خرید مصالح است.

   پاسخ
 111. محسن
  محسن گفته:

  من تازه شروع کردم به ساخت
  با اطلاااتی که دادین هم خودم همه چیز رو قشنگ حساب میکنم هم کسی نمبتونه کلاه سرم بزاره
  خداخیرت بده
  خداوند انشالله به تنتون سلامتی و به مالتون برکت
  موفق و پیروز باشید، یاحق

  پاسخ
 112. حسین
  حسین گفته:

  خدا خیرت بده مهندس- این اطلاعات مفید رو هرجا نمیشه پیدا کرد. در کل به نظر من کار راه بندازه. انشالله کار شمام رو به راه باشه

  پاسخ
   • رامین
    رامین گفته:

    سلام مهندس وقت بخیر لطفا اگه امکان داره یه لیست از قیمتها ی .اجرا کننده .فونداسیون وسقف .بتون واسکلت بتون .به وضوح درست کنید که ما ارماتور بندها از کل کل کردن با سازنده ها راحت بشیم .امسال هم با این تورم هنوز قیمت اجرای دو سال پیش را پیشنهاد میدهند.ولی الان استاد کار 500تومان مزد میگیرد .من پیمانکار چطور کار را با متری 120هزار تومان جمع کنم .باید فرش خونه ام را بفروشم تا حقوق کارگر بدهم .لطفا یه لیست بروز ونسبت به تورم وبا اصول قوانین سازه بنویسید ودر پیج بگذارید .ممنون میشم.

    پاسخ
     • علی حیدری نسب
      علی حیدری نسب گفته:

      سلام مهندس خسته نباشید من یک زمین دارم به متراژ 150 متر با حاشیه 6 متر میخوام 100 متر زیر بنا بگیرم دوطبقه بدون پیلوت با یک نقشه ساده هزینه فونداسیون و هزینه اسکلت و سقف های چقدر میشه

      پاسخ
      • علی زارع
       علی زارع گفته:

       سلام متوجه منظورتان نشدم
       اگر منظورتان این است که بتن مگر اجرا نکنید خیر نمیشه. چون بتن اصلی در تماس با خاک خواهد بود.

       پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *